Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 15 november 2004

GMT: niet zomaar een leverancier

Automatiseren gaat verder dan het leveren van een product. GMT is daarom meer dan zo maar een leverancier. GMT is een kennisbedrijf. Door de ruim vijftien jaar lange ervaring is veel branchespecifieke kennis opgedaan. Hierdoor kan GMT naast het ontwikkelen en implementeren van software ook een adviserende rol vervullen bij het inrichten en optimaliseren van het gehele automatiseringsproces. Met de milieuapplicatie CLEAR biedt GMT de enige werkende operationele oplossing voor transporteurs, reinigingsdiensten, recyclers en verwerkers. CLEAR is een bijzonder gebruiksvriendelijk en bedrijfsbreed informatiesysteem dat ondersteuning biedt bij alle facetten van de afvalverwerking. CLEAR geeft continu inzicht in het totale proces, kan opdrachten aannemen en verwerken en helpt bij een overzichtelijke logistieke en financiële afhandeling. CLEAR is aan te passen aan de organisatie, ondersteunt AMICE, de nieuwe meldingssystematiek van VROM, is eenvoudig in gebruik door de Windows look en feel, biedt een compleet grafisch planbord en is ook beschikbaar op Oracle.

Meer weten over GMT?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website