Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 07 maart 2018

VNCI: 'Investeringen nodig van chemische industrie én overheid'

Om als chemische industrie succesvol bij te dragen aan het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95 procent in 2050, zijn nu investeringen nodig. Óók in recycling. De steun van de overheid is daarbij onontbeerlijk.

Dat stelt de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). De vereniging presenteert vandaag de Routekaart 2050 ‘Chemistry for Climate’ waarin wordt uitgestippeld hoe de Nederlandse chemische industrie kan bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen terwijl de industrie tegelijkertijd internationaal concurrerend blijft.

De boodschap van de VNCI is duidelijk. De sector kan zich niet alleen richten op de korte termijn maar moet ook nu al volop inzetten op de doorontwikkeling van de technologieën die nodig zijn voor 2050 maar nu nog niet rendabel zijn. Een internationaal competitief speelveld en samenwerking met de overheid zijn hierin cruciaal.

Meerjarige investeringsagenda's

Om rendabele mogelijkheden voor CO2-emissiereductie nu te kunnen implementeren, zijn meerjarige investeringsagenda’s voor alle chemieclusters vereist. Hierbij is nauwe samenwerking nodig met andere sectoren, vooral de energiesector. En met de overheid. VNCI/voorzitter Mark Williams: “Van de overheid verwachten we het realiseren van de (regionale) infrastructuur voor warmte en CO2 en toegang tot voldoende hernieuwbare energie.” In de veelal lange ontwikkelingsfase, wanneer technologie nog niet rendabel is, kan (tijdelijke) overheidssteun de ontwikkelingssnelheid aanzienlijk verhogen en risico’s en resulterende kosten verminderen. Een belangrijke rol van de overheid is het faciliteren van cross-sectorale programma’s op cruciale thema’s zoals waterstof, elektrificatie, CCS, recycling en bioraffinage, inclusief opschaling in demonstratiefabrieken. Op termijn en bij de juiste marktcondities kunnen deze technologieën een forse bijdrage aan emissiereductie leveren, aldus de VNCI.

Productportfolio blijven vernieuwen

Williams: “Daarnaast zullen individuele chemiebedrijven vanzelfsprekend hun productportfolio moeten blijven vernieuwen. Zo dragen ze blijvend bij aan de circulaire economie en aan de verduurzaming van andere sectoren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan isolatie van huizen en lichtere auto’s. Deze innovaties zullen de totale maatschappelijke kosten voor CO2-emissiereductie verminderen. Zonder chemie geen energietransitie.”