Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 6069 items gevonden.

Sorteren op  

Amendementsvoorstel voor uitbreiding van bijlage IIIa van de Evoa

Folder over de Europese afvalstrategie (2011)

Preparing for the Review of the Thematic Strategy on the Prevention and Recycling of Waste

Report from the EC on the Thematic Strategy on the Prevention and Recycling of Waste (voortgangsrapportage 2005-2010)

Werkdocument bij het 'Report from the EC on the Thematic Strategy on the Prevention and Recycling of Waste' (voortgangsrapportage 2005-2010)

Aanbesteding restafval Achterhoek (samengesteld document van vier nota's van inlichtingen, met rectificaties, antwoorden op vragen en gewijzigde bijlagen)

Statiegeld; handhaven of uitbreiden?

Duurzaamheid en Daadkracht, advies over een duurzame bio-economie

Succes met de ketenbenadering

aandeelhoudersovereenkomst tussen Attero en Twence

Brief van staatssecretaris van milieu aan Tweede Kamer over aspecten van Schoon en zuinig en Lap2

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2011

Kunststof verpakkingsafval uit huishoudens in beeld

Attero Nascheidingsinstallatie (video)

Voorbereidingsmemo agendaverzoek PVV inzake afstoten aandeelhouderschap HVC

Voorstudie glasindustre 2030

Uitspraak Raad van State Beelen versus het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

The state of the union- waste and resource management

Verslag Milieuraad

Environment (Miscellaneous Provisions) 2011