Categorie: duurzaam | Gepubliceerd: 05 april 2018

Wilgenfilter zuivert afvalwater nieuwe Groningse woningen

Een wilgenfilter gaat het afvalwater van honderd woningen in de Groningse nieuwbouwwijk Reitdiep zuiveren.

Wilgenstruik.JPGSamen met de gemeente Groningen en ingenieursbureau Arcadis gaat het bedrijf Wetlantec hiervoor zorgen. Dit meldt het vakblad H2O.

Het gaat hierbij om een uitbreiding van de bestaande nieuwbouwwijk Reitdiep. Het wilgenfilter filtert het zogeheten grijze afvalwater zodat het in het oppervlaktewater kan worden geloosd. Het gaat hierbij om het afvalwater van de douche, de gootsteen en de wasmachine. De kwaliteit van dit water wordt streng gecontroleerd door het waterschap Noorderzijlvest.

Wilgenfilter wordt ook park

Het wilgenfilter komt tussen de bebouwing en de doorgaande Friesestraatweg N355. Dit is een openbaar toegankelijk bomenpark met een wandelpad. Eens in de vier jaar worden de wilgen sterk teruggesnoeid, omdat deze ook gebruikt zullen worden voor het winnen van energie uit biomassa. Dit snoeien gaat niet ten koste van het natuurlijke filter, geeft de gemeente aan.

Zwarte water

Het zogeheten zwarte water uit Reitdiep is het afvalwater uit het toilet. Dit wordt samen met organisch keukenmateriaal ingezameld. Hiervoor legt de gemeente in Reitdiep een vacuümsysteem aan. Het zwarte water wordt vervolgens verzameld en regelmatig opgepompt en vergist in de zuiveringsinstallatie van Garmerwolde om energie te leveren. Daarnaast wordt onderzoek gedaan om in de toekomst ter plaatse te kunnen vergisten. Met het waterschap heeft de gemeente Groningen afgesproken om het slib maximaal 5 jaar naar deze installatie af te voeren.