Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 2733 items gevonden.

Sorteren op  

Antwoorden begrotingsbehandeling Infrastructuur en Milieu

Factsheet vervuilingsonderzoek 2014

Einde-afvalcriteria voor kunststof

Raadsvoorstel Afval Loont Barendrecht

Vergelijking tussen houten en kunststof pallets

Vierde voortgangsrapport over het afvalbeheer in Engeland

Uitspraak kort geding Kunststof Hergebruik Rova c.s.

Vergoeding drankenkartons door Afvalfonds Verpakkingen

Vonnis kort geding gunning aan Sita van sortering kunststof verpakkingsmateriaal

Antwoorden kamervragen afvalstoffenbelasting

Rapport over afvalbeheer van milieucommissie van het Britse Lagerhuis

VNG reactie IenM begroting 2015

Handleiding uitkeren zwerafvalvergoeding

Verslag Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Advies Raad van State wijziging vennootschapsbelasting

Input EEB voor Milieuraad 28 oktober 2014

Rapport over de milieu-impact van productie en consumptiesystemen in Europa

Opdrachtbrief MER-analyse statiegeld

Projectplan MER-analyse van Raamovereenkomst Verpakkingen (statiegeld)

Antwoorden vragen Tweede Kamer over belastingplan 2015 (Afvalstoffenbelasting)