Categorie: verwerking | Gepubliceerd: 16 juli 2020

'Rol chemisch recyclen bij transitie naar circulaire economie'

De chemische industrie en een Duitse denktank zien een belangrijke rol voor chemisch recyclen in de transitie van Europa naar een circulaire economie.

Investeringen in technologieën zoals chemische recycling  kunnen ervoor zorgen dat Europa minder afhankelijk wordt om gerecyclede grondstoffen te importeren. Dit is nodig in de transitie naar een circulaire economie. Dat stelt de Europese branchevereniging van de chemische industrie Cefic.

De branchevereniging geeft aan dat gemengd en vervuild plasticafval nu wordt verbrand, op stortplaatsen terechtkomt of als zwerfafval eindigt. Volgens Cefic bieden haar leden de enige technologie die dit kan veranderen. Uit cijfers van PlasticsEurope bleek eerder dat in 2018 van de 29 Mton ingezamelde plastic verpakkingen 32,5 procent werd gerecycled. 81 procent van hiervan bleef voor verwerking in Europa.

Eerder deze week waarschuwden Europese milieuorganisaties nog voor de impact op het milieu en onze gezondheid van chemisch recyclen. Volgens Cefic zijn dit legitieme opmerkingen, omdat chemisch recyclen nog relatief nieuw en in ontwikkeling is. De vereniging geeft wel aan dat de verwerking van plasticafval tot brandstof als recycling mag worden beschouwd. In haar ogen draagt elke route voor recycling bij aan de circulaire economie, omdat het helpt afval om te zetten in iets nuttigs. Daarnaast kan chemische recycling ervoor zorgen dat SVHC-stoffen uit het plastic worden verwijderd, aldus Cefic.

Chemisch recyclen voor gemengd plasticafval

De Duitse denktank In4climate.NRW sluit zich aan bij Cefic. In het rapport ‘Chemische kunststofrecycling’ geeft het aan dat ze pyrolyse beschouwt als een recyclingroute voor gemengd plasticafval, onder meer omdat er behoefte om dit soort plasticafval te recyclen. Volgens de denktank is technische basis hiervoor aanwezig en is het nu van belang dit verder te ontwikkelen in specifieke strategieën en proefprojecten.