Categorie: aanbestedingen | Gepubliceerd: 17 april 2018

Circulair tapijt voor gemeente Meppel

De gemeente Meppel wil het tapijt in haar stadhuis vervangen voor een circulair tapijt.

Stadhuis_(city_hall)_Meppel,_Drenthe,_Netherlands_-_20100306.jpgHet stadhuis van de gemeente Meppel
Foto: Wikipedia

Hiervoor heeft deze Drentse gemeente een marktconsultatie uitgezet. Op deze manier wil Meppel informatie te krijgen, die ze als input gaat gebruiken voor een te houden aanbesteding voor het leveren van een circulair tapijt. De gemeente vraagt zich onder meer af hoe realistisch het is om tapijt geheel circulair aan te besteden, met welk budget rekening gehouden moet worden en hoe koop- en leaseconstructies zich tot elkaar verhouden. Ook wil Meppel informatie inwinnen over de mogelijke gunningscriteria en wat is de risico's van circulair tapijt kunnen zijn.

Deze consultatie liep van 15 maart tot en met 10 april en richtte zich op de categorieën vloerbedekking, tapijttegels en textielwaren. De aanbesteding wordt in 2018 uitgevoerd.