Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 6659 items gevonden.

Sorteren op  

Kamervragen Stank- en vliegenoverlast in Brunssum en Stein

Beantwoording Kamervragen PvdA, CU en SGP over drugsdumpingen

Antwoorden Kamervragen Van Raak (SP) en Van Nispen (SP) over illegale drugsdumpingen

Gebruik van Houtige Biomassa voor Energieopwekking: Jaarrapportage 2018

Brief van minister Schouten o.a. over voorkomen verspilling van groente en fruit

Rapport Wur: Cosmetische aspecten in specifieke handelsnormen voor groenten en fruit

Motie Dik-Faber (CU): In kaart brengen van hoeveelheid plastic in milieu door blikjes in zwerfafval

Brief over uitwerking afspraken Klimaatakkoord over duurzame biomassa

TK Toezegging VAO 4 april t.a.v. financieringsregeling drugsafval

Toelichting best beoordeelde plannen ambachtscentra

Kamerbrief voortgang maatschappelijk verantwoord inkopen

Kamerbrief over gevolgen ingebrekestelling mer-richtlijn op lopende projecten

Uitspraak kort geding over bijstook biomassa in kolencentrales

Antwoord Van Veldhoven op schriftelijke vragen informele milieuraad

Investeringen vanuit Europa's Horizon 2020 in 2020

Jaarverslag meerlanden 2018

Uitspraak Raad van State inzake dubbele containers voor de deur

Uitspraak Raad van State inzake afvaldump op afstand

Brief van NAWDO over importheffing op buitenlands afval

Brief Itad over importheffing op buitenlands afval