Artikelen


Er zijn 1970 items gevonden.

Sorteren op  

Laatste woord over fruitstickers nog niet gesproken

DSC09093.JPG

In Vlaanderen geldt sinds 1 januari een verbod op stickers op fruit en groente. In Nederland staan de fruitstickers op de 'niet'-lijst voor gft. In beide gevallen lijkt er ruimte om te praten over een uitzondering voor de composteerbare variant. Maar hoe die eruit zal zien en hoe snel die van de grond komt, is zeker in Nederland nog zeer de vraag.

Afvaltransport met LZV's in de knel

LZV Area.jpg

De politie schrijft steeds vaker boetes uit aan afval(transport)bedrijven die rijden met langere en zwaardere vrachtautocombinaties (LZV's) met drie 40-kuubsafzetcontainers. Het is een hard gelag voor de bedrijven die in het verleden met de beste bedoelingen in een dergelijke configuratie investeerden.

Bijna totaalverbod export plasticafval buiten EU

container-1611490_1280.jpg

De EU-grenzen zijn steviger op slot gegaan voor plasticafval. Alleen schoon afval dat geschikt is voor directe recycling mag nog naar niet-Oeso-landen. De regels zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar de ILT stelt zich pragmatisch op.

"Maatwerk vereiste voor opleggen financiële zekerheid"

geld en afstand.jpg

Het Ministerie van IenW wil vergunningverleners de mogelijkheid geven om afvalbedrijven financiële zekerheid te laten stellen, zodat de overheid niet voor saneringskosten hoeft op te draaien bij een eventueel faillissement. Brancheverenigingen vrezen dat er een schot hagel op de sector wordt afgevuurd waarvan betwijfeld moet worden of het ooit doel treft. “Dit ondoordachte plan van het ministerie is hét recept om de plank volledig mis te slaan.”

Ambities voor beter afvalbeleid moeten van de sector komen

PieterWalraven.jpg

Pieter Walraven is managing partner bij Public Matters. Hij maakt zich zorgen over de groeiende kloof tussen overheid en bedrijfsleven en hoe dit leidt tot belemmeringen in de circulaire economie. Hij pleit voor meer aandacht voor stakeholdermanagement. Vooral in de afvalsector kan dit ervoor zorgen het innovatievermogen in de circulaire economie beter wordt benut.

Van der Steen Reiniging & Transport breidt uit

reiniging.JPG

In 2005 besloot Harm van der Steen als zelfstandige glasbakken te gaan legen met een kraanwagen. Inmiddels heeft hij een bloeiend bedrijf dat met acht voertuigen bovengrondse containers leegt, ze grondig reinigt en zowel preventief als correctief onderhoudt.

Stoorstoffen in afval: een probleem?

veldhoven-fc.jpg

Stoorstoffen zijn in de praktijk van recycling onvermijdelijk: 100 procent homogeniteit is technisch lastig (zo niet onmogelijk) te bereiken. De hamvraag bij overbrenging over de grens is: welke invloed hebben stoorstoffen op de procedure die de Evoa voorschrijft? Is kennisgeven noodzakelijk, of is gebruik van een Bijlage VII voldoende?

Geest of letter

paul van der linde 2018.jpg

Wetgeving bevat regels, vormgegeven door zinnen, op hun beurt weer opgebouwd uit woorden en letters. Maar los van het letterlijke is er ook nog een context van wetgeving, het waarom van wetgeving, het doel van wetgeving ... zeg maar de geest. En soms wordt aan die geest voorbijgegaan.

Strengere doelstellingen voor batterijen op komst

Een paar soorten batterijen.jpg

De aanstaande wijzigingen in de EU-Richtlijn batterijen en accu's betekenen naar verwachting een verhoging van de inzamelings- en recyclingdoelstellingen. Stibat vraagt zich af of het realistisch is dat meer batterijen ingezameld moeten worden. “Vanuit de circulaire gedachtegang moeten batterijen toch langer meegaan?”

Door de ogen van ... Henk Bos

DSC_2597.JPG

Henk Bos, projectdirecteur Weee Nederland, Apeldoorn

Thuiswerken is een blijvertje

Collage thuiswerkfotos.png

De coronacrisis heeft afval- en grondstofbedrijven anders leren kijken naar thuiswerken. Dankzij de positieve ervaringen willen ze hier in de post-coronatijd mee doorgaan. Het is wennen aan de nieuwe dynamiek, want ook leidinggeven verandert. Door het verplichtende karakter is het nu wel even doorbijten.

GBN AGR wil Earth Overshoot Day van kalender

Eric van Roekel GBN AGR.JPG

Sinds afgelopen maart beschikt GBN Artificial Grass Recycling (AGR) in Amsterdam over haar eerste installatie om oude kunstgrasmatten te recyclen. Dit lijkt slechts het begin: ze heeft ruimte gereserveerd voor een uitbreiding en kijkt naar mogelijkheden over de grens. “We willen graag fabrieken in Duitsland en Frankrijk gaan plaatsen.”

Stijging afvalstoffenheffing in 2021 lijkt fait accompli

dreamstime_17742999.jpg

In een aantal gemeenten moesten colleges de afgelopen maanden een ongemakkelijke boodschap naar hun raad sturen: de afvalstoffenheffing moet omhoog. Het is een hard gelag voor de goed scheidende burger die misschien wel had gerekend op een iets lagere heffing, maar veel gemeenten kunnen niet anders. "De financiële nood is hoog."

"Milieuwetgeving nog niet klaar voor circulaire economie"

128758528_m.jpg

Tijdens het eerste Nationaal Recycling Congres waren materiaalorganisaties het erover eens dat het goed gaat, maar beter moet. De vraag is alleen hoe: nieuwe regels of andere belastingen?

Verschil private en publieke omgeving niet zo groot

Roger_Kantoor.jpg

Publiek-private samenwerking is volgens hem een absolute noodzaak voor de verdere ontwikkeling van circulariteit. Als nieuwe algemeen directeur bij de publieke onderneming Rova wil Roger Beuting dan ook een stevige vinger aan de pols houden van de ontwikkelingen in de private markt. Voor Rova is het ondertussen zaak de juiste kwaliteit afvalstromen aan die markt te leveren.

2020: Brussel toont daadkracht

fireworks-1758_640.jpg

Wie maakte de meeste indruk in 2020, en wat was de grootste sprong voorwaarts richting een circulaire economie? Vorig jaar prijkte staatssecretaris Stientje van Veldhoven bovenaan de lijst van 'aanvoerders'. In dit tweede jaar waarin de redactie van Vakblad Afval!/AfvalOnline haar lezers vroeg een Eindejaarslijst op te stellen, ontbreekt nagenoeg een boegbeeld. En meest opvallende ontwikkeling? Die kwam dit jaar uit Brussel.

Van Veldhoven versnelt voor statiegeld op blikjes

Fotolia_86479046_S.jpg

Na haar besluit van afgelopen april om de statiegeldregeling uit de breiden naar kleine flesjes, lijkt Stientje van Veldhoven - in wellicht haar laatste kwartaal als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - ook statiegeld op blikjes te willen gaan invoeren. Daarnaast zorgde de nieuwe recycledoelstelling voor verpakkingen voor kritische vragen tijdens het Algemeen Overleg Circulaire Economie.

Big Bag containers: voor een optimale opslag of transport

High volume met Big Bag.jpg

Bigbagstore.nl is een totaalleverancier van Big Bags.

HSM-balenpers met brede vulopening

HSM_V_Press_860_plus_B_S1_JPG_.jpg

HSM-balenpersen verminderen het volume van herbruikbare materialen tot wel 95 procent.

SNB: van afvalstof naar grondstof

SNB_procesinfographics_def_2020_NL.jpg

Bij SNB beschermen we, als schakel in de afvalwaterketen, mens en natuur. Dat doen we door zuiveringsslib optimaal te verwerken. We streven samen met onze klanten en ketenpartners naar een volledig circulaire afvalwater- en slibketen.

  │1  2  3  5  9  27  99  │    Volgende