Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 6411 items gevonden.

Sorteren op  

Brief minister Van Nieuwenhuizen (IenW) over verbod op ballonoplatingen

Rapport van Bimco over EU-lijst scheepswerven

Kamerbrief over proces tot handelingsperspectief grond en baggerspecie met PFAS

Overzicht van risicogrenzen voor PFOS, PFOA en GenX

EC evaluatie batterijenrichtlijn

Inbreng VNG in algemeen overleg circulaire economie 11 april

Rapport van Earthwatch: Plasticrivieren

AVR Jaarbericht 2018

Mededeling van de Europese Commissie inzake Environmental Implementation Review 2019

Evaluatie uitvoering EU-milieubeleid 2019: Landenrapport Nederland

Uitspraak rechtbank Oost-Brabant inzake dodelijk ongeval vuilniswagen

Kamerbrief bij rapportage Rijkswaterstaat monitoring kleine plastic flessen

Monitoring kleine plastic flessen in het zwerfafval. Resultaten 2e helft 2018

Antwoorden van staatssecretaris Van Veldhoven op vragen over Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

Uitspraak rechtbank Noord-Nederland inzake poging drugsafvaldump

Strategy paper technische kunststoffen

Onderzoek Duits Federale Milieuagentschap 'Geneesmiddelresidu in gerecycled fosfaat uit rioolslib'

Uitspraak Rechtbank Rotterdam over onjuist gebruik codes

Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton

Quickscan Wur over mogelijke ecologische gevolgen containerramp MSC Zoe