Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 4371 items gevonden.

Sorteren op  

Milieu-impact van microplastics

Brief subsidieregeling verwijderen asbestdaken 2016

Resultaten monitoring inzameling en recycling niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton, 2015

Nederlandse reactie op consultatie EU-beleid bio-energie na 2020

Gemeenschappelijke regeling Blink 2016

Rapport over matrassenhergebruik en -recycling in het VK - 2016

Monitor Publiek gefinancierd energieonderzoek 2015

Sozog jaarverslag 2015

Beantwoording Kamervragen van het lid Cegerek (PvdA) over het gevaar van plastic deeltjes in de lucht

Brief aan Tweede Kamer - Stand van zaken microplastics

Aanbieding rapporten voedselverspilling

Onderzoek mogelijkheden uitbreiding uitzonderinglijst producten v.w.b. vermelding houdbaarheidsdatum/THT

Zelfmonitoring pilots Voedselverspilling

Monitor voedselverspilling 2009-2014

Brief van de Voedsel- en Warenautoriteit aan ministeries van VWS en EZ

Brief VNG over beschutte werkplekken en Participatiewet

Jaarverslag 2015 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Persbericht BDE over elektronische begeleidingsbrief

Kamervragen over meestoken van Subcoal

Call for proposals - Gesloten kringlopen: Transitie naar een circulaire economie