Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 2709 items gevonden.

Sorteren op  

Antwoorden vragen Tweede Kamer over belastingplan 2015 (Afvalstoffenbelasting)

Vermindering van administratieve lasten in Europa

Haalbaarheidsstudie elektronische registratie afvaltransporten

Uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan Amersfoort

Managementsamenvatting Grondstoffenhonger duurzaam stillen

Ondersoeksrapport voor financieel herstel Shanks Group

Beantwoording Kamervragen over de milieueffectenanalyse van de Raamovereenkomst Verpakkingen

Afhandeling van toezegging en motie over statiegeld en informatie over beëindiging van het Avi-convenant

Beantwoording Kamervragen van de leden Van Gerven en Smaling over het statiegeldsysteem van Aldi en Lidl

Aanbestedingsdocument afvalverwerking Meppel

Convenant PIB Frankrijk

Uitspraak inzake inschrijving BWaste op aanbesteding HVC

Vragen en antwoorden inzake de begrotingsstaten van het Ministerie van IenM voor 2015

Biomonitoringprogramma rond de HVC-afvalcentrale Alkmaar 2013

Verslag bevindingen vaste commissie financiën over Belastingplan 2015

Strategie Fead 2014-2020

Commentaar NOB Belastingplan 2015

Kamervragen Afvalstoffenbelasting

Kamervragen over het bericht dat statiegeldproject op een school wordt tegengewerkt

Nota van wijziging belastingplan 2015