Categorie: afval & energie | Gepubliceerd: 11 februari 2019

Twentse straten verlicht met energie uit afval

Vier Twentse gemeenten vergroenen hun openbare verlichting met groene stroom van Twence. Als het aan de directeur van het afval- en energiebedrijf ligt, volgen er in de toekomst meer gemeenten.

Marc Kapteijn, algemeen directeur van Twence.
Foto: Jos Rikkerink

Sinds het begin van dit jaar nemen de gemeenten Dinkelland, Enschede,  Losser en Tubbergen duurzame elektriciteit af van Twence. Hiermee vergroenen deze aandeelhouders van Twence hun gemeentelijke aansluitingen.

De duurzame energie wordt onder andere geproduceerd uit het huishoudelijk restafval dat afkomstig is uit deze vier gemeenten. De Vrije Energie Producent verzorgt de energiedienstverlening.

“Dankzij de gezamenlijke inspanning van Twence en de vier gemeenten leveren we een prachtige bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen van deze gemeenten. We streven er dan ook naar om de levering van duurzame elektriciteit, die door Twence is opgewekt, op korte termijn uit te breiden richting al onze aandeelhouders”, zegt Twence directeur Marc Kapteijn.