Categorie: duurzaam | Gepubliceerd: 08 juni 2017

Wageningen wint prijs voor duurzaam inkopen

Gemeenten die circulair willen inkopen worstelen vaak nog met de vraag hoe ze dit vorm moeten geven. Misschien eens bellen met de gemeente Wageningen.

Wageningen won gisteren een duurzaamheidsprijs op het Provinciaal Congres in Harderwijk. De gemeente kwam namelijk als hoogst scorende gemeente uit de Benchmark Circulair Inkopen. Wethouder klimaat en duurzaamheid Lara de Brito ziet de prijs als een beloning voor al het werk dat gemeente verzet om haar circulaire ambities waar te maken.

En die ambities liegen er niet om. De gemeente streeft er naar 100 procent circulair in te kopen. “Als Wageningen hebben we gekozen om te pionieren en daarmee als overheid te investeren in innovatie en de nieuwe groene economie. We hebben naast grondstof en milieu ook de hoogste ambities als het gaat om mensenrechten, die combinatie is uniek”, aldus Brito.

Een mooi voorbeeld uit de Wageningse praktijk is de manier waarmee het interieur in het vernieuwde stadhuis is ingekocht. Brito: “Dit is gebeurd met veel aandacht voor sociale en duurzame inkoopvoorwaarden. Zo is niet alleen gekeken naar welke grondstoffen gebruikt worden, hoe ze gewonnen worden en of ze kunnen worden hergebruikt, maar ook naar hoe met mensen wordt omgegaan bij het winnen van die grondstof en de productie.”