Categorie: communicatie | Gepubliceerd: 27 mei 2021

Volgende week: week der weken

De themaweken buitelen volgende week over elkaar met de Week Zonder Afval, de Week van de Veiligheid en de Europese Green Week.

Een week lang je thema helemaal onder de aandacht brengen. Dat willen de organisatoren van een themaweek. Een dag is dan blijkbaar onvoldoende om de aandacht volledig te vangen. Maar het nadeel is dat het best lastig kiezen wordt volgende week met drie concurrerende thema’s.

Week Zonder Afval

De Week Zonder Afval heeft als uitgangspunt dat iedereen nog 1.494 weken heeft om de vuilniszak leeg te krijgen. Dan is het 2050 en zijn we circulair. Als het zo simpel was, was er ook geen aparte week voor nodig en mogelijk zullen er dus nog 28 van dergelijke themaweken volgen. Dit jaar start de week op 31 mei om 12 uur met een aftrap van demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een livestream met vele ander sprekers. De centrale vraag is ‘hoe kunnen we leven zonder afval’ en Milieu Centraal hoopt daarop iedereen een antwoord te kunnen geven tijdens de gehele week. Iedere dag staat een oplossing centraal waardoor minder afval in de afvalbak belandt, spullen een langere levensduur krijgen en minder grondstoffen en energie nodig zijn voor de productie van nieuwe spullen. Bij iedere oplossing horen praktische tips die consumenten zelf kunnen toepassen, zodat we in 2050 een circulaire samenleving zijn.

Week van de Veiligheid

De inmiddels al vierde editie van de Week van de Veiligheid vindt ook van 31 mei tot 4 juni plaats. Verspreid over het land vragen organisaties in de afvalbranche extra aandacht voor veilig en gezond werken. Daarvoor organiseren ze uiteenlopende acties en activiteiten. Een grootschalig evenement zit er vanwege de corona niet in. Vandaar lokale en op maat gemaakte activiteiten. Verkeersveiligheid zetten meerdere bedrijven in de schijnwerper met aandacht voor de snelheidslimiet op het bedrijfsterrein of over de ‘kunst van kijken’, het herkennen van gevaarlijk situaties en ongewenste handelingen. Andere bedrijven kiezen voor thema’s als veiligheidsgedrag of gevaarherkenning, of vragen aandacht voor de LMRA, de Laatste Minuut Risico Analyse. De acties variëren van aanspreken op gedrag, uitdelen van ludieke gadgets, organiseren van toolboxmeetings, uitschrijven van een fotowedstrijd tot interne mediacampagnes via e-mail, intranet of narrow-casting. De Week van de Veiligheid is een initiatief van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche.

EU Green Week

Met zijn 21e editie is de EU Green Week de oudgediende onder de themaweken. Voorheen een drukbezocht event, net als vorig jaar nu geheel online en daardoor minder sprankelend. Na jaren afval en grondstoffen naast klimaat als grote problemen neer te hebben gezet gaat de aandacht nu uit naar vervuiling. Maar via de programma’s is er toch ook veel aandacht voor afval, plastic en natuurlijk het uitfaseren van zzs.