plaatje 8131

Overheid stapt uit het bestuur van KIDV

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) gaat verder voor bedrijven. De overheidsvertegenwoordiging die sinds 2013 in het bestuur zat, is daar uit getreden.

Nieuws

Europese urban mine in kaart gebracht

plaatje 5425

Het eerste Europese 'one-stop-shop'-kennisplatform voor waardevolle materialen uit afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), afgedankte voertuigen, gebruikte batterijen en mijnafval is een feit.

'Alleen ander gedrag geeft minder zwerfvuil'

plaatje 10069

De nieuwjaarstoespraak van het Afvalfonds sprankelde van optimisme. “We moeten niet vergeten dat we al heel veel bereikt hebben”.

'Plasticstrategie EU niet concreet genoeg'

plaatje 10013

Over het algemeen is voorzichtig positief gereageerd op de langverwachte plasticstrategie van de EU. De intenties zijn goed, maar het ontbreekt aan concrete maatregelen.

Registratie materialen infraprojecten moet hergebruik bevorderen

plaatje 1541

Rijkswaterstaat, Alliander, ProRail en Madaster slaan de handen ineen om het materiaalgebruik in infraprojecten beter te registeren. Doel is de realisatie van een materialenbibliotheek die hergebruik moet vereenvoudigen.

Meer nieuws »

Artikelen

Remondis: 'Kostprijs sorteren stijgt'

plaatje 9999

De aanbodkant van de markt voor bouw- en sloopafval lijkt met stijgende volumes de wind weer in de zeilen te hebben. Tegelijkertijd zijn er ook kwesties die de wenkbrauwen licht doen fronsen, zo blijkt uit een beknopt marktoverzicht van Remondis. De beschikbare verwerkingscapaciteit bijvoorbeeld, of de afzetmogelijkheden.

Lap3 op valreep 2017 in werking

plaatje 9982

De inspraakprocedure is afgerond en het nieuwe Landelijk Afvalbeheerplan (Lap3) is definitief vastgesteld. Per 28 december 2017 treedt het plan in werking. Bedrijven bleken vooral wensen te hebben op het gebied van einde-afvalstatus.

Madaster kans voor recyclers

plaatje 9957

In de toekomst weten we precies welke materialen er in een gebouw zitten en welke waarde ze vertegenwoordigen. Tenminste, als het aan de initiators van Madaster ligt. Het kadaster voor materialen moet hergebruik van bouwmaterialen stimuleren en afval elimineren. Recyclers kijken vooralsnog de kat uit de boom, zo lijkt het.

Meer artikelen »