Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5814 items gevonden.

Sorteren op  

CPB-notitie: 'Waarom zijn de gemeente-investeringen sinds 2009 sterk gedaald?'

Openstelling SDE+ najaarsronde 2018

Uitspraak Raad van State inzake ontheffingen AVV vlakglas

Antwoorden van minister Wiebes (EZK) op vragen over de reductie van broeikasgas in relatie tot biomassa

Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

Onderzoeken van de ILT: Stookolie voor zeeschepen en Autobrandstoffen voor West-Afrika

Brief over Poolse afvalbranden

Statement van Fead naar aanleiding van plasticstrategie EU

Monitor Voedselverspilling over 2016 van Wageningen Universiteit

Rapportage NEa: 'Energie voor Vervoer in Nederland 2017'

Onderzoek RIVM naar milieueffecten rubbergranulaat bij kunstgrasvelden

Onderzoek Stowa 'Rubbergranulaat op kunstgrasvelden'

Jaarverslag Fryslân Miljeu 2017

BNC-fiche: Richtlijn plastic wegwerpproducten en vistuig

Dodelijke bedrijfsongevallen in Groot-Brittannië 2018

Kamerbrief over aanpak kleine plastic flessen in het zwerfafval

Brief Afvalfonds Verpakkingen over aanpak kleine plastic flesjes in het zwerfafval

Reactie RWS op zienswijzen bij voorstel monitoring kleine plastic flessen in het zwerfafval

Reactie staatssecretaris op RIVM-onderzoek rubbergranulaat op kunstgrasvelden

MVO-jaarverslag Renewi 2017/2018