Artikelen


Er zijn 1919 items gevonden.

Sorteren op  

Door de ogen van ... Andreas Krawczik

DSC_2585.JPG

Andreas Krawczik, directeur Remondis Nederland, Lichtenvoorde

Hoe kunnen belastingen de circulaire economie aanjagen?

plastic-bottle-1184735_1280.jpg

Belastingen kunnen de circulaire economie aanjagen, zo staat in het rapportenpakket 'Bouwstenen voor een beter belastingstelsel' van het Ministerie van Financiën. Maar welke belasting? Hoogleraar economie Elbert Dijkgraaf pleit voor een belasting op ruwe grondstoffen, PBL-onderzoeker Herman Vollebergh ziet meer heil in een verhoging en verbreding van de energiebelasting.

'CO2-heffing zal leiden tot hoger verbrandingstarief'

dreamstime_2416998.jpg

Een CO2-heffing moet er vanaf 1 januari 2021 voor zorgen dat de industrie minder CO2 gaat uitstoten en de doelen uit het Klimaatakkoord worden gehaald. Ook afvalverbranders krijgen hiermee te maken. Veel mogelijkheden om hun uitstoot te beperken, lijken ze echter niet te hebben.

Slingerbeweging treft houtige biomassa

Biomassacentrale Diemen_intranet.jpg

De discussie over biomassa is in volle hevigheid losgebarsten. Vooral over het verbranden van houtige biomassa is de kluwen van voor- en tegenargumenten praktisch onontwarbaar. Een belangrijke optie in de energietransitie staat daarmee ter discussie. De nuance moet in elk geval terug in het debat, vinden voor- en tegenstanders.

Moet de inzamelaar bedrijfsafval zijn verdienmodel herzien?

37482956_m.jpg

Ontdoeners van bedrijfsafval hebben meer circulaire ambities. Bij de aanbesteding van hun bedrijfsafval zoeken ze niet meer alleen een partij die hen ontzorgt, maar ook een partner die meedenkt en meewerkt aan het realiseren van duurzame doelstellingen. “Inschrijvers kunnen echt niet meer aankomen met business as usual”, waarschuwt Roos Imkamp van KplusV.

Op naar een Nederland zonder recyclingdoelstellingen

91041461_l.jpg

Staatssecretaris Van Veldhoven bindt de strijd aan met verpakkingsafval. Met nieuwe ambitieuze doelstellingen en het sturen op hergebruik moet de verpakkingsketen meer circulair worden. Uiteindelijk zou de recyclingdoelstelling zelfs uitgefaseerd kunnen worden.

Geen quick fix voor overschotten textiel en plasticrecyclaat

144131462_m.jpg

Tijdens de piek van de coronacrisis is in gemeenten onder andere meer afgedankt textiel en plastic verpakkingsafval ingezameld. Verderop in de textielketen leidde dit tot overschotten waar voorlopig geen oplossing voor is. In de plasticketen maakte de crisis vooral structurele problemen meer zichtbaar. “Alle seinen staan op groen om tot maatregelen te komen.”

Brigade draagt steentje bij aan veiligheid

Waste Truck Mol 2.jpg

Het gebeurt helaas nog steeds dat een voetganger of fietser door een huisvuilwagen wordt geraakt bij het afslaan. In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 heeft minister Van Nieuwenhuizen de ambitie uitgesproken om naar nul verkeersdoden te gaan in 2050. Die ambitie biedt volop kansen voor Brigade.

Vecoplan ontvangt Red Dot Award voor VEZ 3200

20-04-09_Vecoplan_PI_Red Dot Award_Bild_1.jpg

Vecoplan AG is met de nieuwe voorshredder VEZ 3200 dit jaar een van de winnaars van de Red Dot Award: Product Design. Deze shredder is speciaal ontwikkeld om alternatieve brandstoffen te maken.

Duwbak in slechte staat is afvalstof

veldhoven-fc.jpg

Een sloopwerf liet een binnenvaartschip vanuit België naar Nederland komen, zonder de vereiste Evoa-documenten. Volgens de werf was het schip aangekocht voor doorverkoop, maar voor de rechter was onder meer de slechte staat voldoende reden om de duwbak als afvalstof aan te merken.

“Nog zo veel mogelijk met niet-recyclebaar afval”

still2.jpg

De N+P Group voorziet de cement- en bouwstoffenindustrie en elektriciteitscentrales van alternatieve brandstoffen uit afvalstromen. Papierslib en steenwolgranulaat worden als alternatieve grondstof geleverd aan onder andere de keramische industrie. Met name de omzet uit de brandstoffen zal de komende jaren als een raket omhoog schieten, verwachten CEO Karel Jennissen en zijn zoon Lars.

Nederlandse kansen in Colombiaanse afvalsector

Hoewel grote Colombiaanse steden een inzamelpercentage kennen van bijna 100 procent, wordt slechts 8,6 procent van het afval in het Zuid-Amerikaanse land gerecycled. Toch heeft de overheid er vorig jaar een circulaire-economiestrategie gepresenteerd. “Hier liggen kansen voor Nederlandse bedrijven, als ze de tijd nemen om het land goed te leren kennen.”

Door de ogen van ... Angeline Kierkels

Angeline (4).jpg

Angeline Kierkels, algemeen directeur/CEO Meerlanden, Rijsenhout

Een goudeerlijke keten

gold-1013618_1280.jpg

Het schenden van mensenrechten, milieu of biodiversiteitschade: in de goudketen komen wereldwijd helaas nog altijd veel misstanden voor. Om deze risico's met zoveel mogelijk partijen aan te pakken, is in Nederland het goudconvenant gesloten. Volgens convenantvoorzitter Giuseppe van der Helm is het belangrijk dat ook recyclingbedrijven deelnemen. Maar welke invloed kunnen zij uitoefenen?

Krijgt voedselrestenvermaler voet aan de grond in Nederland?

Voedselrestenvermaler.jpg

In hoogbouw eindigen groente-, fruit- en etensresten (gfe) nog te vaak bij het restafval. Voedselrestenvermalers in keukens kunnen uitkomst bieden, maar mogen in Nederland niet worden aangesloten op het riool. Amsterdam gaat daarom experimenteren met een systeem met een aparte opvang en hoogwaardige verwerking.

Vizier op textiel

20200323-Deventer-42.jpg

Europa en Nederland hebben in hun circulaire strijd de textielbranche ontdekt. Producenten verantwoordelijker maken voor de hele keten lijkt veelbelovend. Dan moet wel de aanbesteding van kledinginzameling op de schop, de sortering gedifferentieerder en recycling innovatiever en fors opgeschaald. H&M en Euratex zijn terughoudend.

Wat nou, marktfalen?

paul van der linde 2018.jpg

De afvalsector is zeer sterk gereguleerd, de overheid heeft een stevige vinger in de pap. Maar soms stopt zij haar hele hand erin, waardoor de speelruimte van de markt wordt beperkt. Het moet maar eens gezegd worden. De private inzamelaars worden steeds verder teruggedrongen in hun markt. Op basis van onterechte argumentatie.

Monopolie of concurrentie in de AEEA-sector?

DSC02299.JPG

Nog voor de zomer beslist het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of het een verzoek voor een algemeen verbindend verklaring (AVV) van Stichting Open goedkeurt, voor de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Weee Nederland verzet zich tegen deze aanvraag. “We zijn bereid een toekenning voor de rechter aan te vechten.”

Tijdens het spel de regels veranderen

31312787_m.jpg

“Willen we echt naar de circulaire economie toe, of doen we dit voor de bühne?” Dat is het gevoel dat Cécile van Oppen overhoudt na het lezen van het rapport Naar een economie zonder afval van de Rijksoverheid. Maar hoe zou het beleid voor de transitie er dan wél uit moeten zien? Daarover delen ook Derk Loorbach en Joost van Maaren hun mening.

"We hopen op een V-shaped recovery"

20200302_Renewi_003-.jpg

Renewi zet de weg omhoog in. In het gebroken boekjaar 2019/20 werd 20 miljoen minder verlies geleden dan een jaar eerder en de verwachting is dat er dit jaar weer zwarte cijfers geschreven kunnen worden. “Als we geen dubbele dip van corona krijgen.”

  │1  2  3  4  9  26  96  │    Volgende