Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 6131 items gevonden.

Sorteren op  

Position paper Zero Waste Europe: European tax on plastic

Kamervragen over proces en rol van biomassa in Klimaatakkoord

Kamerbrief met reactie op uitzending over AEC-bodemas

Brief over beleidsaanpak milieurisico's en omgevingsveiligheid

Bijlage bij brief over beleidsaanpak milieurisico's en omgevingsveiligheid

Aangenomen POP-verordening door Europees Parlement

Reststoffen verbranden restafval, biomassa en zuiveringsslib in 2017

Uitspraak hoger beroep European Metal Recycling Alphen aan den Rijn

Plastic Roadmap van Verenigd Koninkrijk

Motie van het lid Van Eijs over duurzame en circulaire aanbesteding kunstgrasvelden

Studie ter evaluatie van de Europese Richtlijn batterijen en accu's

Motie van het het lid Van Eijs over circulaire toepassingen van bouwmaterialen

Motie van de leden Dik-Faber en Van Van Eijs over inzet bij gesprek met kledingbranche

Motie van de leden Dik-Faber en Teunissen over afvalscheiding op NS-stations

Motie van het lid Laçin over verondiepen plassen

Beleidskader vrachtwagenheffing

Uitspraak RvS over overbrenging CRT-glas vanuit VS naar Nederland

Reactie Weenk en Welink op artikel Raymond Gradus

Resultaten van het eerste halfjaar 2018/2019 Renewi

Schriftelijke beantwoording vragen naar aanleiding van het wetgevingsoverleg over het belastingplan 2019