Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 28481 items gevonden.

Sorteren op  

GBN AGR wil Earth Overshoot Day van kalender

Eric van Roekel GBN AGR.JPG

Sinds afgelopen maart beschikt GBN Artificial Grass Recycling (AGR) in Amsterdam over haar eerste installatie om oude kunstgrasmatten te recyclen. Dit lijkt slechts het begin: ze heeft ruimte gereserveerd voor een uitbreiding en kijkt naar mogelijkheden over de grens. “We willen graag fabrieken in Duitsland en Frankrijk gaan plaatsen.”

Duitsland verplicht aandeel recyclaat

bottles-60479_1920.jpg

Horeca moeten herbruikbare verpakkingen aan gaan bieden, het statiegeld wordt uitgebreid en er komt een minimumverplichting recyclaat: Duitsland heeft flinke ambities met de vernieuwde verpakkingswet.

5,4 miljoen naar onderzoek gezondheidseffecten microplastics

123928153_s.jpg

Het consortium Momentum steekt 5,4 miljoen euro in onderzoek naar de gezondheidseffecten van micro- en nanoplastics.

Klein aandeel methaan- en CO2-emissies door afvalstortplaatsen

93056359_m.jpg

Afvalstortplaatsen zorgden in 2019 voor 95 miljoen kilo aan methaanemissies en 405 miljoen kilo aan CO2-emissies. Met die hoeveelheden blijven ze ver achter bij de uitstoot die door producenten wordt veroorzaakt.

AEC's dragen alternatief importheffing voor

32047541_s.jpg

Met uitbreiding van warmtenetten, investeringen in kunststofrecycling en zelfs het sluiten van ovens willen AEC's een alternatief bieden voor de importheffing.

Vlaamse regering wil van Vlaanderen 'recyclagehub' maken

744px-Flag_of_Flanders.png

In de toekomst mogen Vlaamse verbrandingsinstallaties niet alleen als afvalverwerking fungeren, maar moeten ze gekoppeld zijn aan een recyclingketen.

Vakbonden en werkgevers weer in overleg na acties

142275727_s.jpg

Na enkele acties bij afvalbedrijven hebben de werkgevers de vakbonden uitgenodigd om het cao-overleg te hervatten.

NVRD: 'Afvalsector is voorbereid op de avondklok'

26772743_s.jpg

Als het demissionaire kabinet een avondklok invoert om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dan krijgt ook de afvalsector hiermee te maken. De NVRD heeft haar leden hierop voorbereid.

Afvalfonds Verpakkingen start 2021 met frisse blik

Clipboard11.jpg

De traditionele champagnetoast bleef dit jaar uit op de online nieuwjaarsreceptie van het Afvalfonds Verpakkingen en afscheid van Cees de Mol van Otterloo. Maar aan nieuw elan en ambitie ontbrak het zeker niet.

Kenniscentrum voedselverspilling naar Meierijstad

39963213_s.jpg

De gemeente Meierijstad krijgt een eigen Circular Food Center: een Europees kennis- en ontmoetingscentrum op het gebied van voedselverspilling.

Schone organische reststoffen voor ziektewerende bodem

iStock_000012636642Small.jpg

De toediening van schone organische reststoffen kan een bodem meer ziektewerend maken, zo blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (Wur) in samenwerking met onder andere de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR).

Duits afval-mkb beter beschermd tegen overname

Fotolia_199834787_S.jpg

Een herziening van de concurrentiewetgeving in Duitsland moet het mkb in de afvalsector meer ademruimte bieden.

Gebouwen Ovam ontruimd na vondst poederbrief

Fotolia_3086910_S.jpg

De Openbare Vlaamse Afvalstoffemaatschappij (Ovam) heeft een poederbrief ontvangen van een persoon die duidelijk ontevreden is met de organisatie.

Britse afvalsector onder vergrootglas in verband met corona

face-mask-4986596_1280.jpg

Nadat twee chauffeurs van een afvalinzamelaar in Milton Keynes zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus, wordt er met argusogen gekeken naar hoe de Britse afvalsector omgaat met corona.

Nieuwe grenswaarden voor PFAS

VanVeldhoven20200630-1.png

De Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft nieuwe grenswaarden opgesteld voor verschillende soorten PFAS. Het RIVM neemt deze over en onderzoekt welke maatregelen nodig zijn.

Corona leidt tot record aan gft

Fotolia_37993425_S.jpg

De uitbraak van corona heeft afgelopen jaar een groot effect gehad op het aanbod gft. Nooit eerder werd er in een jaar zo veel gft ingezameld als in 2020.

AEB in rustiger vaarwater klaar voor verkoop

AEB lentefoto.jpg

Het Amsterdamse college van B en W heeft besloten dat AEB kan worden verkocht. Het aandelenbelang van 50 procent van het bedrijf in Westpoort Warmte blijft buiten de deal. Die aandelen komen in handen van de gemeente.

Wettelijke definities inrichting en verwijdering overgeheveld

95237494_s.jpg

Het begrip 'inrichting' wordt voor de afvalstoffenbelasting voortaan gedefinieerd in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). Ook het begrip 'verwijderen' wordt aangepast.

Stijging afvalstoffenheffing in 2021 lijkt fait accompli

dreamstime_17742999.jpg

In een aantal gemeenten moesten colleges de afgelopen maanden een ongemakkelijke boodschap naar hun raad sturen: de afvalstoffenheffing moet omhoog. Het is een hard gelag voor de goed scheidende burger die misschien wel had gerekend op een iets lagere heffing, maar veel gemeenten kunnen niet anders. "De financiële nood is hoog."

Oud VNO-NCW voorzitter Hans de Boer overleden

DSGC-meeting%20VNO-NCW%20200815-2.jpg

Voormalig voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Hans de Boer is onverwacht overleden. Tijdens zijn voorzitterschap pleitte hij onder meer voor meer geld voor de circulaire economie. Ook was De Boer jarenlang lid van de raad van commissarissen van Meerlanden.

  │1  2  3  7  32  206  1425  │    Volgende