Categorie: buitenland | Gepubliceerd: 16 maart 2018

'Meer promotie voor biobased producten'

Door biobased producten te promoten, zorgt de Europese Unie voor een versterking van de bio-economie in de Europese Unie. Dit is een van de acties in de aangepaste EU-strategie, waarvoor het Bio-based Industries Consortium (BIC) pleit.

Volgens het BIC moet de EU streven naar een ambitieuze en actiegerichte strategie-update, waarbij ze rekening houdt met het behoud van de leidende rol, die de EU in de bio-economie geniet. Deze rol helpt de EU bij het behalen van haar doelstellingen op het gebied van de circulaire en CO2-arme economie en de meeste duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Continue investeringen blijven dus van belang.

Strategie bio-economie tastbaar maken

In die update pleit het BIC om de strategie voor consumenten en bedrijven tastbaar te maken en te zorgen voor concrete consumentenvoordelen. Dat kan aan de hand van promotie van biobased producten, maar ook door het grote publiek bewust te maken van de mogelijkheden om een interne EU-markt te creëren voor duurzame alternatieven voor producten op basis van fossiele brandstoffen.

De huidige strategie dateert uit 2012 en heeft bijgedragen aan het stimuleren van duurzame groei en het vergroten van het concurrentievermogen van Europa. Hieraan hebben onder meer het herindustrialiseren en het revitaliseren van landelijke en kustgebieden bijgedragen.

Door veranderingen in de politieke en economische context in de EU zijn aanpassingen echter noodzakelijk. Inmiddels ligt meer nadruk op klimaatverandering, de transitie naar een circulaire economie en het behalen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

Voor het actualiseren van de huidige EU-strategie en -actieplan zorgt de Europese Commissie.