plaatje 9488

2016 een jaar van voorbereiding voor Afvalzorg

Afvalzorg is zich aan het voorbereiden om in de toekomst een vooraanstaande positie in de stortmarkt te behouden en nieuwe activiteiten te ontwikkelen die passen in een circulaire economie.

Nieuws

Renewi stelt resultaatverwachting naar boven bij

plaatje 9301

Renewi verwacht dat de resultaten over het lopende jaar beter zullen zijn dan eerder voorspeld. September was voor het bedrijf een uitzonderlijk goede maand.

'Productie kilo's bio-aromaten uit afval per dag mogelijk'

plaatje 9866

De partners in het BIO-HArTproject hebben een mijlpaal bereikt. Met een nieuwe installatie hebben zij aangetoond dat het mogelijk is om meerdere kilo's bio-aromaten uit afval per dag te produceren.

Tauw: vaak discussie over interpretatie asbeststelsel

plaatje 7602

Het asbestcertificeringstelsel is duidelijk, maar wel ingewikkeld. Hierdoor kunnen niet alle medewerkers het conceptueel niveau van de regels volgen. Ook is er in de praktijk vaak discussie over de interpretatie van regels.

Circulariteit bouwsector meetbaar maken

plaatje 7011

Het RIVM heeft onderzocht welke aanpassingen aan de meetmethode van de milieuprestatie van bouwprojecten nodig zijn om circulariteit in de bouwsector te bevorderen.

Meer nieuws »

Artikelen

"De afvalwereld is vergeven van geloven"

plaatje 9800

Een Keuringsdienst van Waarde die nagaat of gescheiden ingezameld afval wel goed wordt verwerkt. Dion van Steensel zou het toejuichen, al zou hij van de bevindingen niet per se vrolijk worden. "Ik voorzie de komende tijd meer incidenten waaruit blijkt dat afval goed wordt ingezameld, maar vervolgens slecht wordt ingezet." De nieuwe algemeen directeur van HVC over zijn visie op de grondstoffen- en energietransitie waar het bedrijf voor staat.

Iedereen aan de bak, iedereen een beetje pijn

plaatje 9729

Het sluiten van de kunststofketen is een klus voor alle spelers in de keten, van producent tot burger, gemeente en recycler. Alleen een slimme combinatie van maatregelen zet echt zoden aan de dijk. “We lopen echt tegen de grenzen van het systeem aan”, aldus KIDV-directeur Hester Klein Lankhorst.

Wecycle zorgt voor werkgelegenheid in de circulaire economie

plaatje 9696

KPMG Sustainability onderzocht hoeveel reguliere werkgelegenheid en SROI (Social Return on Investment) Wecycle genereert met het inzamelen en verwerken van e-waste. Dit gebeurt onder meer in de Wecycle Service Centers, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt afgedankte elektrische apparaten sorteren en demonteren. De uitkomsten zijn ronduit positief.

Meer artikelen »