Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5561 items gevonden.

Sorteren op  

Future of the Sea project

Expert Assessment van Trumps importheffingen

RIVM Informatieblad Zorgplicht drinkwater

Brief van milieuorganisaties over zwerfafvalmonitoring aan IenW

Basisdocument auditen export kunststoffen

Voedselverspilling agenda Taskforce

Aanbiedingsbrief agenda Taskforce Circular Economy in Food

Collectie gebruikt textiel in Europese steden

Beantwoording Kamervragen over kosten drugsafval

Besluit Wobverzoek overgangsregeling afvalstoffenbelasting

Uitspraak rechtbank Rotterdam inzake beaching sloopschepen

Afvalbeheer in Europa: petities en best practices

Sectormonitor transport en logistiek 2017 4e kwartaal

Antwoord staatssecretaris Stientje van Veldhoven op vragen Tweede-Kamerlid Lammert van Raan (PvdD) over Schoon Belonen

Uitspraak rechtbank Amsterdam ontslag medewerker ASW

Afval beleidskader 2018-2022 Leiden

Kamerbrief met reactie op sluiting afdeling Circulaire Economie ECN

Reactie op documentaire 'Beerput Nederland'

KIDV-notitie 'Versnelling van de transitie in de kunststofverpakkingsketen'

Kamerbrief over gevolgen van zwerfafval voor de veehouderij