Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5954 items gevonden.

Sorteren op  

Rijksbegroting 2019 - Infrastructuur en Waterstaat

Meerjarenplan 2019-2023 van de ILT

REsolutie van Envi-commissie van het EP voor betere regelgeving tussen recycling, producten en chemicaliën

uitspraak over langer dan een jaar opslaan van afvalstoffen

uitspraak afvalstoffenbelasting gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Unpacking extended producer responsability

Onderzoek naar de openbare ruimte

Brochure State of the Union 2018

uitspraak rechtbank Den Bosch tussen GS Brabant en beeldbuisverwerker

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het bericht dat er meer afval naar de stortplaats verdwijnt

Antwoord op Kamervragen over het afkeuren van gezonde groente en fruit door supermarkten

Brief van GS Zuid-Holland over dwangsombesluit Chemours

Avri-presentatie scenarios tarieven 2019

Factsheet Circulaire Economie uit Balans van de leefomgeving 2018

PBL-rapport Balans van de leefomgeving 2018

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018

Voorstel voor cohesiefonds en Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 2021-2027

Uitspraak rechtbank Limburg over ontslag van chauffeur/belader Renewi

Plastic Tax 'The price is right...or is it?'

Antwoord op Kamervragen over beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa