Categorie: communicatie | Gepubliceerd: 22 mei 2019

Kaartspel om afvaldump tegen te gaan

Deze maand viert VA-beleidsmedewerker Europese Zaken Unico van Kooten zijn 15-jarig jubileum in de afvalsector. Hij grijpt het moment aan om een sociaal project op te zetten met als doel het dumpen van afval wereldwijd tegen te gaan.

Jaarlijks wordt er over de hele wereld 660 Mton aan stedelijk afval gedumpt. Niet op een stortplaats maar daarbuiten en dat gaat hem aan het hart, vertelt Van Kooten. “Neem je daarbij dan ook nog al het stedelijk afval dat gestort wordt (in uiteenlopende kwaliteiten), dan kom je op 1,4 miljard ton. Dat staat ongeveer gelijk aan 140 zakken van tien kilo afval op alle auto’s die er in de wereld rondrijden”, rekent hij voor. De grootste problemen doen zich voor in Azië en Afrika, waar vaak niet alleen een degelijke afvalinfrastructuur ontbreekt, maar ook het bewustzijn van de noodzaak van goed afvalmanagement.

Bewustwording

Van Kooten besloot in het kader van zijn 15-jarig jubileum in de afvalsector een project op te zetten dat met name dit laatste punt aanpakt. Het project heet Waste Masters Africa en hierbinnen gaat hij samen met cartoonisten en studenten uit Afrika een kaartspel ontwikkelen dat onder meer kan worden gebruikt op scholen, bedrijven en organisaties. Op iedere kaart van het spel komt een afbeelding in het kader van afvalmanagement. Denk aan afvalvermindering, hergebruik, gescheiden inzameling, sorteren tot aan dumpen. Kaarten krijgen een waarde, waarbij het dumpen de hoogste waarde krijgt. Wanneer het spel gespeeld wordt, is het doel om zo min mogelijk punten in handen te hebben. Naast het hebben van plezier, geeft het spel spelers ook de kans om zich meer bewust te worden van het belang van goed afvalbeheer en recycling. Een concreet begin is er al, vertelt Van Kooten. “Ik heb contact gelegd met een cartoonist uit Oeganda die de eerste kaart gaat maken.” Hij hoopt in maart volgend jaar de volledige set van 66 kaarten in handen te hebben. De voortgang van het project is te volgen via Facebook. Wie wil bijdragen aan het project, kan contact opnemen met Van Kooten via waste.myworld@gmail.com, info@playandpeace.com of @WastemastersA.