Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5543 items gevonden.

Sorteren op  

Duurzame ontwikkelingsdoelen: de stand voor Nederland 2018

Routekaart VNCI

Tweede verslag over de staat van het natuurlijk kapitaal in Italië

Brief reactie NVRD tbv AO Circulaire Economie

Uitspraak gerechtshof Arnhem-Leeuwarden inzake dump drugsafval

Raadvoorstel Almelose deelname aan Agenda voor Twente

VAO Milieuraad van 6 maart 2018 (ongecorrigeerd stenogram)

KIDV factsheet Glas als verpakkingsmateriaal

Medicijnresten, pathogenen en antibioticaresistentie in struviet uit Nederlands huishoudelijk afvalwater

Evaluatie Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 Hörchner Advocaten

bijlagen bij evaluatie Raamovereenkomst van Hörchner Advocaten

Algemeen verslag van de Commissie over de werking van Reach en de evaluatie van bepaalde elementen -- conclusies en maatregelen

Uitspraak rechtbank Zeeland-West-Brabant inzake bedrijfsongeval Van Gansewinkel

FHG-brief over tekortkomingen Lap3

Strategisch bedrijfsplan Area 2016-2021

jaarcijfers 2017 Suez

ABN Amro-rapport - Van paviljoen tot Circl

Arrest van het Europese Hof in zaak milieueffectrapportage

Tussenevaluatie Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022

Milieu-impact van twee verwerkingsroutes voor papieren wegwerpbekers