Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 4779 items gevonden.

Sorteren op  

KIDV Verduurzamingsagenda 2017

Identificeren van bronnen van zwerfvuil in zee

Rivierafval monitoren - Opties en aanbevelingen

Uitspraak rechtbank Zeeland West Brabant over valse vervoersbewijzen slib en compost

Eindverslag rapporteur EU-pakket Circulaire Economie

Factsheet UNEP - Plastic in Cosmetics 2015

Verslag van rapporteur Cegerek over een werkbezoek aan Brussel op 6 februari 2017

Uitspraak rechtbank Overijssel inzake de watervergunning voor een mestverwerkingsinstallatie bij Twence

Uitspraak rechtbank Overijssel inzake de omgevingsvergunning voor een mestverwerkingsinstallatie bij Twence AWB 16/1560

Uitspraak rechtbank Overijssel inzake de omgevingsvergunning voor een mestverwerkingsinstallatie bij Twence AWB 16/1558

Rapport 'Brexit - Environment and climate change'

Sfeerimpressie pilotactiviteiten Nederland Schoon

Advies Bondsraad over Duitse verpakkingenwet

Aankondiging beursgang Avantium

Beantwoording kamervragen over vernieting nep-merkkleding

Kamerbrief over de oprichting van Invest-NL

Jaarresultaten 2016 Umicore

Evaluatie Innovatieagenda Energie

Oordeel over de Evaluatie Innovatieagenda Energie door SEO

Toetsingsadvies Commissie mer: Oprichting biomineralenfabriek in Roosendaal