Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 30 juli 2018

Nieuw platform voor circulaire afspraken in de bouw

Om het grondstofgebruik in de bouw terug te dringen moet de bouw materialen hoogwaardiger gebruiken, kiezen voor een andere aanpak in ontwerpen, produceren en bouwen en op andere manieren samenwerken.

Om deze ambities te realiseren, moeten bouwbrede afspraken worden gemaakt. Hiervoor is Platform CB’23 opgericht. Het platform wil partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden, zowel in de grond-, weg- en waterbouw als in de woning- en utiliteitsbouw. De ambitie is om vóór 2023 nationale bouwbrede afspraken op te stellen ten aanzien van circulair bouwen. Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf geven samen met De Bouwcampus en Nen invulling aan dit initiatief. Het aantal betrokken partijen moet zo snel mogelijk worden uitgebreid.

Op 3 juli was de kick-off van Platform CB’23. Circa 200 deelnemers leverden hun input in vier werksessies over bijvoorbeeld eenduidig taalgebruik bij circulair bouwen, paspoorten voor de bouw en het meten van circulariteit. De eerste resultaten van de sessies zijn inmiddels gepubliceerd op de website van Platfom CB’23.

Actieteams

In oktober starten drie actieteams met het formuleren van de eerste bouwbrede afspraken. Wie nog invloed uit wil oefenen en actief mee wil denken over de route naar circulair bouwen, kan nog deelnemen aan een van de teams of partner worden van Platform CB’23.

Gerelateerde artikelen