plaatje 7836

RIVM neemt TGG nader onder de loep

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat vervolgonderzoek doen naar thermisch gereinigde grond (TGG) in Perkpolder. Bewoners maken zich zorgen over hun gezondheid, nadat voor de aanleg van de Zeedijk TGG is gebruikt. 

Nieuws

NVRD steunt oproep voor fundamentele herziening belastingstelsel

plaatje 12098

De NVRD denkt graag met een nieuw kabinet mee over een herinrichting van het belastingstelsel die de circulaire economie faciliteert en de vervuiler laat betalen, zonder dat de rekening bij de burger terechtkomt.

Zuid-Holland experimenteert met bermmaaisel

plaatje 12172

De provincie Zuid-Holland start met een pilot waarbij het maaisel van de bermen langs de provinciale wegen wordt verwerkt tot duurzame producten zoals zeep, meubelpanelen en een bodemverbeteraar.

Nen organiseert bijeenkomst over voedselverspilling

plaatje 11527

Om aan te sluiten bij de ontwikkeling van nieuwe, internationale normen om verspilling in de voedselketen terug te dringen, organiseert normalisatie-instituut Nen een bijeenkomst over dit onderwerp.

Britse proef met mobiele milieustraat start goed

plaatje 7910

De Engelse stad Birmingham voert een proef uit met een mobiele milieustraat. In anderhalve maand is hiermee al ruim 118 ton afval ingezameld.

Meer nieuws »

Artikelen

Door de ogen van ... Willeke Ketting

plaatje 12934

Willeke Ketting, directeur Metaalhandel W. Ketting & Zn./voorzitter Metaal Recycling Federatie (MRF), Pernis

Asbestcement te lijf met afvalzuren

plaatje 12879

Over drie jaar wil Inez Postema, CEO van Asbeter Holding, in de Rotterdamse haven een demonstratiefabriek operationeel hebben, waar jaarlijks 60 kton asbestcement dakplaten en 170 kton industriële restzuren worden verwerkt in een circulair proces. Dit zorgt voor een CO2-reductie van 100 kton.

Rova wil inzicht in circulaire prestaties vergroten

Rova wil meer zicht krijgen op wat verderop in de keten gebeurt met de afvalstromen die zij inzamelt. Want welke circulaire prestatie leveren de aangesloten gemeenten nu eigenlijk en aan welke knoppen kan met elkaar gedraaid worden om die prestatie te verbeteren? Het blijkt nog niet zo eenvoudig te achterhalen.

Meer artikelen »