Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 3890 items gevonden.

Sorteren op  

Voorlopige Cepi-cijfers over 2015

Cijfers over sloop zeeschepen van NGO Shipbreaking Platform

Beantwoording Kamervragen DVO-vrijstelling

Umicore jaarresultaten 2015

Uitspraak Raad van State inzake verscheping elektronische apparaten

Kamervragen over totstandkoming onderzoek kosten statiegeldsysteem

Uitspraak Raad van State inzake geuroverlast Langezaal

Kamerbrief over energie-innovatie

Wijziging van de Regeling AEEA

Brief van Valkenswaard Lokaal aan raden over plannen REnescience Cure

Amendement Valkenswaard Lokaal met betrekking tot enzymenfabriek Cure

Presentatie enzymenfabriek voor raadscommissies Eindhoven

Verzoek inzake tijdigheid brieven ten behoeve van overleggen met de Kamer

Parlementair behandelvoorbehoud bij circulair-economiepakket EU

Advies Commissie Corbey - Afval: Duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen

Aanbiedingsbrief bij advies Commissie Corbey aan kabinet

Beantwoording Kamervragen over bij- en meestook van duurzame biomassa in kolencentrales

Besluit Bondsraad over Grondstoffenwet

Beleidsverkenning circulaire economie in de bouw

Principeakkoord CAO gemeenten januari 2016