Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 2847 items gevonden.

Sorteren op  

Amsterdam - stad van mogelijkheden

VNG-brief vergoeding drankenkartons en vervuiling oud papier

Uitspraak Raad van State inzake hoger beroep asbestproeven Nedstaal

Kamerbrief over enkele punten Raamovereenkomst Verpakkingen

Afvalpreventie in Europa - de stand van zaken in 2013

Brief lidstaten aan EC over circulaire economie

Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2013

Duurzaamheidkompas voedselverspilling 2014

Certificeringsregeling Herwinning Textiel

Agenda Duurzaamheid gemeente Amsterdam

Brandbrief milieuorganisaties om Circuliare Economie

Stichting Afvalfonds Verpakkingen: verduidelijking vergoedingen kunststof

Gemeente Bunschoten en Rova

Kamerbrief over Europees beleid voedselverspilling

Uitspraak Gerechtshof Amsterdam inzake ongeval terrein AEB

Verklaringen over compromis EU-biobrandstoffenbeleid

Motie over verbod op gratis plastic tasjes.

Motie over reductie zwerfafval van kleine drankverpakkingen

Motie over milieudruk verpakkingen

Motie over onderzoek milieueffecten Raamovereenkomst Verpakkingen