Categorie: verpakkingen & zwerfafval | Gepubliceerd: 17 mei 2019

Nieuwe film Plastic Soup Surfer: de plastic paradox

Merijn Tinga heeft een vervolg gemaakt op de film From Source to Sea. Het is een persoonlijke film over een activist die zichzelf minder relevant ziet worden en zoekt naar samenwerking en visie. Hij roept op tot praktisch activisme.

Filmmaker Eelke Dekker volgt in de ‘Plastic Paradox’ de ‘Plastic Soup Surfer’ tijdens zijn werkzaamheden van afgelopen jaar in Nederland, Genève, Kenia en tijdens zijn surfexpeditie langs de kust van het noorden van Frankrijk naar Scheveningen. Het geeft een beeld van de activist die zijn zelfgemaakte surfboards als middel gebruikt om het bedrijfsleven en de politiek aan te spreken. In ‘Plastic Paradox’ worstelt Tinga met die zelfgeschapen vorm en de gewekte verwachtingen.

Aanpak bedrijfsleven ontoereikend

In de film stelt Tinga dat de huidige aanpak van de plasticvervuiling door het bedrijfsleven in principe altijd ontoereikend is. Het aangevoerde ‘opruimen en meer consumentenverantwoordelijkheid’ zullen nooit een afdoende antwoord zijn om het plasticsoep probleem op te lossen. De kern van het probleem ligt in wat Tinga de ‘Plastic Paradox’ noemt; de tegenstelling in dat ‘gemak en prijs’ weliswaar de belangrijkste aankoopprikkels zijn van plastic, maar dat dit gemak direct omslaat in ‘ongemak’ doordat het materiaal waardeloos is en teveeleisend in de manier van afdanken. Er is een ‘plastic transitie’ nodig willen we de plastic vervuiling effectief aanpakken.

Oproep tot ‘praktisch activisme’

Met de aandacht voor de plasticsoep en de zichtbaarheid van plastic zwerfafval is er een nieuw type activisme ontstaan, constateert Tinga. Het aantal particuliere zwerfafvalinitiatieven is in het afgelopen jaar enorm snel gegroeid. Lokaal zwerfafval bevechten is laagdrempelig en dankbaar. Het resultaat van een individuele actie is direct zichtbaar. Dat is veel minder het geval bij de abstracte milieuproblemen als klimaatopwarming. De Plastic Soup Surfer roept in de film op tot het ontwikkelen van praktisch activisme door de achterban zelf. Met deze film wil de Plastic Soup Surfer een aanzet geven deze snel groeiende beweging te organiseren.