Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5543 items gevonden.

Sorteren op  

Antwoord staatssecretaris Stientje van Veldhoven op vragen Tweede-Kamerlid Lammert van Raan (PvdD) over Schoon Belonen

Uitspraak rechtbank Amsterdam ontslag medewerker ASW

Afval beleidskader 2018-2022 Leiden

Kamerbrief met reactie op sluiting afdeling Circulaire Economie ECN

Reactie op documentaire 'Beerput Nederland'

Kamerbrief over gevolgen van zwerfafval voor de veehouderij

Interbestuurlijk toezichtonderzoek provincie Zeeland inzake Van Citters Beheer BV

Aanbiedingsbrief bij rapport ILT over ibt-onderzoek provincie Zeeland

Eindrapport ProSum Project

Brief van de VNG aan de Tweede Kamer: inbreng voor AO Circulaire Economie

Kamerbrief: Naar een circulaire verpakkingsketen

Kosten en effecten statiegeld plastic flesjes

Voortgangsrapportage uitvoering afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen (2016 en 2017)

Evaluatie Amsterdam Circulair

Coalitieprogramma Westerwolde 2018-2022

Uitspraak RvS inzake intrekken kennisgevingen beeldbuizen

Kamerbrief over chemische stoffen naar aanleiding van verschillende vragen

Plastic verpakkingen - Een blik op de VK data

Onderzoek van OVAM naar zwerfvuil

Giftige stoffen in tapijt in de EU