Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5954 items gevonden.

Sorteren op  

Brief over cohesiebeleid

Verkenning naar toekomstige vraag naar grondstoffen in Nederland

Kamervragen over pur-afval uit huizen

RvS uitspraak voorlopige voorziening beeldbuisimport

Bespreeknotitie Bossche Groenen: vermindering afval bij evenementen

Rapport 'Enkele juridische vragen rond een circulaire economie in de bouw'

Brief van Recycling Netwerk over vaststelling recyclingpercentage kleine plastic flessen

RMN jaarverslag 2017

Uitspraak hof Den Haag in zaak over omzetbelasting van handelaar van DVD's via marktplaats

Visiedocument 'Van milieustraat naar hippe hub voor grondstoffen'

Brief van FHG over kabinetsreactie op transitieagenda's

Verklaring van verpakkingsketen over aanpak single-use plastics

Onderzoek B2C Europe: Green & Social Delivery Report

Resultaten monitoring inzameling en recycling niet-verpakkingen opk 2017

Duits duurzaamheidsstrategie van het Europees Kampioenschap Voetbal in 2024

Wrap gegevens in- en output sorteerinstallaties Engeland en Wales

Beschikking voor de optimalisatie van de kunststofscheidingsinstallatie van Attero in Wijster

Nota van wijziging van Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied 2018

Voorstel voor een Europese richtlijn om de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu te verminderen