Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 6258 items gevonden.

Sorteren op  

AVRI bedrijfsplan 2009-2013

EC-Voortgangsrapport EVOA

Memo overeenkomst Deventer voor verwerken van afval

Antwoord moties Vietsch en Poppe afvalstoffenheffing kunststof

De afvalinzameling door publieke diensten in Frankrijk in 2007

Duurzaamheidsverslag 2008/2009 Shanks Group PLC

Afvalstoffenbelasting als middel in vergroening van belastingen

Jaarverslag Saver 2008

Stichting afvalfonds uittreksel kamer van koophandel (kvk) bij oprichting

Ontwikkeling van de afvalstoffenheffingen (2009)

Kamervragen en antwoorden over verkoop VAM

Brief Essent Milieu aan Limburgse gemeenten over nascheiding

Vaststelling gemeenschappelijke regeling Olaz

Jaaroverzicht milieutelefoon Zuid-Holland 2009

Kamerbrief vergoeding nascheiding en standvan zaken bronscheiding kunststof verpakkingen

Presentatie onderzoeksresultaten Europees onderzoek naar glas als verpakkingsmateriaal

Notitie aan Tweede Kamer over beheer van oude stortplaatsen

Overeenkomst afvalinzameling gemeente Wormerland en HVCInzameling

Overeenkomst afvalverwerking Wormerland en HVC

Toekomstverkenning van werkgerelateerde gevaren aan het gebruik van chemische stoffen