Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5365 items gevonden.

Sorteren op  

Afvalcijfers Engeland over 2016/2017

Motie over in gesprek gaan met VNG over knelpunten medicijninzameling

Kamerbrief stimulering duurzame energieproductie SDE+ 2018

Motie 34775-XII-46 Dik-Faber en Van Eijs over beperking zwerfafval

Ovam, Recydata, rapportage bedrijfsafval Vlaanderen 2015

Reactie van minister Van Nieuwenhuizen op documentaire Beerput Nederland

Beantwoording vragen over het nieuwsbericht 'Brandstofzwendel scheepvaart erger dan de eiercrisis'

Uitspraak in kort geding over met asbest verontreinigd straalgrit

Besluit over duurzaamheid niet-zuivere biomassa

Position paper Bam ten behoeve van rondetafel over de toekomst van de bouw

Onderzoek naar 4 bedrijfsafvalstromen in Amsterdam Westpoort

Met recht naar een circulaire economie

Schriftelijk overleg over motie Ouwehand

Kamerbrief hergebruik elektronica rijksoverheid

UNEP rapport over wereldwijd grondstoffenverbruik

A New Textiles Economy

Vrijstellingsregeling plantenresten en de aanvoer van nutriënten naar landbouwpercelen

VK restafval: 2030 marktanalyse

ESA verklaring: 6 Mton overschot aan restafval in VK in 2010

Evaluatie Schoon Belonen - RWS