Artikelen


Er zijn 1980 items gevonden.

Sorteren op  

Zwaan-kleef-aan-effect bij publieke inzameling

inzamelkaart 2021.png

In 2021 zetten de langjarige trends in de inzameling van huishoudelijk restafval zich onverminderd door. Het aandeel private bedrijven is verder afgenomen en ook is de consolidatie weer een stap verder. Opvallend dit jaar zijn de verlengingen door gemeentelijke herindelingen.

"De trots en blijheid zijn weer terug op de gezichten"

AEB-exterieur9458.jpg

Begin dit jaar besloot het Amsterdamse college van B en W dat AEB klaar is om te worden verkocht. De bedrijfsvoering is verbeterd en de financiën zijn meer onder controle. CEO Paul Dirix is optimistisch over de toekomst van het afval- en energiebedrijf. “Als we de ingeslagen weg blijven bewandelen, hoort onze installatie binnen afzienbare tijd weer bij de best-in-class.”

Knowhow, commitment en flexibiliteit op één locatie

_06A3474-bewerktHR.jpg

In 2020 bestond Clean Mat Trucks 30 jaar. In die tijd is het bedrijf uitgegroeid van een kleine handelaar in afgeschreven gemeentelijke vrachtwagens tot internationaal 'one stop shopping centre' voor specialistische voertuigen en reinigingsvoertuigen.

Mailen met ... Hagar Ligtvoet

Hagar Ligtvoet.jpg

Hagar Ligtvoet is afdelingshoofd Grondstoffen en Recycling bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wie is zij, en hoe kijkt zij aan tegen de ontwikkelingen in de afvalsector en het circulaire-economiebeleid? We leggen haar per mail een aantal vragen voor.

Rechter zacht op fundamentele eisen, maar hard op de inhoud?

Stijn_Boot_foto_2016.jpg

Eén van de doelstellingen van het bestuursrecht is het bieden van rechtsbescherming tegen de overheid. Toch is mijn gevoel dat rechters die doelstelling, zeker bij handhavingszaken, niet altijd leidend achten.

"Afvalbedrijven kunnen scherper aan de wind zeilen"

afval-grondstoffen-sdg-been-management-consulting-1-1155x680.png

Met een 'Hoofd en Hart-aanpak' helpt Been Management Consulting afvalbedrijven in de transitie naar een volledig circulaire economie. Volgens consultants Ralph Lodder en Niels van den Hoek is het leveren van hoogwaardige grondstoffen in combinatie met een hogere mate van efficiëntie en kostenreductie één van de belangrijkste uitdagingen.

Makelaar van chemisch en industrieel afval

Wilfried Verhaegen EuroWaste.jpg

EuroWaste beschikt niet over een verwerkingsinstallatie of over inzamelvoertuigen. Toch speelt het Vlaamse bedrijf een belangrijke rol in de verwerking van chemisch en industrieel afval naar een nuttige toepassing. “De overstap van een koolstof- naar een waterstofeconomie gaat zorgen voor een ander afvalverwerkingslandschap.”

Een heel gelukkig 2040

paul van der linde 2018.jpg

Back to the future, 2040; De wereld is drastisch veranderd. In plaats van investeren in welvaart, investeren we in welzijn en de term circulaire economie is geen hype meer, maar geïnstitutionaliseerd. We leven in een betekeniseconomie.

Door de ogen van ... Henk Alssema

Alssema ogen.jpeg

Henk Alssema, directeur Vita Plastics/ondernemer in de circulaire economie, Groningen

Hoe houden we metaalschroot in Europa?

_DSC8774.jpg

Moet de export van metaalschroot naar landen buiten de Europese Unie (EU) aan banden worden gelegd? Deze vraag houdt de gemoederen in recyclingland danig bezig met de herziening van de Evoa in het vooruitzicht. De splijtzwam is de kwestie in hoeverre ijzer- en non-ferro scrap schone secundaire grondstoffen zijn.

Laatste woord over fruitstickers nog niet gesproken

DSC09093.JPG

In Vlaanderen geldt sinds 1 januari een verbod op stickers op fruit en groente. In Nederland staan de fruitstickers op de 'niet'-lijst voor gft. In beide gevallen lijkt er ruimte om te praten over een uitzondering voor de composteerbare variant. Maar hoe die eruit zal zien en hoe snel die van de grond komt, is zeker in Nederland nog zeer de vraag.

Afvaltransport met LZV's in de knel

LZV Area.jpg

De politie schrijft steeds vaker boetes uit aan afval(transport)bedrijven die rijden met langere en zwaardere vrachtautocombinaties (LZV's) met drie 40-kuubsafzetcontainers. Het is een hard gelag voor de bedrijven die in het verleden met de beste bedoelingen in een dergelijke configuratie investeerden.

Bijna totaalverbod export plasticafval buiten EU

container-1611490_1280.jpg

De EU-grenzen zijn steviger op slot gegaan voor plasticafval. Alleen schoon afval dat geschikt is voor directe recycling mag nog naar niet-Oeso-landen. De regels zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar de ILT stelt zich pragmatisch op.

"Maatwerk vereiste voor opleggen financiële zekerheid"

geld en afstand.jpg

Het Ministerie van IenW wil vergunningverleners de mogelijkheid geven om afvalbedrijven financiële zekerheid te laten stellen, zodat de overheid niet voor saneringskosten hoeft op te draaien bij een eventueel faillissement. Brancheverenigingen vrezen dat er een schot hagel op de sector wordt afgevuurd waarvan betwijfeld moet worden of het ooit doel treft. “Dit ondoordachte plan van het ministerie is hét recept om de plank volledig mis te slaan.”

Ambities voor beter afvalbeleid moeten van de sector komen

PieterWalraven.jpg

Pieter Walraven is managing partner bij Public Matters. Hij maakt zich zorgen over de groeiende kloof tussen overheid en bedrijfsleven en hoe dit leidt tot belemmeringen in de circulaire economie. Hij pleit voor meer aandacht voor stakeholdermanagement. Vooral in de afvalsector kan dit ervoor zorgen het innovatievermogen in de circulaire economie beter wordt benut.

Van der Steen Reiniging & Transport breidt uit

reiniging.JPG

In 2005 besloot Harm van der Steen als zelfstandige glasbakken te gaan legen met een kraanwagen. Inmiddels heeft hij een bloeiend bedrijf dat met acht voertuigen bovengrondse containers leegt, ze grondig reinigt en zowel preventief als correctief onderhoudt.

Stoorstoffen in afval: een probleem?

veldhoven-fc.jpg

Stoorstoffen zijn in de praktijk van recycling onvermijdelijk: 100 procent homogeniteit is technisch lastig (zo niet onmogelijk) te bereiken. De hamvraag bij overbrenging over de grens is: welke invloed hebben stoorstoffen op de procedure die de Evoa voorschrijft? Is kennisgeven noodzakelijk, of is gebruik van een Bijlage VII voldoende?

Geest of letter

paul van der linde 2018.jpg

Wetgeving bevat regels, vormgegeven door zinnen, op hun beurt weer opgebouwd uit woorden en letters. Maar los van het letterlijke is er ook nog een context van wetgeving, het waarom van wetgeving, het doel van wetgeving ... zeg maar de geest. En soms wordt aan die geest voorbijgegaan.

Strengere doelstellingen voor batterijen op komst

Een paar soorten batterijen.jpg

De aanstaande wijzigingen in de EU-Richtlijn batterijen en accu's betekenen naar verwachting een verhoging van de inzamelings- en recyclingdoelstellingen. Stibat vraagt zich af of het realistisch is dat meer batterijen ingezameld moeten worden. “Vanuit de circulaire gedachtegang moeten batterijen toch langer meegaan?”

Door de ogen van ... Henk Bos

DSC_2597.JPG

Henk Bos, projectdirecteur Weee Nederland, Apeldoorn

  │1  2  3  5  9  27  99  │    Volgende