Categorie: aanbestedingen | Gepubliceerd: 16 juli 2021

Omrin regelt gft-verwerking nieuwe aandeelhouders

Het gft van Groningen, Westerkwartier en de voormalige gemeente Bedum wordt vanaf volgend jaar verwerkt door Attero.

Dat is de uitkomst van een aanbestedingsprocedure van Omrin. De gemeenten Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland (een fusiegemeente waar Bedum onderdeel van is) sloten zich eind vorig jaar aan bij Omrin. De overige delen van Het Hogeland waren al aandeelhouder van Omrin, maar hebben ook nog lopende gft-contracten. Vandaar dus dat alleen het gft van de voormalige gemeente Bedum onder deze aanbesteding valt. 

De huidige contracten voor gft-verwerking lopen eind 2021 af, en dus was het nu aan Omrin een nieuwe verwerker te zoeken. Dat werd dus uiteindelijk Attero, dat voor alle drie de percelen van de aanbesteding de enige inschrijver was. De gemeenten leveren nu samen bijna 17 kton gft per jaar. Omrin verwacht dat dit toeneemt naar 18 kton per 1 januari 2023. De opdracht was verdeeld in drie percelen van ieder circa 6 kton per jaar.

De opdracht gaat in per 1 januari 2022, in eerste instantie voor twee jaar. Daarna kan Omrin nog drie keer met een jaar verlengen.