Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 4428 items gevonden.

Sorteren op  

Meerjarenplan ILT 2017-2021

KIDV-handreiking communicatie over biobased en biologisch afbreekbare verpakkingen

Besluit over Wetsontwerp van Duitse regering voor verandering van voorschriften voor de overbrenging van afval

Toelichting wetsvoorstel Veldman voor wetswijziging omwille van verplichte afvalstoffenheffing

Reactie VNG op wetsvoorstel Veldman

Beantwoording Kamervragen van de leden Jacobi (PvdA) en De Boer (VVD) over inzameling scheepsbedrijfsafval in de binnenvaart.

Rapport over de implementatie van EU-Richtlijn afval van winningsindustrieën

Raadsvoorstel gemeente De Bilt: Verduurzamen afvalinzameling

Van Afval naar Grondstof: Afvalinzamelingsplan 2016-2020 De Bilt

Belastingplan 2017

Ovam studie duurzaamheidscriteria en een afwegingskader voor inzet van houtstromen

Verkenning samenstelling luiers en incontinentiemateriaal: Potentiële risico's bij recycling

Sorteeranalyse 2016 RWM

Aanbestedingsleidraad pmd Voorst

Sociaal Plan Cyclus NV

PBL-rapport 'Balans van de Leefomgeving 2016: Richting geven - Ruimte'

PBL-rapport 'Balans van de Leefomgeving 2016: Richting geven - Ruimte'

Nederland circulair in 2050 - Rijksbreed programma Circulaire Economie

Beantwoording Kamervragen over de jaarlijkse vernietiging van meer dan een miljoen kledingstukken

Aanbiedingsbrief Rijksbrede programma Circulaire Economie: 'Nederland circulair in 2050'