Categorie: aanbestedingen | Gepubliceerd: 13 februari 2021

Overheidsaanbestedingen worden transparanter

Het wordt voor ondernemers makkelijker om fouten in aanbestedingsprocedures aan te kaarten en selectie- en gunningsbeslissingen moeten beter gemotiveerd worden.

Jaarlijks zet de overheid voor 73 miljard euro aan diensten en producten via tenders in de markt. De aanbestedingen worden nu verder geprofessionaliseerd door de rechtsbescherming te verbeteren. Er komen uitgebreidere en duidelijke motivaties voor beslissingen en extra mogelijkheden voor ondernemers in hoger beroepzaken. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van demissionair staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Het accent van het nu aan de Tweede Kamer toegestuurde ontwerpbesluit ligt op het tijdig afhandelen van klachten. Dit geeft betere rechtsbescherming voor ondernemers en heeft als neveneffect dat er ook meer kansen voor het mkb ontstaan.

De voorgestelde maatregelen hebben betrekking op het proces voor en nadat er is ingeschreven op de opdracht. Bijvoorbeeld als een ondernemer tijdig klaagt over het ontwerp van de aanbesteding. De zogenoemde Commissie van Aanbestedingsexperts, een onafhankelijk klachtenbehandelaar, brengt dan nog vóór de inschrijving een advies uit dat door de aanbestedende dienst moet worden afgewacht. Aanbestedende diensten moeten ook hun selectie- en gunningsbeslissingen beter gaan motiveren. Ondernemers ontvangen zo een duidelijkere uitleg waarom hun inschrijving niet heeft gewonnen.