Categorie: verpakkingen & zwerfafval | Gepubliceerd: 08 maart 2018

Veldonderzoek naar zwerfafval in de Waddenzee

Rijkswaterstaat is een veldonderzoek begonnen naar zwerfafval in de Waddenzee. Doel is in beeld te krijgen welk type en hoeveel zwerfafval er aanwezig is in de zee en een indicatie van de herkomst.

dreamstime_s_25634090 zwerfvuil zee.jpgRijkswaterstaat doet veldonderzoek naar zwerfafval in de Waddenzee.
Foto: (c) Joruba | Dreamstime.com

Vanuit de internationale Ospar-commissie is voor de monitoring van zwerfafval op Noordzeestranden een duidelijk en goed werkend protocol ontwikkeld. Dit protocol is voor dit onderzoek aangepast op de specifieke kenmerken van het dynamische intergetijdegebied de Waddenzee. Zo is rekening gehouden met de aanwezige fauna in het gebied.

Door zo veel mogelijk de Ospar-methode aan te houden, kan er een vergelijking gemaakt worden tussen het afval dat gevonden wordt in de Waddenzee en aan de Noordzeekust. Dit maakt het ook mogelijk om te onderzoeken of de algemeen aangenomen theorie klopt dat de meeste vervuiling op het wad afkomstig is uit de Noordzee en met vloed de Waddenzee in komt. Het is voor het eerst dat er ook voor de Waddenzee een dergelijk onderzoeksprotocol is ontwikkeld.

Met de opgedane kennis uit dit onderzoek kunnen in de toekomst maatregelen worden geformuleerd om vervuiling van de Waddenzee door zwerfafval aan te pakken, hoopt Rijkswaterstaat.

Gerelateerde artikelen