Categorie: verpakkingen & zwerfafval | Gepubliceerd: 06 mei 2019

De plasticwereld kijkt gespannen naar Genève

Deze week wordt bepaald of gemengd kunststofafval wereldwijd een vrij verhandelbaar goed blijft of dat het onder de groep van afval wordt geplaatst waarvoor beperkingen gelden.

Op 29 april startte in Genève de conferentie van de partijen die het Verdrag van Bazel, Rotterdam en Stockholm hebben ondertekend. Op 10 mei wordt de conferentie afgesloten. Twee weken lang bepraten vertegenwoordigers uit maar liefst 180 landen hoe de wereldhandel van gerecycled plastic beter kan worden geregeld. Noorwegen heeft voorgesteld om voorafgaand aan de export van plastics verplicht te stellen dat het importerende land daar toestemming voor moet geven. Daarnaast moet er meer informatie komen over omvang en inhoud van de te exporteren partijen. Toen de behandeling van het voorstel begon op 4 mei werd een petitie aangeboden waarin 700.00 mensen het initiatief van Noorwegen ondersteunden. Ook verschillende milieugroepen, waaronder Friends of the Earth en Break Free From Waste steunden het initiatief.

Er is echter ook tegenstand. Afval- en recyclingbedrijven zien in de uitbreiding van een meldsysteem een soort verkapt verbod voor de export van gemengd plastic. Eerder keerde EU-brancheorganisatie Fead zich al tegen het voorstel. Nu zeggen de Duitse kunststofverwerkende bedrijven ook geen algemeen export- en handelsverbod voor gemengde kunststoffen te willen. In Duitsland is een verpakkingswet aangenomen die de recycling moet laten toenemen tot 58,5 procent dit jaar en in 2020 tot 63 procent. Daarvoor is de export hard nodig, vinden de recyclers, vooral de gemengde kunststoffen. Zij zien het probleem niet zo. Slechts een klein deel van het plastic wordt geëxporteerd buiten de EU en volgens de recyclers is het met de afvalcodenummers duidelijk welke gemengde afvalstromen nog geschikt zijn voor verwerking en welke niet.

Iets minder dan een tiende van het plastic afval in Duitsland wordt geëxporteerd, het grootste deel komt uit de handel en industrie. Het verpakkingsafval van de duale systemen, die verantwoordelijk zijn voor de gele zak of de gele bak, zou voornamelijk in Duitsland worden gerecycleerd, de rest vooral in de EU.

Veel effect zal de Duitse oproep niet hebben. De Duitse milieuminister Svenja Schulze (SPD) wil een exportverbod voor sterk vervuil plasticafval. Zij sluit zich daarom aan bij het voorstel van Noorwegen dat plastic afval niet meer als een vrij verhandelbaar goed wil classificeren.