Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 3434 items gevonden.

Sorteren op  

Rapport over de Welshe tasjestaks

RDF Export

Rapportage afvalenquête Kaag en Braassem

Motie van het lid Van Veldhoven over het verlengen van de certificeringsprocedure AEEA

Motie van het lid Van Veldhoven over een retourpremie voor plastic flesjes en blikjes

Motie van het lid Van Tongeren over een wettelijke borging van het statiegeldsysteem

Motie van het lid Van Tongeren over het vergroten van het draagvlak voor statiegeld

Motie van het lid Dik-Faber over verplicht statiegeld op petflessen van 1 liter of meer

Motie van het lid Dik-Faber over een doelstelling van 85% retourname

Motie van het lid Dik-Faber over het naar sorteerinstallaties afvoeren van de restfractie van milieustraten

Motie van het lid Ouwehand over het faciliteren van nee/nee-stickers

Motie van het lid Ouwehand over het aanpakken van quasi-adressering

Motie van het lid Smaling over het terugbrengen van de verwerkingscapaciteit voor afval

Motie van de leden Cegerek en Agnes Mulder over retourpremies op andere materialen

Motie van de leden Cegerek en Van Veldhoven over het waarborgen van een gedegen onderzoeksopzet

Motie van de leden Cegerek en Van Veldhoven over het verduurzamen van materiaalketens

Verzoek van het lid Van Veldhoven (D66) inzake het plannen van een AO Grondstoffen en Afval

UU-studie naar Nederlands statiegeldsysteem

Notitie Afbraaktijden zwerfafval Nederland Schoon

Uitspraak Raad van State inzake foto verkeerd aangeboden vuilnis (1)