Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 2970 items gevonden.

Sorteren op  

Onderzoek naar nieuwe afzetkanalen voor de grondstoffen

Invloed van de gebruiksduur van producten op het milieu

Memo gemeente Boekel inzake beleid zwerfafval.

Het milieu in Europa - toestand en verkenningen 2015

Kennisgeving ontwerpbesluit afvalbeheersbijdrage voor autobanden

Ontwerpbesluit voor wijziging van Asbestverwijderingsbesluit 2005

Het reguleren van de afvalindustrie - samenvatting 2013

Kamerbrief aanpak draagtassen

EU-voorstel: Kaderstrategie Energie-Unie

Beantwoording Kamervragen plastic tassen

Ontwikkelingen storten tot en met december 2014

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Het recyclen van bioplastics

Strategieën om economische voordelen en milieuvoordelen te halen uit het terugdringen van voedselverspilling

Energie-, transport- en milieu-indicatoren

Beantwoording Kamervragen statiegeldloze cola

Kamerbrief over motie over borging statiegeldsysteem

Discussiepaper Ecodesign-richtlijn

Landelijke jaarcijfers Meld Misdaad Anoniem 2014

Rapportagehandleiding Afvalbedrijven