Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 16 april 2021

Avri: 'Beperkte stijging afvalstoffenheffing in 2022'

De afvalstoffenheffing in de Avri-gemeenten lijkt volgend jaar met 5 procent minder sterk te stijgen dan het landelijk gemiddelde.

Avri-voorzitter Joost Reus wil dat Avri financieel weer gezond wordt en de communicatie met inwoners verbetert.
Foto: Avri

Het Dagelijks Bestuur van Avri heeft de begroting voor 2022 voorgelegd aan de gemeenteraden van de acht deelnemende Avri-gemeenten. Voor komend jaar stelt zij voor de afvalstoffenheffing vast te stellen op een gemiddeld tarief van 311 euro per huishouden. Het tarief voor het aanbieden van een 30 liter restafval blijft 1 euro. Naar verwachting stijgt de afvalstoffenheffing in de regio Rivierenland daardoor met 5 procent minder sterk dan het landelijk gemiddelde van 6 procent.

Volgens Avri hebben alle afvalinzamelaars in Nederland hebben te maken met stijgende kosten, bijvoorbeeld door de verhoging van de afvalstoffenbelasting op restafval door het Rijk. Positief is echter dat de inwoners van Rivierenland steeds beter afval scheiden: het regionale doelen van 75 kilo restafval per persoon per jaar komt in zicht.

Het bestuur wil de stijging van de afvalstoffenheffing verder beperken door kostenreductie en vergroting van opbrengsten. Hiervoor is Avri in 2021 gestart met het programma Grip. Joost Reus, bestuursvoorzitter Avri: “Door meer waarde toe te voegen aan de grondstoffen die we inzamelen, zoals betere uitsortering van textiel en gft, willen we onze opbrengsten verhogen. Daarnaast blijven we zoeken naar mogelijkheden om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan te bieden. Hiervoor zijn we in 2021 een nieuwe koers ingeslagen. Financieel weer gezond worden en het verbeteren van communicatie met inwoners, staan centraal in deze koers.”

Definitief besluit

Het Algemeen Bestuur van Avri stelt de begroting in juli 2021 vast en neemt in december 2021 namens de gemeenten een definitief besluit over de tarieven afvalstoffenheffing voor 2022. De gemeenteraden worden echter nu al gevraagd om hun mening hierover te geven zodat een evenwichtig besluit genomen kan worden.

Ook wordt de gemeenteraden gevraagd hun zienswijze te geven op het verwerken van de reserveringen voor de overdracht van de stortplaats in de volgende kadernota die de opmaat vormt voor de begroting 2023. Tot slot wordt hen gevraagd hun zienswijze te geven om een aantal mogelijkheden te onderzoeken om de afvalstoffenheffing te verlagen.

Samenwerkingsverband Avri

Avri is een gemeentelijk samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, en Zaltbommel. Avri zamelt grond- en afvalstoffen in deze gemeenten. Daarnaast beheert Avri de openbare ruimte voor de vier gemeenten Buren, West Betuwe, Tiel en Neder-Betuwe.

Sinds 2010 zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing in eerste instantie scherp gedaald en daarna weer sterk gestegen. Lange tijd lag het tarief van Avri ver onder het landelijk gemiddelde tarief. Nu staat Avri in de middenmoot.
Bron: Avri