Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 6069 items gevonden.

Sorteren op  

Uitspraak rechtbank Overijssel Vaop Glas tegen Almelo

Brief inzake motie Van Brenk over de inzet van waterschappen op circulaire economie

Kamervragen SP-Kamerlid van Kent over met asbest vervuild straalgrit

Duh-rapport Inzamelsystemen voor AEEA

Kamervragen Mogelijke blootstelling van werknemers aan asbest

Position paper EuRIC over herziening Kaderrichtlijn afvalstoffen

Rapport Keteltemperaturen REC

Verslag met vragen over het Belastingsplan 2018

Eunomia-studie naar effecten invoering statiegeld in acht Britse gemeenten

Regeerakkoord 2017-2021

Beantwoording Kamervragen over 100 miljoen euro aan subsidie aan grote mest(co)vergistingsinstallatie in Rilland

Stilstand CO2-reductie in Transport & Logistiek

Loga-brief Wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten 2017 - 2019

Loga-brief Wijzigingen CAR-UWO per 1 januari 2018

Melding voorgenomen concentratie Veolia Nederland Grondstof Beheer B.V. en Van Scherpenzeel Groep B.V.

Food Waste in Primary Production - Wrap

Grip op afval - Evaluatie van de uitvoering van het afvalbeleid door Twente Milieu

Houding van de Europese burger ten aanzien van het milieu (najaar 2017)

Kamervragen Naleving van de Richtlijn Industriële Emissies

Tussenevaluatie Landelijke Aanpak Zwerfafval