Categorie: inzameling | Gepubliceerd: 05 december 2017

Communicatie leidt tot minder restafval in Leeuwarden

Omrin heeft in de Leeuwarder wijk Westeinde een afvalproef uitgevoerd met communicatie en voorlichting. Resultaat: 16 procent minder restafval.

De proef draaide om wijkgerichte, intensieve communicatie over afvalinzameling en -scheiding. Daarbij werd geëxperimenteerd met verschillende communicatiemiddelen. De proef startte op 15 februari 2016 en liep ruim een jaar. Na evaluatie van de resultaten blijkt dat er een aanzienlijke vermindering van het restafval te behalen valt. De hoeveelheid restafval in de Sortibak (grijze container) per inwoner per jaar is in het proefjaar met 33 kilo gedaald naar 174 kilo per inwoner per jaar. De doelstelling was een vermindering van 61 kilo.

Belangrijke voorwaarde voor het succesvol uitrollen van deze intensieve voorlichtingsmethode is volgens Omrin de beschikbaarheid van een aantal actieve wijkbewoners. Zo werden in Westeinde vrijwilligers ingezet om informatiepakketten over afval zoveel mogelijk persoonlijk aan bewoners te overhandigen.

Meer weten over Omrin (Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu)?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website