Categorie: aanbestedingen | Gepubliceerd: 22 september 2017

Avalex wil efficiënter en effectiever inzamelen

Om zo efficiënt en effectief mogelijk afval in te zamelen zoekt Avalex naar routeoptimalisatie- en modelleringssoftware voor al haar inzamel- en transportactiviteiten en voor de modellering van nieuwe inzamelroutes en aanbiedlocaties.

Avalex zet de opdracht in de markt in twee percelen: een perceel voor de routeoptimaliseringsoftware en een perceel voor de modelleringssoftware. De looptijd van de opdracht is vijf jaar.

Incrementeel opgebouwde plannen

Met de routeoptimalisatiesoftware wil Avalex beschikken over een systeem dat in staat is termijnplanning uit te voeren of de planning voor één dag, door incrementeel opgebouwde plannen. Voorbeelden hiervan zijn inhaaldagen en feestdagen. Zo kunnen algemene ruwe planningen voor verschillende weken of dagen vooraf worden gemaakt, waarna ze geleidelijk worden aangepast naarmate de dag van uitvoering nadert.

Tijdens de dag van uitvoering wordt de incrementele planning gecombineerd met real-time informatie, waarbij data uitwisseling plaatsvindt met andere in de bedrijfsvoering van Avalex toegepaste applicaties en systemen. De consequenties voor de planning dienen onmiddellijk berekend te worden zodra er nieuwe statusupdates worden ontvangen, waarna het volledige inzetplan direct wordt geoptimaliseerd op basis van de laatste operationele informatie.

Aanbiedlocaties

Doelstelling ten aanzien van uitvraag voor de modelleringssoftware is dat Avalex hiermee over een systeem beschikt dat in staat is om in een specifiek gebied meerdere aanbiedlocaties in te plannen die voldoen aan de randvoorwaarden van capaciteit en loopafstand per fractie. Ook het doorrekenen van de opties in operationele en investeringskosten dient tot de mogelijkheden te behoren.

Meer weten over Avalex Regionaal Reinigingsbedrijf?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website