Afval! Jaarboek 2016

Het Afval! Jaarboek 2016 geeft de ontwikkelingen in de afvalbranche weer en blikt vooruit op wat komen gaat.

Bij de zestiende editie van het Jaarboek is de inhoud radicaal aangepast. De redactie heeft alle onderwerpen opnieuw geïnventariseerd, de structuur aangepast en de inhoud van het begin af aan opgebouwd. Het resultaat is een compacter jaarboek, waarin de informatie sneller toegankelijk is en overzichtelijker is gepresenteerd. Daarnaast is ook tegemoet gekomen aan het verzoek van velen om het Jaarboek online beschikbaar te stellen. In 2016 hebben we daarom bovendien de informatie van het Jaarboek herschikt en verdeeld in een print-product (het Jaarboek) en een online-product (het Vademecum).

Het Afval! Jaarboek 2016 in zijn nieuwe vorm geeft op hoofdlijnen de huidige stand weer van het afvalbeleid en de markt . De geschiedenis, ontwikkelingen en detailinformatie is online te vinden. De online-inhoud verschilt daarmee aanzienlijk van het Jaarboek, waardoor we de site een andere naam hebben gegeven: Vademecum Afval & Recycling.

 

De indeling van het Jaarboek 2016 is vergelijkbaar met voorgaande edities. Het boek behandelt de wet- en regelgeving, de jurisprudentie, beschrijft de ontwikkeling van de afvalmarkt en profileert de belangrijkste ondernemingen. Nieuw is dat  het boek er op gericht is de lezer snel informatie te geven, zowel in woord als in beeld. Daarnaast biedt het Jaarboek een overzicht van Nederlandse markten, bedrijven, instellingen en producten, evenals een wie-is-wie in de afvalsector. Alle ontwikkelingen en gegevens zijn geactualiseerd tot begin 2016. In het Jaarboek wordt bij iedere paragraaf met QR-code naar de pagina op het Vademecum verwezen, waar meer en gedetailleerde die informatie te vinden is.

 

Twee producten

Het Afval! Jaarboek 2016 en het Vademecum Afval & Recycling hebben inhoudelijk overeenkomsten maar worden als twee op zichzelf staande producten door ons aangeboden. Hierdoor kan iedereen voor zichzelf de beslissing nemen tussen print en online.

 

Hieronder ziet u een miniatuur van het jaarboek als 'bladerboek'. Het geeft een visuele impressie van het gehele boek. Op de verkorte inhoudsopgave kunt u klikken om snel door het boek te gaan.