Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 15 november 2004

Modulair softwarepakket van Kennemerland

Ingenieursbureau Kennemerland levert een modulair softwarepakket voor het wegen, registreren en melden van afvalstromen en het beheersen van de logistiek. De module voor inzamelaars is speciaal geschikt voor het plannen van routes en het vastleggen van contracten. De module kan data verwerken van Welvaarts weegcomputers. Er zijn modules voor bewerkers en aannemers. De weegmodule is door het NMI gecertificeerd. Het plannen van materieel en personeel behoort tot één van de vele functies. Het pakket regelt het afdrukken van begeleidingsbrieven en dagstaten. De in te voeren contracten staan complexe prijsafspraken toe, die gangbaar zijn in de branche. Bewerkers die afvalstoffen bewerken tot een nieuw product hebben bovendien te maken met CE-markeringen, vernieuwde BRL2506, KOMO en conformiteitverklaringen. Al deze zaken worden soepel geregeld. Het pakket is standaard toe te passen in netwerken. Actuele versies staan de gebruikers op de website ter beschikking. Ingenieursbureau Kennemerland telefoon 0514 – 59 11 92 www.ibkennemerland.nl