Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 15 november 2004

ARIS BS ziet onderlinge samenhang

Om een organisatie bedrijfsmatig te sturen, is juiste en betrouwbare informatie nodig. Informatie die op het juiste tijdstip ter beschikking staat. Nadat de informatie over de bedrijfsprocessen is afgezet tegen de doelen die de organisatie zich gesteld heeft, kan de manager zich een beeld vormen van het functioneren van de organisatie. De doelen van de organisatie kunnen worden vertaald in prestatie indicatoren of budgetten. Bedrijfsprocessen staan zelden op zichzelf. De planning en realisatie van inzamelprocessen worden beïnvloed door personele inzet en beschikbaarheid van materieel. De facturatie van diensten wordt gevoed door de terugmelding van dagstaten. ARIS Business Solution (ARIS BS) ondersteunt de bedrijfsprocessen van de afvalinzamelaar in hun onderlinge samenhang. ARIS BS ondersteunt zowel alle primaire processen zoals werkvoorbereiding, planning, containerregistratie en facturatie als de faciliterende processen zoals de financiële administratie, inkoop en voorraadbeheer. Ook de sturende processen van de afvalinzamelaar worden door ARIS BS ondersteund.