Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 3070 items gevonden.

Sorteren op  

De globale AEEA-monitor 2014: hoeveelheden, stromen en grondstoffen

ARCG Jaarrapport 2014

Rapport Stimulering van duurzame energieproductie (SDE+)

Reactie minister Kamp op SDE+-rapport van Algemene Rekenkamer

Kamerbrief over risico's covergisting

Rapport Marktverkenning Biobased Economy in de gft-sector

Compendium van Engelse afval en grondstoffen statistieken

Reflectie op Vang programma van PBL

Scheiding afvalstromen milieustraten

Onderzoek naar de milieuwinst van nasorteren bij een goede scheiding op de milieustraat

Kamervragen Miljoenenverlies bij AEB

Beantwoording Kamervragen over strategisch kader voor Europese Energie Unie

Aanbieding van de voortgangsrapportage Raamovereenkomst Verpakkingen

Voortgangsrapportage Raamovereenkomst Verpakkingen 2014

Monitoring Verpakkingen Resultaten Inzameling en Recycling 2013

Bevindingen Werkgroep Hout

Toezicht recyclenorm Besluit beheer Verpakkingen: onderdeel houten verpakkingen

Processchema van vergistingsinstallatie Alphen

Moties plaatsing 1000 extra Orac's Den Haag

Sorteeranalyse-onderzoek huisvuil 2013-2014