plaatje 15146

Verpact uit de startblokken

Na de integratie van Nedvang, KIDV en Nederland Schoon in het Afvalfonds Verpakkingen gaat de gefuseerde organisatie vanaf vandaag verder onder de naam Verpact.

Nieuws

Rechtbank Gelderland stelt gemeenten wél in gelijk

plaatje 11620

In tegenstelling tot de rechtbank Den Haag en het Hof vindt de rechtbank Gelderland dat de vergoeding van het Afvalfonds Verpakkingen voor de inzameling en nascheiding van huishoudelijk verpakkingsafval niet belast met btw is en mogen gemeenten gebruikmaken van het BTW-compensatiefonds.

Meer zicht nodig op ZZS in bouwwerken

plaatje 14851

Het is onduidelijk in welke mate kankerverwekkende polychloorbifenylen voorkomen in Nederlands gebouwen. Elders in Europa is hier wél zicht op.

Vanaf nu ook Nederlands platform voor Close the Glass Loop

plaatje 13941

Close the Glass Loop Nederland moet voor nauwere samenwerking zorgen tussen schakels in de glasketen, om verlies van scherven tegen te gaan.

Meer herbruikbaar cateringmateriaal in Vlaanderen

plaatje 14775

De afgelopen paar jaar is het aanbod van herbruikbaar cateringmateriaal in Vlaanderen fors toegenomen, met een even forse afname van de hoeveelheid rest- en veegafval op evenementen tot gevolg.

Meer nieuws »

Artikelen

'Evoa-herziening bewijst: EU ziet zich als hoeder van de wereld'

plaatje 15215

Met de herziening van de Europese verordening overbrenging afvalstoffen willen Europese beleidsmakers zorgen dat recyclebare afvalstromen milieuverantwoord worden verwerkt. De aanpassingen leiden tot wisselende reacties bij recyclers. “Als de export van oud papier en karton stopt, verliest deze stroom zijn waarde en belandt het in een verbrandingsoven.”

Italië steekt VK naar de kroon

plaatje 15211

Italiaans afval is hot. In 2023 hebben Nederlandse verwerkers bijna evenveel brandbaar afval in het Zuid-Europese land gecontracteerd als in het Verenigd Koninkrijk. Dichter bij huis lijkt het lastiger te worden om Duits of Belgisch afval hierheen te krijgen.

Scherpere eisen veiligheid rond vuilniswagen helpen chauffeur

plaatje 15195

In de loop van dit jaar stelt de EU extra veiligheidseisen aan nieuwe vrachtauto's om het aantal fatale en zware ongelukken in het verkeer terug te dringen. Verplichte nieuwe snufjes lijken een zegen voor chauffeurs van vuilnisauto's die bijvoorbeeld in drukke binnensteden moeten manoeuvreren. "Vaak doen afvalbedrijven het minimale om de veiligheid rond hun voertuigen te verbeteren.”

Meer artikelen »