Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 49 items gevonden.

Sorteren op  

Empack Brussel 2017

Empack is een landelijke beurs voor de verpakkingsindustrie. Gelijktijdig vindt de beurs Packaging Innovations op dezelfde locatie plaats.

Gemeenten en kunststof - van ambitie naar transitie

Bijeenkomst van het LCKVA. Verschillende sprekers gaan in op de actuele ontwikkelingen rond kunststofverpakkingen en geven hun visie op wat dat voor lokale overheden kan betekenen.

Circulair Café - Pak de regie

Beleidsmedewerkers van gemeenten zijn van harte uitgenodigd voor het Circulair Café, waar de gemeente als regisseur voor een circulaire economie centraal staat. Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid voor D66 geeft haar visie op het programma Nederland Circulair in 2050, Olaf Blaauw deelt zijn ervaringen met de ontwikkeling van The Circular Valley en Johan Splinter vertelt over het Upcycle Centrum in Almere.

Congres Biomassavergassing voor duurzame energie en chemie

Congres van InVesta over het expertisecentrum en het gezamenlijk opzetten van een R&D programma.

ADE Green

Congres over de verduurzaming van de festivalindustrie, dat plaats vindt tijdens het Amsterdam Dance Event. Doel van het congres is het realiseren van een groene dance beweging door pioniers op het gebied van duurzaamheid, innovatie en maatschappelijke verandering, vooruitstrevende denkers en de elektronische muziekgemeenschap met elkaar te verbinden.

Workshop handhaving met satelliet en GPS

Workshop over het gebruik van satelliet en GPS-tracking om afvalcriminaliteit aan te pakken.

Recycling 2017

Vakbeurs voor de volledige recyclingbranche.

Recyclingsymposium

Recyclingsymposium georganiseerd georganiseerd door FHG, Envaqua en BRBS Recycling met als thema 'Circulaire Economie, waarom niet?'. Na de lunch is er gratis toegang tot de Recyclingbeurs.

Lesdag remanufacturing en refurbishment

Engelstalige lesdag over remanufacturing en refurbishment en de nieuwe kansen die dit biedt voor bedrijven.

Nieuwe business modellen, meer kansen uit verkochte producten

Workshop over verschillende vormen van revisie (refurbishment en remanufacturing). De voertaal is Engels.

Basiscursus Afvalstoffenrecht

In één dag volledig op de hoogte van de meest relevante onderwerpen die momenteel spelen in de wetgeving en jurisprudentie ten aanzien van het afvalstoffenrecht.

Ecomondo 2017

21e editie van de internationale vakbeurs voor groene technologie, zoals recycling, materiaal- en energieterugwinning en langdurige ontwikkeling.

Symposium Bodem Breed

Bodem Breed is een jaarlijks congres bedoeld voor bodemprofessionals. Het congres biedt actuele informatie en netwerkmogelijkheden.

Basiscursus Milieurecht

Deze tweedaagse cursus geeft inzicht in de systematiek van het milieurecht. Er is aandacht voor de hoofdlijnen van het milieurecht, de inhoud van de belangrijkste milieuwet- en regelgeving, de plaats van het milieurecht binnen het omgevingsrecht en de rol van de Wabo binnen het milieurecht.

De tweede cursusdag is op 16 november.

ProSum Information Network event

Netwerkbijeenkomst over secundaire grondstoffen uit onder meer AEEA, batterijen en mijnafval.

Electronics & Cars Recycling Asia

Internationaal congres over elektronica-recycling in Azië. Het congres omvat presentaties, workshops en excursies naar recyclinginstallaties in China.

Samenwerken in een cirkel

Attero heeft de afgelopen drie jaar ruim 200 miljoen euro geïnvesteerd in innovaties, maar investeert ook graag in haar relaties. Daarom organiseert het bedrijf een minisymposium over samenwerking.

Landelijk Zwerfafvalcongres

Onder het motto 'Schoon is de norm' wordt vanuit verschillende perspectieven bekeken hoe zwerfafval kan worden voorkomen. Het congres is een gezamenlijk initiatief van NederlandSchoon en Gemeente Schoon.

Duurzaam Gebouwd Congres

Deze editie van het Duurzaam Gebouwd Congres heeft als thema #VanGasLos. Het congres is bedoeld voor directieleden, managers en senior professionals die actief zijn in de brede bouw- en vastgoedsector of daaraan gelieerd zijn.

Keulse Afvaldagen

26e editie van het Keulse congres over de afvalbranche. Ook hier uiteraard veel aandacht voor de circulaire economie.