Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 26889 items gevonden.

Sorteren op  

Clean Mat Truckverhuur biedt klanten modernste techniek

Geesink Cleanmat MB Actros 12-02-2020 8939.JPG

Clean Mat Truckverhuur heeft onlangs een Mercedes-Benz Actros 2533 van de nieuwe generatie in gebruik genomen. Met de innovatieve Actros speelt zij in op de wensen uit de markt. Het uitgebreide pakket aan veiligheidssystemen biedt de chauffeur waardevolle ondersteuning in drukke binnensteden.

Bioplastics niet composteren maar omzetten in grondstoffen

BiodegradablePlasticUtensils1.jpg

Een samenwerkingsverband van de universiteiten van Birmingham en Bath claimt een snelle en efficiënte manier te hebben ontwikkeld om op planten gebaseerde bioplastics te recyclen.

Oproep: 'Start nu met monitoring van rivierafval'

131223460_s.jpg

Stichting De Noordzee, de Plastic Soup Foundation en IVN roepen de overheid op het afval op rivieroevers te monitoren.

Frans-Duitse metaalrecycler vecht om voortbestaan

Logo_Recylex_RGB_lowRES.png

Nu de Duitse bedrijven van Recylex uitstel van betaling hebben gekregen vecht ook het Franse moederbedrijf om haar voortbestaan. De grote ketenafhankelijkheid doet het bedrijf nu de das om.

Veolia mag nieuwe AEC in Lancashire bouwen

Fotolia_170110092_S.jpg

Veolia heeft een vergunning gekregen voor de bouw van een afvalenergiecentrale in het Britse Heysham in Lancashire.

Brand in oude containers zorgt voor veel rook

104527101_s.jpg

Ongeveer duizend minicontainers zijn afgelopen weekend in rook opgegaan bij een brand in het Friese Gorredijk.

Geen boete bijplaatsing wegens gebrekkige foto

IMG_5931.JPG

Een inwoner van de gemeente Deventer hoeft geen boete te betalen voor het verkeerd aanbieden van huisvuil, omdat de bewijsfoto van de gemeente te weinig duidelijkheid geeft.

Nehlsen neemt metaalrecyclers Alba over

Fotolia_201077252_S.jpg

De Duitse recycler Nehlsen AG neemt twee dochterbedrijven actief in de metaalrecycling over van de Alba Group, inclusief een hoofdkantoor in Groningen.

Ook Denemarken gaat import van afval aan banden leggen

Dan_Jørgensen_0009.jpg

Import van afval om de Deense AEC's draaiende te houden zal als het aan de Deense regering ligt tot het verleden gaan behoren.

Particulier krijgt opruimen drugsafvaldump volledig vergoed

Fotolia_27097366_S.jpg

De overheid gaat de kosten van het opruimen van gedumpt drugsafval op het terrein van particulieren 100 procent vergoeden. Gemeenten krijgen de helft van de kosten vergoed.

FNV: 'Tijd voor herbezinning op marktwerking in publieke sector'

Avri afvalinzameling.JPG

Een Noorse vuilnisophaaldienst in publieke handen, die goedkoper is en betere lonen oplevert. Volgens vakbond FNV is het een prachtig voorbeeld van het terugdraaien van marktwerking in de publieke sector die voor iedereen goed uitpakt.

Inwerkingtreding Omgevingswet jaar uitgesteld

minister-ollongren-vert-3.jpg

In plaats van op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking op 1 januari 2022. De VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en de Rijksoverheid hebben hierover overeenstemming bereikt.

ILT in transitie richt pijlen op afvalverwerking

20180417_152818.jpg

Dankzij gezette stappen in een nieuwe organisatiestructuur vindt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat ze beter aansluit bij de veranderende samenleving. De dienst heeft haar prioriteiten scherp. Eén zo'n prioriteit is het toezicht op de juiste verwerking van afvalstoffen.

Duitse wetswijziging voor hoogwaardige batterijrecycling

132038537_s.jpg

Vanaf 2021 moeten alle batterijproducenten in Duitsland zich verplicht registreren en moeten alle retoursystemen voor gebruikte batterijen door één instantie worden goedgekeurd.

Avu wijt stijging afvalstoffenheffing aan weinig concurrentie

Fotolia_34700076_S.jpg

De kosten voor de verwerking van brandbaar afval en gft zijn in Utrechtse gemeenten vanaf 2021 significant hoger dan de voorgaande jaren. Dat komt door weinig tot geen concurrentie op de afvalmarkt.

IenW investeert in circulaire maatpakken en kantoormeubilair

Chauffeurs-ministerie-768x320.png

Door in de eigen bedrijfsvoering en facilitaire organisatie duurzame oplossingen toe te passen, wil het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een voorbeeldrol vervullen. Op het gebied van afvalscheiding mag er echter een tandje bij.

Top over klimaatoplossingen grotendeels online

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van nieuwenhuizen.jpg

Op 25 januari 2021 organiseert Nederland de Climate Adaptation Summit (CAS). De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen om deze internationale top grotendeels online te organiseren.

'Mogelijkheden om hout te recyclen nog uiterst beperkt'

04_lowres_Beelen NEXT_ nov 2019.jpg

Van al het afvalhout dat in Nederland vrijkomt, wordt zo'n 560 kton gerecycled, terwijl ongeveer 1.180 kton wordt toegepast voor energieopwekking. Een meer circulaire aanpak is dringend gewenst.

AEB moet laatste facturen nascheidingsinstallatie betalen

Fotolia_134837857_XS.jpg

AEB moet ook het laatste deel van de factuur van de nascheidingsinstallatie en de factuur voor het onderhoudscontract betalen aan de bouwers BAM en Banzo. Het afvalbedrijf geeft aan dat installatie niet voldoet, maar gebruikt hem wel.

RWS: 'Einde-afvalstatus niet dichterbij door coronacrisis'

Fotolia_125565706_L stempel afval.jpg

Tijdens de coronacrisis is er ruimte om af te wijken van de regels uit het Landelijk afvalbeheerplan (Lap) voor de verwerking van afval. Afval komt echter niet eerder in aanmerking voor de einde-afvalstatus.

26889 Results  │1  2  3  7  30  195  1345  │    Volgende