Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5942 items gevonden.

Sorteren op  

Tussenrapportage SER-advies circulaire economie

Vang Bestuursakkoord Land van Cuijk en Boekel

Food: van afval naar product

Kamerbrief minister van SZW over lessen feitenonderzoek DuPont

PFOA en DMAC in de productie van Teflon en Lycra bij DuPont (1964 - 2012) Nota van Bevindingen - Feitenonderzoek ten behoeve van lessen voor de toekomst

Jaarverslag eNose - Port of Amsterdam

Uitspraak rechtbank Noord-Nederland inzake fraude olie-export

ABN Amro-rapport 'Alles van waarde - Circulariteit door sectoren heen'

Brief over de stand van zaken maatschappelijk verantwoord inkopen

Ex ante evaluatie TNO van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie

Kamerbrief over de stand van zaken uitvoering Grondstoffenakkoord

ILT-brede risicoanalyse (IBRA)

De relatie tussen chemische stoffen, producten en afval. Een reactie op de EC stakeholder consultatie

Beantwoording vragen schriftelijk overleg informele bijeenkomst voor milieuministers, 13-14 juli 2017

Reactie op consultatie over wettelijk kader chemicaliën, producten en afval

Aanbiedingsbrief bij antwoord kabinet op onsultatie Europese Commissie

Invoeringsplan omgekeerd inzamelen Haarlem

RIVM-rapport 'Analyse van incidenten bij grote bedrijven met gevaarlijke stoffen 2016-2017'

Rotterdamse circulaire visie en plan van aanpak 2017

Evaluatie EEB van het Maltees voorzitterschap