Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5233 items gevonden.

Sorteren op  

Loga-brief Wijzigingen CAR-UWO per 1 januari 2018

Melding voorgenomen concentratie Veolia Nederland Grondstof Beheer B.V. en Van Scherpenzeel Groep B.V.

Food Waste in Primary Production - Wrap

Grip op afval - Evaluatie van de uitvoering van het afvalbeleid door Twente Milieu

Kamervragen Naleving van de Richtlijn Industriële Emissies

Trends in mondiale uitstoot CO2 en broeikasgassen

Feitelijke vragen naar aanleiding van de vaststelling van de begrotingsstaten 2018

Geannoteerde agenda Milieuraad 13 oktober 2017

Naar een circulaire economie - afvalbeheer in de EU

Evaluatie Monitoringsberaad Weee

Advies Raad van State inzake wijziging van het Activiteitenbesluit voor emissies stookinstallaties

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor emissies stookinstallaties

Uitspraak Hoge Raad Asbest Amsterdam

Fashion at the Crossroads

Speech De Bruycker bij aantreden als voorzitter Cewep

Uitspraak rechtbank Oost-Brabant inzake gunning Cure

Kamerbrief Thermphos

Barometer batterijenrecycling 2017

CPB-notitie - De circulaire economie van kunststof

Achtergronddocument bij CPB-notitie 'De circulaire economie van kunststof'