Categorie: inzameling | Gepubliceerd: 11 januari 2018

Inwoners Zederik positief over afvalscheiding

85 procent van de inwoners van de gemeente Zederik staat (zeer) positief tegenover het scheiden van afval. Het merendeel is ook al gewend aan omgekeerd inzamelen.

Een klein gedeelte van 5 procent staat hier negatief tegenover. Dat blijkt uit een onderzoek via het Digitaal Inwonerspanel van de gemeente. In november 2017 reageerden 267 inwoners hierop (68 procent respons).

De gemeente Zederik is eind 2016 overgestapt op een nieuwe wijze van inzameling, onder de noemer Vang (Van afval naar grondstof). Hierbij wordt pmd voortaan ingezameld in de grijze minicontainer, die eerst bedoeld was voor restafval. Restafval kan sindsdien aangeboden worden in ondergrondse containers. Een ruime meerderheid van 84 procent is hier inmiddels aan gewend. 4 procent geeft echter aan hier nooit aan te kunnen wennen. 44 procent vindt daarnaast beter afval te zijn gaan scheiden, terwijl 45 procent naar eigen zeggen al het maximale deed. Voor 8 procent was de wijziging niet effectief: deze inwoners zeggen dat hun scheidingsgedrag niet verbeterd is na de invoering van Vang.

Communicatie

Opvallend is dat de communicatie over Vang weinig effect lijkt te hebben gehad. Slechts 4 procent is naar een informatieavond over Vang geweest, terwijl 57 procent "geen tijd of belangstelling" had. De brieven van de gemeente over Vang worden door iets minder dan de helft als duidelijk ervaren, terwijl circa een derde zich niet eens meer kan herinneren de brieven te hebben ontvangen.