plaatje 9939

Ontwikkeling in plasticrecycling stemt klanten Attero hoopvol

"Plasticrecycling is niet kosteneffectief", riep hoogleraar Raymond Gradus gisteren tijdens een minisymposium georganiseerd voor klanten Attero. Toch gingen zij naar huis met een positief gevoel over plasticrecycling, zo leek het.

Nieuws

China kondigt nieuwe standaarden toegestane vervuiling aan

plaatje 6002

China heeft nieuwe cijfers naar de World Trade Organization (WTO) gestuurd met toegestane percentages vervuiling voor gerecyclede materialen. Hoewel er iets van beweging zit in de Chinese positie, voldoen ze nog steeds niet aan internationale standaarden.

Huidige fiscale wetgeving ontoereikend in aanpak milieuschade

plaatje 220

De Nederlandse fiscale wetgeving kent meerdere hiaten bij het beprijzen van de milieuschade die bij de productie van goederen ontstaat. De nadruk ligt nu op de consument, maar effectiever zou het zijn om in een eerder stadium van het productieproces groene belastingen te heffen.

Avri-gemeenten gaan voor meer grondstoffen uit afval

plaatje 5599

Het Algemeen Bestuur van Avri heeft bij meerderheid van stemmen ingestemd met het regionaal afvalbeleidsplan Van Afval naar Grondstof. Hierin staat hoe de ambitie van de Avri-gemeenten wordt gerealiseerd waarbij inwoners in 2020 nog maar 75 kilo restafval per persoon per jaar overhouden. Nu is dat nog 133 kilo.

'Focus op kwaliteit bij bestrijding plastic soep'

plaatje 9937

Het Centraal Planbureau (CPB) vindt dat Nederland zich meer moet richten op innovatie. Het planbureau ziet vooralsnog weinig in een intensivering van kunststofrecycling. De milieuwinst daarvan is beperkt en het levert ook maar weinig CO2-besparingen op.

Meer nieuws »

Artikelen

Vrachtautootje pesten

plaatje 6606

Wat een gedoe toch steeds met het weren van vrachtauto's in de binnensteden. Begrijp me goed, niet het waarom stoort me erg, daarvoor is het milieu me te lief, maar vooral het hoe. Zoals in grote steden als Amsterdam, waar iedere stadsdeelraad het op eigen houtje doet.

Van frituurvet tot brandstof

plaatje 9602

In het Westelijk Havengebied in Amsterdam verwerkt Rotie samen met haar zusterbedrijven frituurvet en organisch afval tot biodiesel en biogas. De manier waarop dat gebeurt, is uniek in de wereld, stelt de kersverse directeur Louis Sciarli. “We mogen dat best wat meer uitdragen.”

Door de ogen van ... Raymond Gianotten

plaatje 9809

Raymond Gianotten, Directeur Stichting Retourverpakking Nederland/NL vereniging Frisdrank, Waters en Sappen, Den Haag.

Meer artikelen »