Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 30 items gevonden.

Sorteren op  

Europese Week van de Afvalvermindering

De Europese Week van de Afvalvermindering is een initiatief ter bevordering van sensibiliseringsacties rond een duurzaam grondstof- en afvalbeheer gedurende één week. De focus ligt in 2017 op hergebruik en reparatie.

Landelijk Zwerfafvalcongres

Onder het motto 'Schoon is de norm' wordt vanuit verschillende perspectieven bekeken hoe zwerfafval kan worden voorkomen. Het congres is een gezamenlijk initiatief van NederlandSchoon en Gemeente Schoon.

Kivi-jaarcongres Circular Economy

Het jaarcongres van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (Kivi) heeft dit jaar circulaire economie als thema.

Circulaire economie innovatiemissie naar Polen

Economische missie rond het thema circulaire economie, georganiseerd door RVO.nl, de Nederlandse ambassade in Warschau en Holland Circular Hotspot.

Seminar Het Goede Handhaven

Seminar over de rol van handhaving in de circulaire economie, ter gelegenheid van de publicatie van het gelijknamige boek.

Debat: de rol van biomassa in de energietransitie

De Natuur en Milieufederatie Groningen organiseert een debat over de rol van biomassa in de energietransitie. Om de duurzame energiedoelstellingen voor 2021 te kunnen halen is biomassa hard nodig. De vraag die echter steeds luider klinkt is: hoe duurzaam is het gebruik van biomassa nu echt?

KIDV-Verdiepingsbijeenkomst 'Het sluiten van de kunststof verpakkingsketen'

Hoe kunnen we de kunststof verpakkingsketen verder sluiten, zowel qua grondstoffen als economisch? Tijdens deze bijeenkomst worden de onderzoeksuitkomsten van het kunststofketen project van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken gepresenteerd.

Duurzaam Gebouwd Congres

Deze editie van het Duurzaam Gebouwd Congres heeft als thema #VanGasLos. Het congres is bedoeld voor directieleden, managers en senior professionals die actief zijn in de brede bouw- en vastgoedsector of daaraan gelieerd zijn.

Keulse Afvaldagen

26e editie van het Keulse congres over de afvalbranche. Ook hier uiteraard veel aandacht voor de circulaire economie.

Sociaal ondernemen in de circulaire economie

Congres over de rol van sociaal ondernemen in de circulair economie, georganiseerd door Rreuse.

Seminar Metalen in de circulaire economie: substitutie en recycling

Themamiddag over de problematiek van de toelevering van metaallegeringen en de remedies: substitutie en recycling.

Vang-bijeenkomst diftar

Bijeenkomst over het gebruik van diftar om de Vang-doelstellingen te behalen.

Seminar Nieuwe manieren afval gescheiden inzamelen

Seminar over de ervaringen en resultaten van verschillende organisaties met nieuwe manieren van inzamelen, zoals omgekeerd inzamelen en servicegericht inzamelen.

Levens Cyclus Analyse maken in de praktijk

Op deze lesdag leren deelnemers wat Levens Cyclus Analyse (LCA) is, en vooral: hoe een LCA te maken. Deelnemers worden gevraagd om een product te kiezen om een LCA voor te maken.

Samenwerken in een cirkel

Attero heeft de afgelopen drie jaar ruim 200 miljoen euro geïnvesteerd in innovaties, maar investeert ook graag in haar relaties. Daarom organiseert het bedrijf een minisymposium over samenwerking.

Circular Economy Lab 17: Bedrijfsafvalstromen

Bijeenkomst over bedrijfsafvalstromen en hoe deze hoogwaardiger verwerkt kunnen worden.

Seminar Platform Schone Scheepvaart

Een seminar van het Platform Schone Scheepvaart plaats over 'Scheepsrecycling en Inventaris van Gevaarlijke Materialen (IHM)'. Dit seminar belicht alle kanten van de IHM en geeft daarmee antwoord op heel veel vragen. Wat zijn de regels en hoe werkt dit nu in de praktijk?

Vang-bijeenkomst 'Best Practices'

Er zijn gemeenten in Nederland die de Vang-doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner al behaald hebben. Een aantal van deze gemeenten deelt hun succesverhalen op deze bijeenkomst.

World Efficiency 2017

World Efficiency is een tweejaarlijkse beurs voor klimaat- en grondstofoplossingen. De beurs is een initiatief van de organisatoren van Pollutec.

AO Circulaire Economie

Op de agenda van dit algemeen overleg staat onder meer het Eindverslag rapporteur EU-pakket Circulaire Economie, handhaving van AEEA, het Grondstoffenakkoord en MVI.