Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 2896 items gevonden.

Sorteren op  

Voedselzekerheid: vraag, consumptie en verspilling

Kidv-rapport over vermindering draagtassen bij detailhandel

TNO onderzoek naar effecten van materiaal en meermaligheid van draagtassen

Welke tas kies je bij het winkelen

De milieu-, sociale en economische bijdrage van de verpakkingsglassector in Europa

Arrest van het Europese Hof van Justitie inzake eigen afvalverwerking en gemeentelijke heffing

Kamerbrief over het beleid rond Circulaire Economie op nationaal en Europees niveau

Totaaloverzicht Green Deals

Overzicht Europese fondsen

Overzicht nationale middelen

Branche-RI&E Metaalrecycling

werkgelegenheid VK Circulaire Economie

Kansen voor Britse arbeidsmarkt

Offerteaanvraag Dar Textiel

Verwaarding van reststromen in de biologische retail

Verslag Milieuraad 17 december 2014

Nationaal afvalbeleid voor Australië

Conceptversie Green Deal Meer en Betere Recycling

Onderzoek naar investeringsgedrag van Nederlandse Banken en verzekeraars

Brief rechtsgeeerden tegen intrekken stimuleringsplan circulaire economie