Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 6659 items gevonden.

Sorteren op  

Klimaatakkoord

Kamerbrief voorstel voor een Klimaatakkoord

Duurzame ontwikkeling in de Europese Unie

CO2-beprijzing in Duitsland

Uitspraak rechtbank Limburg inzake ontslag medewerker milieustraat

Ontwerp Aanvullingsbesluit Bodem Omgevingswet

Sectormonitor tranport en logistiek Q1 2019

Uitspraak rechtbank Limburg inzake ontslag Beheerder milieustraat

Circle Economy-rapport over de rol van lokaal beleid in de circulaire economie

Marktcijfers producten uit organische reststromen (2018)

Antwoord van staatssecretaris Van Veldhoven op vragen over signaalrapportage ILT over biodiesel

Brief over uitvoering Urgenda-vonnis

Verslag schriftelijk overleg ontwerpbesluit maatregelen kleine kunststof drankflessen

Conclusies van Milieuraad van 26 juni 2019

Motie van het lid Kröger over het verhogen van de recycledoelstelling voor plastics

Motie van het lid Van Eijs over het stimuleren van preventie en het hergebruik van alle soorten plastic

Rapport Cefic: Moleculen-managers

Cyclus Jaarverslag 2018

Circularity Gap Report: Oostenrijk

Afval Glossy gemeente Woerden