Categorie: duurzaam | Gepubliceerd: 25 januari 2019

Circulair platform Pace komt naar Nederland

Het hoofdkwartier van Platform for Accelerating the Circular Economy (Pace) verhuist nog voor de komende zomer naar Den Haag. Dit gebeurt op voordracht van staatssecretaris Van Veldhoven.

Afgelopen juli trad Nederland nog toe tot Pace, om ideeën over de circulaire economie te kunnen delen en te leren van anderen. Deze publiek-private samenwerking is in 2017 opgericht door onder meer het World Economic Forum (WEF) en het VN Milieuprogramma (Unep). Inmiddels zijn er al ruim veertig deelnemende landen, bedrijven en internationale organisaties, die gezamenlijk werken aan het versnellen van de circulaire economie door de ontwikkeling van financiering, het bevorderen van beleid en publiek-private samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld plastic, elektronische apparatuur en circulair inkopen.

“Het hergebruik van grondstoffen is essentieel bij het halen van de klimaatdoelen in Parijs”, gaf staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) aan tijdens het World Economic Forum in Davos, waar ze de verhuizing bekendmaakte. “Met deze verhuizing snijdt het mes aan twee kanten: Pace kan profiteren van Nederlandse kennis en kunde en ons bedrijfsleven zit bovenop wereldwijde duurzame initiatieven.” Daarnaast zal Pace zorgen voor meer circulaire activiteiten in Nederland, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De staatssecretaris bedankte de Maatschappelijke Alliantie voor haar inzet om het hoofdkwartier van het platform naar Den Haag te halen. Pace zit nu nog gevestigd in het Zwitserse Genève.

Gerelateerde artikelen