Categorie: inzameling | Gepubliceerd: 11 oktober 2018

Speciale containers voor keukenafval bij alle Assense flats

Het afgelopen halfjaar belandde er dagelijks gemiddeld 100 gram keukenafval per huishouden in de speciale verzamelcontainers voor keukenafval bij de Speenkruidflats in Assen. Dankzij dit resultaat gaat deze gemeente in 2019 deze containers bij alle 8.000 huishoudens in appartementen en flats in Assen plaatsen.

Sinds maart 2018 kunnen bewoners van de drie flats aan de Speenkruidstraat dankzij speciale verzamelcontainers apart hun keukenafval inleveren. In deze containers belandt dagelijks gemiddeld 100 gram keukenafval per huishouden. Hoewel de containers er pas een halfjaar staan, komt dit op jaarbasis neer op gemiddeld 36 kilo per huishouden, zo heeft de gemeente Assen berekend.

Keukenafvalcontainers bij alle appartementen en flats

Vanwege het doel van de gemeente om het aantal kilo restafval in 2020 te reduceren tot 100 kilo per inwoner per jaar, kiest Assen dankzij dit resultaat ervoor om alle 8.000 huishoudens in appartementen en flats te voorzien van deze containers. Hierbij speelt ook mee dat 77 procent van de bewoners tevreden is met deze mogelijkheid, zo blijkt uit een enquête die de gemeente heeft gehouden. Uit deze vragenlijst kwamen ook enkele verbeterpunten naar voren. Zo gaven de bewoners aan dat de opening van de container op een iets te hoge plek zit, wat het openen lastig maakt. Daarnaast lieten ze weten in huis te weinig ruimte te hebben om verschillende afvalstromen te scheiden.

In de loop van 2019 dienen alle huishoudens in appartementen en flats in de gemeente Assen over een verzamelcontainer voor keukenafval te beschikken. Hiervoor gaat deze gemeente een aanbesteding doen, waarbij ze ook rekening houdt met de genoemde verbeterpunten.

In 2017 lag de hoeveelheid grof en fijn restafval op 151 kilo per Assenaar, terwijl deze hoeveelheid in 2015 nog 226 kilo per persoon was. Deze hoeveelheid is het gemiddelde voor huishoudens in hoog- en laagbouw in de gemeente Assen. De Drentse gemeente heeft geen aparte afvalgegevens voor huishoudens in appartementen en flats.

Gerelateerde artikelen