Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5950 items gevonden.

Sorteren op  

Wijzigingen besluit beheer verpakkingen

Standpunt GAD ten aanzien van voortzetting Stivam en nascheiden

CE-rapport over de milieueffecten van de verpakkingenbelasting.

Rapport over de Britse kunststofmarkt in 2009/2010

Stora Enso en Vaop bestendigen samenwerking

HVC verlangt nieuwe koers Vaop

Naar een gezamenlijke Insectieview Milieu

Haalbaarheidsstudie over duurzaam beheer van e-waste in Ghana

UBA-rapport over bio-afvalverwerking in Duitsland

Ontwerpbeschikking milieuvergunning Attero Noord

Ontwerp milieubeleidsovereenkomst afgedankte voertuigen

Kansen voor bio-energie in Amersfoort: Eindrapport

Jaarverslag 2009 Indaver

Duits wetsontwerp herstructurering van de recycling- afvalwetgeving

Addendum Milieuhandhaving bij samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaamse overheid en gemeente

Bijlage inspraakreacties bij ontwerpbeschikking REC

'Einde afval'-criteria voor afgewerkte olie

Antwoord motie over direct afschaffen verwijderingsbijdrage AEEA

Handreiking maatwerk ongewone voorvallen

Leidraad opstellen preventieprogramma's rond voedselverspilling