Artikelen


Er zijn 1801 items gevonden.

Sorteren op  

Renasci wil kringloop sluiten

_MGL1763.JPG

In Oostende bouwt Renasci een pilot-installatie die huishoudelijk afval, dat nu nog in verbrandingsovens verdwijnt, gaat verwerken. Zonder dat er afval resteert. De integratie van rijpe en groene technieken die een variabel mengsel moeten verwerken, is het spannendste. Als het allemaal lukt met deze installatie van 120 kton, moet recycling van 65 procent van het Belgische huishoudelijke afval in 2030 haalbaar zijn.

'Veel lippendienst, weinig verandering'

DSCF8941.jpg

Gaat het in België over afval- of milieubeleid, dan bepalen de gewesten. Al bijna twintig jaar is Christof Delatter actief in het Vlaamse gewest. “Het is ondenkbaar dat er op huishoudelijk afvalbeleid op Vlaams niveau iets wordt besproken of beslist zonder dat wij mee aan tafel zitten.” Het is dus duidelijk: wie wat van de Vlaamse ervaringen wil weten, moet Delatter spreken.

Synergie uit samenwerking rond circulaire economie kan beter

Puzzelstukjes.jpg

Zowel in Nederland als in Vlaanderen wordt hard gewerkt aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. De circulaire koplopers in de EU staan daarbij grotendeels voor dezelfde uitdagingen. Intensieve samenwerking in de transitie lijkt dan ook logisch. Drie Vlamingen vertellen over wat er al gebeurt en wat er nog beter kan.

Donkere wolken pakken zich samen boven afvalverbranders

AEB by night.jpg

Afval dat niet wordt opgehaald, vervuild slib dat in een kanaal verdwijnt en afvalbedrijven die waarschuwen voor een nationale afvalcrisis. Door ernstige technische problemen bij AEB ontstaan in Nederland haast Italiaanse toestanden. De infrastructuur voor afvalverwerking blijkt kwetsbaarder dan gedacht. En dan kondigde de regering ook nog eens een importheffing voor buitenlands afval én een CO2-heffing aan.

Innovatieve ondergrondse afvalverdichter, werkend op 230 Volt

IMG_7741.jpg

Nu het plaatsen van ondergrondse containers in Nederland overal vanzelfsprekend is, ontstaan de eerste problemen rond de al wat langer uitstaande inzamelcontainers. Denk aan bijplaatsingen, overvolle containers en druk op de afvallogistiek. Met zijn persinstallatie Elepress biedt KTK hiervoor de gewenste oplossing.

Europese Commissie en Tsjechië in de clinch

veldhoven-fc.jpg

Acht jaar duurde het getouwtrek tussen Polen, Tsjechië en de Europese Commissie over een partij vermeend afval die Tsjechië terug zou moeten nemen. Het Europese Hof biedt uitsluitsel: er is te weinig aanleiding om Tsjechië te verplichten tot terugname.

Het is niet altijd wat je denkt

paul van der linde 2018.jpg

Afvalbranden, ze lijken steeds meer aandacht te krijgen. Feit is dat de branden vaak uitbreken bij afvalverwerkers, maar in veel gevallen ligt de oorzaak al eerder in de keten. Het is niet altijd wat je denkt.

Van papieropslag tot -recycling

Van Munster Recyclers Reisswolf.JPG

Hoewel Van Munster Recyclers inmiddels ook andere afvalstromen - plastic, hout en metaal - inneemt en verhandelt, omvat het overgrote deel van de werkzaamheden het verwerken van papier en karton. Hierbij past ook de fysieke opslag en vernietiging van archiefmateriaal voor klanten van zusterbedrijf Reisswolf Heesch. “Het meeste archief bestaat nog steeds uit papieren dossiers.”

Door de ogen van ... Chris Bruijnes

DSC_2455.JPG

Chris Bruijnes, algemeen directeur Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), Den Haag

Tweede leven voor e-accu's

Dem_hybride_Benelux_14 kopie.JPG

Bij hergebruik van materialen uit accu's verschuift de focus. Waar die eerst lag bij het terugbrengen tot grondstof, wordt nu gekeken naar het innovatief oprekken van de levensduur. Dat geldt vooral voor elektrische aandrijfaccu's die een tweede leven tegemoet gaan. Maar ook voor de traditionele loodzuuraccu zijn er kansen.

Conventie van Bazel nog altijd relevant

Basel_Convention_signatories.PNG

Hoe beschermen we de wereld tegen gevaarlijk afval? Vanuit dat idee is dertig jaar geleden een verdrag getekend, de Conventie van Bazel. Sindsdien hebben bijna alle landen zich daaraan gecommitteerd. De uitbreidingen op het verdrag weerspiegelen wereldwijde ontwikkelingen rondom afval. Dat lost niet automatisch de problemen op en botst soms met circulaire initiatieven.

"Overname verplicht tot investeringen in innovatie"

Uitpaklijn Rotie Orgaworld.jpg

Met de overname van een deel van de inzamelactiviteiten van afvalbedrijf Rotie verstevigt Renewi zijn positie in de inzamelmarkt voor organisch bedrijfsafval en over-datumproducten. De inzameling van deze producten wordt nu door heel Nederland geoptimaliseerd. De volgende stap is organische producten beter verwaarden.

"Slimme containersystemen nog lang niet uitontwikkeld"

Arjen Wittekoek.jpg

Na een tijdje aan elkaar gesnuffeld te hebben, gaan BWaste, Ferro-Fix, Mic-o-Data, Beek Container Groep en BroNij samen verder als één bedrijf: Waste Vision. Arjen Wittekoek, de afgelopen jaren actief bij AVR, Van Gansewinkel en later Renewi, moet de kar gaan trekken. “Ons potentieel is enorm.”

IT-oplossingen geven producent regie in circulaire keten

102527911_l.jpg

Een circulair product ontwerpen en produceren is voor veel bedrijven nog niet zo eenvoudig. Als dit ze dan toch lukt, willen ze er zeker van zijn dat het product uiteindelijk ook echt worden hergebruikt of gerecycled. En ze willen kunnen laten zien wat dit in termen van duurzaamheid oplevert. IT-applicaties kunnen hiervoor een oplossing bieden.

ILT legt Afvalfonds last onder dwangsom op

Fotolia_79537922_S.jpg

Met een last onder dwangsom verplicht de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de Stichting Afvalfonds Verpakkingen onder andere om binnen drie jaar achthonderd extra glasbakken te plaatsen in Nederland. Zo moet de nationale recyclingnorm voor glazen verpakkingen worden gehaald. Recycling Netwerk is niet onder de indruk. “Extra glasbakken plaatsen is lapwerk.”

Op de bres voor afvalverbranding

Fotolia_55458398_S.jpg

Om duurzaamheid transparanter te maken is in een nieuwe Europese leidraad voor de financiële sector een lijst met groene activiteiten opgenomen. Afvalverbranding wordt ook in het voorstel genoemd, maar niet als duurzaam. Integendeel zelfs. Belangenorganisaties Cewep en Fead vrezen voor de gevolgen.

Discussie over proef in Negen Straatjes

Brug_24_in_de_Hartenstraat_over_de_Herengracht_foto_2.jpg

Vanaf oktober 2019 start de gemeente Amsterdam met een proef om in de Negen Straatjes voor een periode van vijf jaar huishoudelijk en bedrijfsafval gezamenlijk te laten ophalen. Onderzoeker Simon de Rijke van Hogeschool van Amsterdam is enthousiast. Vereniging Afvalbedrijven toont zich kritisch, met name over de tijdelijke wetswijziging.

The Power of Europe

paul van der linde 2018.jpg

Democratieën lijken af te brokkelen en te wankelen, of het nu de democratie in Nederland is of die van de Europese Unie. De voordelen van de EU herkennen we niet of zien we niet, de nadelen wel. En die worden, als het aan de sceptici ligt, sterk uitvergroot. Maar dankzij een verenigd Europa schiet Kroatië ons te hulp.

Mondiale interesse voor spuitbusrecyclinginstallatie

Spuitbussen.JPG

Een ontmoeting met de Canadees Mike Mackay resulteerde voor Eelco Osse zo'n vier jaar geleden in de oprichting van spuitbusrecyclingbedrijf Despray Environmental. Inmiddels staat de eerste recyclinginstallatie in de Verenigde Staten. “Niemand weet dat spuitbussen chemisch afval zijn, daarom komen ze bij het restafval. Statiegeld kan zorgen voor een aparte afvalstroom.”

Verrassing!

Stijn_Boot_foto_2016.jpg

Waar een last onder dwangsom binnen een jaar na het verbeuren moet worden ingevorderd, kunnen bestuursdwangkosten veel later alsnog worden verhaald. Dat kan jaren later tot vervelende verrassingen leiden.