Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 15 november 2004

Geometra software: 'Geavanceerd in eenvoud'

Al vanaf de start in 1991 richt Geometra zich op softwareontwikkeling voor de gemeentelijke wereld en afvalmarkt. Geometra ontwikkelt efficiënte hulpmiddelen om de verschillende processen binnen de organisatie te optimaliseren en te controleren. Interactie met de burger is hierbij een belangrijk begrip. Dit is bijvoorbeeld terug te vinden in programma's voor centraal gestuurde klachtafhandeling, grofvuilinzameling, toezichthoudende afdelingen zoals milieupolitie, parkeercontroleurs en stadswachten; maar ook in diftartoepassingen, waarbij de vervuiler wordt afgerekend op zijn of haar afvalproductie. De Oracle © database, veelal gevoed door een gemeentelijke basisadministratie, vormt daarbij de basis voor een gedegen informatiesysteem voor nu en in de toekomst. Geometra heeft als doelstelling een langetermijnrelatie met de klant te onderhouden. Dit gebeurt door veel aandacht te geven aan goede service en snel in te spelen op veranderingen in bijvoorbeeld wetgeving en techniek (Internet). Een degelijke en gestage groei is hiervan tevens het gevolg.