Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5814 items gevonden.

Sorteren op  

Circulaire financieringsrichtlijnen

Uitvoeringsbesluit tot wijziging van de EU-Kaderrichtlijn vervoer gevaarlijke stoffen

Antwoorden van staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) op Kamervragen over de circulaire economie

Kabinetsreactie op de transitieagenda's

Kamerbrief fiscale vergroening

Energieterugwinning uit afval in Duitsland in 2030

Overeenkomst over herziening EU-Richtlijn hernieuwbare energie (Red II).

Uitspraak over vergunning voor lozing FRD-stof door Chemours

Raadsinformatiebrief over stand van zaken afvalinzameling Den Helder

Motie Van Aalst over afval ophalen buiten spitsuren

RIVM-rapport 'Minerale oliën in voedsel'

Resultaten impactmeting van sociale participatie - True Price

Afvalpreventie in Europa 2017

Preadvies VNG bestuur over motie Raamovereenkomst Verpakkingen van Alphen aan den Rijn

Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Raamovereenkomst Verpakkingen

DAR financieel jaarverslag 2017

DAR maatschappelijk jaarverslag 2017

Cyclus jaarverslag 2017

ILT-onderzoek naar GenX-emissies bij de behandeling van afval van Chemours

Brief over het ILT-rapport over afvalstromen van Chemours