Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5689 items gevonden.

Sorteren op  

Circulaire economie vergt een kabinetsbrede aanpak

ESPO position paper over richtlijn havenontvangstvoorzieningen

Leidraad prijsvraag recyclepunt Binckhorst

Towards an EU Product Policy Framework contributing to the Circular Economy

Rapport over de Duitse circulaire economie in 2018

Bericht van CCIC Noord-Amerika over export schrootmateriaal naar China

De valse belofte van certificering

Resultaten Veolia Q1 2018

Voorgestelde EU-begroting voor periode 2021-2027

Brief ngo's over herziening EU-Richtlijn hernieuwbare energie (Red II)

Stortbeheer in Nederland

Brief minister Wiebes (EZ) aan Kamer over extra besparing Energieakkoord

Uitspraak Raad van State inzake verkeerd aangeboden afval Den Haag

Kamervragen van D66-Kamerlid Van Eijs over UK Plastics Pact

Raadsbrief over de voortgang van invoering diftar in Arnhem

Brief van milieuorganisaties over brandstoffen geproduceerd uit plastics

Kamervragen van 50Plus-Kamerlid Corrie van Brenk over UK Plastics Pact

IW Kurzbericht circulaire economie

Twence publieksjaarverslag 2017

Financieel jaarverslag Twence 2017