Categorie: inzameling | Gepubliceerd: 03 januari 2018

Expertmeeting gemeenteraad Utrecht 'Afval is grondstof'

De gemeenteraad van Utrecht organiseert binnenkort een expertmeeting over de transitie van afval naar grondstof. Nog meer hergebruik van grondstoffen en minder restafval, dat is Utrechts ambitie.

Fotolia_45060627_S.jpgDe Utrechtse raad hoort experts over de transitie van afval naar grondstof.
Foto: EtiAmmos - Fotolia

Raadsleden Jolande Uringa (ChristenUnie), Monique Bollen (GroenLinks), Eva van Esch (Partij voor de Dieren) en Jelmer Schreuder (D66) nemen het initiatief voor de expertmeeting ‘Afval is grondstof’. Utrecht voert onder de noemer ‘Het nieuwe inzamelen’ omgekeerd inzamelen in. Uitdaging hierbij vormen de vele oude stadse wijken met weinig ruimte in en rond woningen om grondstoffen te scheiden voor inzameling. Daarnaast is het verhogen van de inzameling van het percentage gescheiden afval bij hoogbouw een belangrijke opgave voor de stad.

Verschillende experts delen op 11 januari hun visie op bovenstaande uitdagingen. Jan-Henk Welink van de TU Delft deelt nieuwe inzichten om huishoudens te stimuleren meer grondstoffen te scheiden van restafval. Albert van Winden (gemeente Amsterdam) en Ralph Breuer (gemeente Nijmegen) vertellen wat zij doen om scheidingspercentages van grondstoffen binnen hun gemeenten te verhogen. En initiatiefnemers uit het hele land pitchen hun ideeën voor afvalvermindering en gebruik van afgedankte materialen en producten als grondstof voor nieuwe producten.

Nieuwe grondstoffennota

De opbrengst van deze expertmeeting moet de input vormen voor de nieuwe grondstoffennota van de gemeente Utrecht die in 2018 vorm krijgt. Ook geven de huidige raadsleden graag inzichten mee aan de nieuwe leden van de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

De bijeenkomst vindt van 14.30 uur tot 18.00 uur plaats op het Stadskantoor. Aanmelden kan via de website van de gemeente Utrecht.