Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 09 november 2018

Boost voor duurzame energievoorziening Twente

Prins Carlos de Bourbon de Parme en Twence-directeur Marc Kapteijn hebben het grootste zonnepark van de regio én de compleet vernieuwde biomassa-energiecentrale van Twence geopend.

Opening biomassa-energiecentrale en zonnepark.jpgZ.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme en Twence-directeur Marc Kapteijn bij de opening. Foto: Roy Ensink Photography

De gisteren (8 november) geopende biomassa-energiecentrale en het zonnepark produceren samen genoeg elektriciteit voor bijna 38.000 huishoudens. De hoeveelheid duurzame stoom en warmte die de biomassa-energiecentrale daarnaast ook nog produceert, is vergelijkbaar met het aardgasverbruik van 27.000 huishoudens. De duurzame impuls vroeg om een investering van zo’n 50 miljoen euro.

“Versneld verduurzamen vraag om grootschalige oplossingen op het gebied van duurzame energievoorziening en grondstoffenterugwinning”, aldus Twence directeur Marc Kapteijn. “Voor het bedrijfsleven is een belangrijke rol weggelegd. Voor afvalenergiebedrijven ligt hier zelfs een pioniersrol, want het schijnbare einde van de keten biedt veel kansen om meer circulariteit te bewerkstelligen. Ik ben trots op wat we hier samen met vele anderen bij Twence hebben kunnen realiseren. Met gezamenlijke inspanning kunnen we een circulaire en duurzame economie echt mogelijk maken.”

Zonnepark Boeldershoek-West

Het grootste zonnepark van Twente ligt net buiten de hekken van het Twence-hoofdterrein, ingeklemd tussen bedrijventerrein Twentekanaal (Hengelo) en de A35. Het heeft een totale omvang van 20 hectare, ongeveer 34 voetbalvelden. Het park voorziet in het elektriciteitsverbruik van ongeveer 4.500 huishoudens. Deze elektriciteit wordt geproduceerd met bijna 61.000 zonnepanelen met een totaal vermogen van 17,5 MWp.

Vernieuwde biomassa-energiecentrale

De opdracht om de biomassa-energiecentrale uit 2007 'toekomstproof' te maken, resulteerde in een volledig gemoderniseerde centrale en een verdrievoudiging van de duurzame energieproductie. Alleen al door de groene warmte uit deze centrale kan tot 2030 jaarlijks het gebruik van ruim 39 miljoen kubieke meteraardgas worden bespaard. De warmte gaat naar de stadsverwarming in Enschede. Er wordt ook gekeken naar levering aan Grolsch en Vredestein.