Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 09 mei 2018

Opnieuw kostendaling duurzame energie in SDE+ najaarsronde

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in het najaar van 2017 vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) ondersteuning toegezegd aan 4.215 projecten. Opvallend is dat de kosten voor wind op land blijven dalen.

Duurzame energieopwekking wordt door schaalvergroting en technische ontwikkelingen steeds goedkoper, waardoor er steeds minder subsidie nodig is. De SDE+ versnelt die ontwikkeling, wat past in de lijn van het Regeerakkoord, waar wordt ingezet op de meest kostenefficiënte oplossingen. De regeling werkt als een veiling en stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij alle projecten en technologieën met elkaar concurreren. Dat lokt innovatie en kostenreductie uit; met name wind- en zonne-energie is de afgelopen jaren fors goedkoper geworden. De concurrentieprikkel in SDE+ kwam in 2016 ook goed uit een evaluatie van de regeling van SEO Economisch Onderzoek en CE Delft.

De SDE+ is bedoeld voor onder meer windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten die voor het onrendabele deel nog subsidie nodig hebben. Dat is nodig, omdat hernieuwbare energieopwekking nu vaak nog duurder is dan energie uit fossiele bronnen. Met de SDE+ biedt het kabinet de stabiliteit en zekerheid die nodig is om langjarige investeringen in hernieuwbare energieprojecten aan te gaan. 

Ondersteuning voor 34.000 projecten

Sinds 2008 zijn via de SDE en SDE+ zo’n 34.000 subsidiebeschikkingen voor duurzame energieprojecten verstrekt. Circa 41 procent van deze projecten is inmiddels gerealiseerd, 33 procent van de projecten is in de ontwikkelings- of bouwfase. Als alle projecten gerealiseerd zijn leveren ze in totaal 195,4 PJ aan duurzame energie per jaar. De SDE+ regeling kent strenge voorwaarden voor energieopbrengst, financiering en eist spoedige realisatie. Om die reden is bij 25 procent van de projecten de subsidiebeschikking alsnog ingetrokken. Ontwikkelaars waarvan de aanvraag is afgewezen, kunnen in volgende rondes een verbeterde aanvraag indienen. 

Projecten in kaart

Alle SDE+ projecten uit de najaarsronde 2017 zijn te bekijken op een interactieve kaart van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de regeling namens het ministerie van EZK uitvoert.

Gerelateerde artikelen