Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 4109 items gevonden.

Sorteren op  

Afvalvisie gemeente Aalburg 2016-2018

Raadsvoorstel Afvalvisie Aalburg

Twence Financieel Jaarverslag 2015

Twence Publieksverslag 2015

Een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van doelstellingen met betrekking tot recycling en preventie van huishoudelijk afval

Onderzoek naar de relatie markt en overheid op de Duitse inzamelmarkt voor huishoudelijk afval

Artikel X Bedrijvenbeleid: innovatief & duurzaam ondernemen

Integratie van de artikelen 12, 13 en 18 (regiodeel) in de EZ-begroting

Jaarrekening Van Gansewinkel 2015

Duurzaamheidsverslag Van Gansewinkel 2015

Ontwerpbesluit voor einde-afvalcriteria dierlijke vetten (Fr)

RIVM-rapport over verwerking plastics met gevaarlijke bestanddelen

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Kosten opruimen drugsafval Brabant in kaart gebracht'

Inzet primaire en secundaire minerale grondstoffen in Valaanderen in 2013

Uitspraak Raad van State inzake bestuursdwang opruimen terrein Edelchemie

Uitspraak Raad van State inzake spoedeisende bestuursdwang en noodbevel afsluiten terrein Edelchemie

Uitspraak Raad van State inzake Edelchemie spoedeisende bestuursdwang slib- en waterbassins

Position paper Feve over het circulaire-economiepakket

Postion paper van EBC over circulaire-economiepakker, Kra en EU-richtlijn storten

Green Deal Business met biomassa en biobased gas