Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 12 maart 2018

12 miljoen euro voor de circulaire economie in 2018

Het kabinet stelt tot en met 2030 jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar voor CO2-besparende maatregelen. Dit jaar gaat er 12 miljoen euro naar de circulaire economie.

De ministerraad heeft de investeringen voor 2018 vastgesteld voor maatregelen die bijdragen aan de ambitie om de CO2-uitstoot in Nederland met 49 procent te verminderen in 2030. Zo komt er geld beschikbaar voor proeven met klimaatneutraal, circulair inkopen door de overheid. In totaal gaat 12 miljoen euro naar de circulaire economie.

Duurzame productieketens

In het kader van duurzame productieketens wordt 5 miljoen euro ingezet voor transitiegerichte (klimaatneutrale en circulaire) inkoop door overheden. Met deze inzet moeten ongeveer honderd pilotprojecten worden uitgevoerd en gemonitord. Doel is de emissie van broeikasgassen door overheidsconsumptie terug te dringen. Daarnaast kunnen overheden hiermee een marktvraagimpuls geven. Ook 5 miljoen gaat er naar chemische recycling van kunststoffen door het ophogen van de subsidietender Biobased Economy en Groen Gas (BBEG) van de Topsector Energie. Hiermee moeten demo-installaties en pilotprojecten mogelijk worden  gemaakt voor het chemisch recyclen van kunststoffen.

Natuurlijk kapitaal

Voor innovaties in grond-, weg- en waterbouw (GWW) wordt2 miljoen euro ingezet. Het gebruik van asfalt en beton in de GWW-sector leidt tot een relatief hoge uitstoot van CO2. Door het budget incidenteel te verhogen, kan Rijkswaterstaat als launching customer de (bijna) marktrijpe innovaties voor asfalt en beton testen om CO2-emissies te reduceren.