plaatje 7339

AEC's vooraan bij CO2-opslag

De afvalverbranders nabij de kuststreken komen als een van de eerste industrieën in aanmerking om hun CO2-uitstoot af te vangen en op te slaan in oude gasvelden onder de Noordzee. Het kost wel wat. Tenminste 10 euro per ton.

Nieuws

Delfzijl kiest voor inzameling Omrin

plaatje 1400

Het huishoudelijk afval van de gemeente Delfzijl wordt vanaf 2019 ingezameld door Omrin. De gemeente wordt daarvoor aandeelhouder van Fyslân Miljeu.

Rotterdam moet prioriteit maken van afvalbeheer

plaatje 9280

Circulariteit is meer dan alleen 'zero waste', maar als de gemeente Rotterdam echt een circulaire stad wil worden, zal toch ten eerste het afvalbeheer aangepakt moeten worden.

Brede Europese coalitie eist verplicht aandeel r-plastic

plaatje 10478

Vrijwilligheid is mooi, maar zonder wettelijke verplichting om gerecyclede plastics te gebruiken wordt de kunststofkringloop nooit gesloten, vindt een bonte maar zeer brede coalitie van private bedrijven en ngo's.

Fnoi: hogere belasting "straf op hoogwaardige recycling"

plaatje 9409

De Fnoi is niet te spreken over de verhoging van de afvalstoffenbelasting per 2019. De oudpapierfederatie spreekt van een straf op hoogwaardige recycling.

Meer nieuws »

Artikelen

'Openheid op werkvloer helpt bij incidenten'

plaatje 9845

Bij verschillende afvalbedrijven zijn werknemers van sociale werkvoorzieningen slecht beschermd tegen risico's, bleek in mei uit het jaarverslag van de Inspectie SZW. Vakblad Afval! wilde weten: heeft de afvalsector wel voldoende aandacht voor de extra bescherming, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nodig hebben?

Nieuwe spelers op een krimpende markt

plaatje 9863

Gemeenten laten de inzameling van huishoudelijk restafval steeds minder over aan private partijen en kiezen in plaats daarvan voor samenwerken. Geen nieuwe trend, maar wel één die zich in 2018 versterkt doorzet. Op de krimpende private markt dienen zich bovendien nieuwe spelers aan.

'Klimaatverandering kan vraag naar compost stuwen'

plaatje 10214

Compost produceren uit groenafval en gft staat niet bekend als de meest innovatieve manier van afvalverwerking. Toch heeft composteren toekomst. “De vraag naar compost kan de komende jaren weleens toenemen”, denkt BVOR-directeur Arjen Brinkmann. Lector duurzaam bodembeheer Gera van Os geeft hem gelijk, maar plaatst ook kanttekeningen.

Meer artikelen »