Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 21131 items gevonden.

Sorteren op  

Snelle volger in de afvalwereld

dronebeeld van Sortiva van All About View - Alex Lute.JPG

Sortiva verwerkt voor GP Groot en HVC het afval van particulieren, bedrijven en gemeenten voor hergebruik. Sinds deze zomer beschikt het bedrijf over een voorscheidingsinstallatie. “Onze taak is de hoogste kwaliteit leveren, tegen zo laag mogelijke kosten”, zegt manager Ronald Balvers. Een puzzel die nooit verveelt, vindt hij.

Amersfoort wil snellere verduurzaming stedenbouw

Fotolia_104328882_M_bewerkt.jpg

De gemeente Amersfoort is op zoek naar nieuwe ideeën op het gebied van circulaire stedenbouw die te vertalen zijn naar business.

Europarlementariër hekelt 'zwijgende milieuministers'

Florenz_Karl-Heinz_2014-02-04_2.jpg

Als het aankomt op concrete maatregelen, hoor je ineens niets meer van de verschillende milieuministers, vindt het Duitse lid van het Europarlement Karl-Heinz Florenz.

Omrin heeft primeur met straatveegmachine

Omrin-2005.jpg

Op weg naar een duurzamer wagenpark heeft Omrin deze week een straatveegmachine op groengas in ontvangst genomen.

Voorlopig geen last onder dwangsom voor Afvalfonds

kerr-jar-507213_1280.jpg

Via een voorlopige voorziening had milieuorganisatie Recycling Netwerk willen afdwingen dat de staatssecretaris van IenW het Afvalfonds Verpakkingen een last onder dwangsom oplegt betreffende de hergebruiksnorm van glazen verpakkingen in 2018 en voor zover mogelijk 2019. De voorzieningenrechter vindt dat verzoek te verstrekkend.

Minister: 'Geen fouten bij circulaire aanbesteding'

drs.c.-van-nieuwenhuizen-wijbenga-5131.jpg

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Kamer laten weten dat de aanbesteding van het kantoormeubilair voor Rijkswaterstaat correct is verlopen.

Vergezichten en toekomstscenario's voor de sector

Atlas_frontview_2013.jpg

Om de sector klaar te stomen voor de toekomst, werkt de NVRD in samenwerking met Bureau de Ruijter aan toekomstscenario's. Aan de hand van deze scenario's kan de sector zich voorbereiden op waarschijnlijke ontwikkelingen.

GP Groot anticipeert op importeisen China

DerGrunePunkt samengeperst en gebaald verschillende kunststoffen.jpg

De markt voor de inname en verwerking van kunststoffen verandert op het moment sterk. GP Groot informeert klanten dat dit er in de toekomst toe kan leiden dat acceptatie-eisen verder worden aangescherpt.

Waste Transformer voortaan ook te leasen

Fotolia_103938897_S.jpg

Afvalproducenten die organisch afval lokaal willen omzetten in energie kunnen een Waste Transformer voortaan ook leasen. Dankzij een samenwerking met De Lage Landen is een grote investering niet meer nodig.

Nieuwe sorteermachine voor Zaans textiel

clothes-166848_1920.jpg

Wieland Textiles heeft een nieuwe sorteermachine voor textiel in gebruik genomen. Hiermee verbetert de textielketen in Zaanstad.

Circulariteit bij overheid niet alleen kwestie van inkopen

Stientje Velthoven 2.jpg

De overheid maakt steeds meer werk van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en meer specifiek van circulair inkopen. Het enthousiasme neemt toe, stelt staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Zeeuws glas vergund

20170309_082401.jpg

Het inzamelen, vervoeren en verwerken van glas uit de 13 gemeenten in Zeeland zal per 1 januari 2018 worden verzorgd door Renewi.

Inspectie BRZO positief over AVR

AVR Rozenburg 2.jpg

Bij de BRZO-inspectie bij AVR Rozenburg zijn geen overtredingen geconstateerd. Wel waren er een aantal verbeterpunten.

Van Veldhoven voorzichtig met biobrandstoffen

refuel-1629074_1280.jpg

Biobrandstof uit bijproducten uit de voedsel- en veevoederindustrie blijft voorlopig te boek staan als conventioneel. Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven van IenW vindt het te vroeg om de wet aan te passen.

Wecycle verdubbelt inleverplekken bij supermarkten

inleverpunt Wecycle in supermarkt.png

De uitbreiding met Albert Heijn was een belangrijk onderdeel voor het verdubbelen van het inlevernetwerk voor spaarlampen en kleine apparaten van Wecycle.

Cascadering ook goed voor houtafval

Fotolia_35661408_S.jpg

Een cascaderende inzet van houtafval is efficiënter en beter voor het milieu dan hout simpelweg inzetten als energiebron. In de praktijk staat cascadering echter nog in de kinderschoenen.

Wiebes reageert op zorgen over bij- en meestook biomassa

wood-825792_1280.jpg

De Nederlandse duurzaamheidseisen ten aanzien van biomassa voor bij- en meestook, behoren volgens minister Eric Wiebes tot de meest vooruitstrevende ter wereld. Bij- en meestook van biomassa die voldoet aan die eisen vindt hij dan ook verantwoord.

'Circulaire economie vergt grote transformatie van maatschappij'

800_circulaireeconomie2.jpg

Met een boek wil Fontys Hogescholen een nieuw licht werpen op de benodigde transitie naar een circulaire economie.

100.000 euro boete geëist om explosief gas bij vergister

groengas.jpg

Bij een biovergister in Son en Breugel kwam in 2015 explosief biogas vrij. Het Openbaar Ministerie eist daarom boetes van 100.000 en 75.000 euro.

Breed draagvlak voor milieugerelateerd actieprogramma

Fotolia_143580038_S.jpg

Klimaatrisico's vormen wereldwijd een belangrijke factor voor onveiligheid en conflicten en zijn soms een deeloorzaak ervan. Een nieuwe verklaring, het Planetary Security Initiative, moet aanzetten tot proactief handelen.