Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 6274 items gevonden.

Sorteren op  

Geannoteerde agenda Milieuraad 5 maart 2019

Hernieuwbare energie in de EU

RIVM-rapport voor veilige en duurzame materialenkringlopen in een circulaire economie

Memorie van toelichting bij ontwerpvoorstel implementatiewet gewijzigde Kra

Implementatiewet voor wijziging Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra)

Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2019 - 2023

Aanbiedingsbrief Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2019 - 2023

Overzicht van de moties en politieke toezeggingen UCE

Volume en recycling van petflessen in Duitsland in 2017

Beleidskader VTH milieu 2019-2022 Omgevingsdienst IJmond

Reactie staatssecretaris Van Veldhoven op Kamervragen over asbest

Signaalrapportagevan de ILT over tachograaffraude

Hoofdlijnenverslag Wijziging Regeling beheer verpakkingen met reactie beleid

Rapport Rotterdamse Rekenkamer over uitbreiding Rotterdams warmtenet

Brief gedeputeerden over retourname afvalstoffen chemours

Uitspraak Raad van State inzake dwangsom voor verkeerd aangeboden afval brasserie

Uitspraak Raad van State inzake vergunning Theo Pouw

startnotitie van afval naar grondstof Echt-Susteren

Raadsvoorstel afvalbeleid Borne

Vezel-tot-vezel recycling: assessment van de economische en financiële duurzaamheid