Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 2797 items gevonden.

Sorteren op  

LMA Jaarverslag 2013

Initiatiefnota Aanpak Voedselverspilling

Advies Raad van State betreffende Besluit beheer verpakkingen 2014

Monitor Duurzaam Nederland 2014

Barometer hernieuwbare energie uit huishoudelijk afval

Reactie Alliantie Verduurzaming Voedsel op meldpunt Voedselverspilling

Kamerbrief over meldpunt Voedselverspilling

Uitspraak Raad van State inzake invoer bssw-olie van Esa door North Refinery

Uitspraak Raad van State inzake invoer koolwaterstof van MTD bvba door North Refinery

Uitspraak Raad van State inzake invoer bilge-olie van Marpobel door North Refinery

Eurojust rapport over maffia achter milieucriminaliteit

Scheiding en verwerking huishoudelijk afval Engeland 2013/2014

Brief EEB aan eurocommissarissen over terugtrekking afvaldoelstellingen

Brief EEB aan Europese premiers over terugtrekking afvaldoelstellingen

Brief Europarlementariërs aan voorzitter Juncker

Beantwoording Kamervragen over een statiegeldproject op een school in Apeldoorn

Beleid Afvalfonds Verpakkingen 2015

Dioxines en PCB's in eieren van particuliere kippenhouders

De effecten van einde-afvalcriteria voor metaalschroot

Antwoorden kamervragen over het verhalen van de kosten van het opruimen van drugsafval op de daders