plaatje 10324

Hof wijst vordering Attero af in Renesiencezaak

Volgens het gerechtshof Den Bosch ligt in de overeenkomsten tussen Cure en de joint venture met Ørsted de nadruk op de productie en distributie van (bio)gas. Daarom hoeven deze overeenkomsten op grond van de Aanbestedingswet niet openbaar te worden aanbesteed.

Nieuws

Einde-afvalstatuscriteria voor oud papier 'geen meerwaarde'?

plaatje 8011

Oud-minister Bert Koenders zag het in 2015 helemaal voor zich. Daar waar het Europa niet was gelukt om einde-afvalstatus criteria voor oud papier te ontwikkelen, zou de Benelux wél komen tot afspraken. Bijna drie jaar later lijkt echter ook dit schip gestrand.

'Voor succesvolle export is volwassen thuismarkt nodig'

plaatje 7285

Circulair inkopen door overheid en bedrijfsleven, het wegnemen van belemmerende wetgeving, technologische oplossingen in Nederland beter toepassen en de opbrengst van recycling verhogen: om de concurrentiepositie van de Nederlandse afvalverwerkingsketen te verbeteren verdient dit allemaal een hogere plek op de politieke agenda.

Wereldwijde voedselverspilling bedraagt 1,6 miljard ton

Een derde van de totale hoeveelheid voedsel die wereldwijd wordt geproduceerd, gaat ieder jaar verloren. Zonder ingrijpen zal het jaarlijkse voedselverlies in 2030 naar schatting zijn toegenomen tot 2,1 miljard ton.

'Transitie naar circulaire economie met verfijndere doelen'

Niet alleen recyclingdoelstellingen op basis van gewicht, maar ook het stimuleren van circulair materiaalgebruik en het noteren van CO2-verbruik helpen bij de transitie naar een circulaire economie.

Meer nieuws »

Artikelen

Engels levert maatwerk in inzamelmiddelen

plaatje 10423

Onderwijsinstellingen en Engels delen dezelfde ambitie: afval scheiden. Bewustwording creëren dat afval een grondstof is. Met inzamelmiddelen waaraan niet voorbij gegaan kan worden en die gelegenheid bieden om goed met afval om te gaan. Dat kan op een eenvoudige, duidelijke en fraaie manier met de afvalbakken en afvalstations van Engels Logistiek.

Remondis zoekt samenwerking met gemeenten

plaatje 10422

Remondis is totaalpartner op het gebied van afvalmanagement. Het bedrijf heeft een sterke focus op de ontwikkeling van innovatieve diensten en producten voor een schoon milieu, een leefbare toekomst en een circulaire economie.

De universitaire plasticberg

plaatje 10365

Universiteiten willen graag het goede voorbeeld geven door afval gescheiden in te zamelen. Met plastic lukt dat aardig. Pmd is een ander verhaal. Niet in de laatste plaats omdat er onvoldoende verwerkingscapaciteit is. Bij nieuwe aanbestedingen gaat dit wel meespelen.

Meer artikelen »