Categorie: wet- & regelgeving | Gepubliceerd: 04 mei 2018

Waterschappen: 'Geen verbreding afvalstoffenheffing'

Waterschappen zien geen heil in de verbreding van de grondslag van de afvalstoffenheffing door ook de verbranding van zuiveringsslib te belasten.

dreamstime_17742999.jpgWat de waterschappen betreft wordt de verbranding van zuiveringsslib niet belast.
Foto: Silencefoto | Dreamstime.com

Dit is één van de maatregelen uit het regeerakkoord, die 17 mei tijdens het algemeen overleg over de fiscale agenda in de Tweede Kamer besproken wordt.

Volgens de Unie van Waterschappen levert deze verbreding geen bijdrage aan de verduurzaming, maar heeft het zelfs een negatief effect. De productie van slib zien ze als onvermijdelijk en niet beïnvloedbaar. Huishoudens en bedrijven blijven namelijk voortdurend afvalwater produceren, dat waterschappen moeten zuiveren.

Fosfaat terugwinnen uit zuiveringsslib

Daarnaast is het verbranden van zuiveringsslib in hun ogen een duurzame verwerkingsmogelijkheid: zo kan de grondstof fosfaat worden teruggewonnen. Het terugwinnen van fosfaat uit verbrandingsassen geeft waterschappen de potentie om in de gehele fosfaatbehoefte van de Nederlandse landbouw te voorzien. Zo voldoen ze aan de gemaakte afspraken rondom de circulaire economie.

Het verbreden van de afvalstoffenheffing kan tot gevolg hebben dat het terugwinnen en het hergebruiken van fosfaat uit het zuiveringsslib financieel minder aantrekkelijk wordt. Dit kan dan ten koste gaan van de waterschaps- en Rijksambities op het gebied van de circulaire economie, aldus de vereniging van Nederlandse waterschappen.

Gezien de onduidelijkheid over de uitwerking van deze maatregel, hebben de waterschappen bij de Kamerleden aangegeven hierover graag in overleg te gaan met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.