Artikelen


Er zijn 2032 items gevonden.

Sorteren op  

Door de ogen van ... Willeke Ketting

DSC_2603.JPG

Willeke Ketting, directeur Metaalhandel W. Ketting & Zn./voorzitter Metaal Recycling Federatie (MRF), Pernis

Asbestcement te lijf met afvalzuren

asbetter proces vertaald naar installatie.jpg

Over drie jaar wil Inez Postema, CEO van Asbeter Holding, in de Rotterdamse haven een demonstratiefabriek operationeel hebben, waar jaarlijks 60 kton asbestcement dakplaten en 170 kton industriële restzuren worden verwerkt in een circulair proces. Dit zorgt voor een CO2-reductie van 100 kton.

Rova wil inzicht in circulaire prestaties vergroten

Rova wil meer zicht krijgen op wat verderop in de keten gebeurt met de afvalstromen die zij inzamelt. Want welke circulaire prestatie leveren de aangesloten gemeenten nu eigenlijk en aan welke knoppen kan met elkaar gedraaid worden om die prestatie te verbeteren? Het blijkt nog niet zo eenvoudig te achterhalen.

Zoveelste vertragingsmanoeuvre in statiegelddossier?

40869983_s.jpg

Milieuorganisaties zijn kritisch op het plan van het bedrijfsleven om blikjes buiten supermarkten om in te zamelen. Zij zien er zelfs een 'cynische sabotagepoging' in. Ook Metalen Verpakkingen Nederland en Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland zetten hun vraagtekens bij het plan, dat duur en consumentonvriendelijk zou uitpakken.

Optimalisatie van de scheidingsinstallatie

20190516 AVR nascheidingsinstallatie_020.jpg

Zonder scheidingstechnologie kunnen geen grondstoffen uit afval geproduceerd worden. Hoe sneller en nauwkeuriger de techniek hoge kwaliteit uitgesorteerde stromen levert, des te groter de boost voor de circulaire economie. Voor de toekomst is het interessant om te horen waar recyclebedrijven vandaag de dag in investeren en waarom. Een rondgang langs drie bedrijven.

Nascheiding AEB op de rails na valse start

AEB Vlag.jpg

De nascheidingsinstallatie van AEB was sinds de inwerkingtreding onderwerp van discussie, frustratie, teleurstelling én geschil. Wás, want ingrijpende wijzigingen hebben het tij doen keren. “De installatie functioneert nu net zo goed als die van Attero, AVR of HVC/Sortiva”, vindt SI-teamleider Bas van den Ban. “Sterker nog, als wij straks ook de papierfractie kunnen afzetten, dan lopen we voorop.”

Kamer wil realistisch scenario voor afbouw capaciteit AEC's

20191113_092838.jpg

Een ruime meerderheid in de Kamer schaarde zich voor het zomerreces achter een motie die de regering verzoekt te komen met een realistisch afbouwpad voor de Nederlandse afvalverbrandingscapaciteit. Maar wat is realistisch?

Gemak als mantra

Hester Klein lankhorst_1PB1782.jpg

De eenvoudige oplossingen voor het recyclen van verpakkingen zijn gerealiseerd. Als volgende stap wil Hester Klein Lankhorst, sinds 1 januari 2021 algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen, zich inzetten voor een betere afzet van recyclaat. “Kortere ketens zorgen voor goedkopere gerecyclede grondstoffen.”

Zijn afvalinzamelaars recycling- of transportbedrijven?

Europress.jpg

De bovenstaande vraag durven we vaak te stellen. Het optimaliseren van transport stuit vaak op onbegrip en angst bij operationele mensen binnen een inzamelaar. Ongegrond en vooral kortzichtig.

GFE cocons helpen gemeenten met scheiden van afval

Amsterdam 07 - kopie.jpg

In 2050 een volledig circulaire economie is voor MCB Milieu & Techniek een belangrijke stip aan de horizon. MCB ontwerpt en produceert slimme inzamelmiddelen om grondstoffen in te zamelen

Utrecht met Bigbelly aan de (slimme) bak tegen zwerfafval

Bigbelly Utrecht (2) (1).jpg

De gemeente Utrecht kiest in de strijd tegen zwerfafval voor Bigbelly. Een slimme, gesloten afvalbak met unieke zelfperstechniek, die vijf keer minder vaak geledigd hoeft te worden.

Terberg zet net een stap verder

achterlader Van Kaathoven.jpg

Op weg naar een schonere toekomst zetten onze klanten uiteraard ook in op de noodzakelijke vergroening van het wagenpark. Terberg Matec Nederland komt tegemoet aan die vraag met onder andere elektrische inzamel- en reinigingsvoertuigen.

In korte tijd van papier naar digitaal inzamelen

Foto bij Advertorial Jewel.png

Steeds vaker worden processen geautomatiseerd om kosten te besparen of om het werk makkelijker te maken. Dat gebeurt overal en dus ook in de wereld van inzameling. Jewel uit Wageningen heeft een oplossing voor de dagelijkse werkzaamheden: een tablet met een overzichtelijke digitale kaart die precies aangeeft waar je als chauffeur heen moet en waar je al bent geweest.

KTK Lichtgewicht Inzamelpers levert gelijkwaardig resultaat

P1030493.JPG

KTK gelooft in de toegevoegde waarde van innovatieve oplossingen, die bijdragen aan een optimale inzameling en bewerking van afvalstoffen. Zoals de KTK lichtgewicht Inzamelpers, die overschrijding van het maximale laadvermogen helpt voorkomen.

Dierlijke bijproducten: Evoa of niet?

Een bedrijf bracht mengsels met dierlijke bijproducten over van Nederland naar Duitsland. Moest daarbij de Evoa worden toegepast? Omdat dierlijke bijproducten zijn uitgezonderd in de Evoa leek het antwoord simpel, maar de mengsels bevatten ook niet-dierlijke afvalstoffen. En toen ontstond twijfel.

Defensie wil betere afvalverwerking tijdens missies

Afval in een militair kamp.jpg

Tijdens een militaire missie staat het herstellen van de vrede of het voorkomen van een conflict centraal, niet de wijze van afvalverwerking. Toch wil het Ministerie van Defensie het afvalbeheer in en rond een kamp verbeteren, waar mogelijk met hergebruik en het opwekken van energie uit afval.

Houdt het dan nooit op?

paul van der linde 2018.jpg

Wat zou het mooi zijn als we een gemiddeld vakblad of krant openslaan en alleen maar positieve hosanna-verhalen, gelardeerd met kleurrijke foto's van lachende mensen en prachtige flora en fauna, te zien en te lezen krijgen. Ook al zou het bestaansrecht van die bladen dan wellicht verdwijnen.

Verpakkingspiepschuim recyclen tot isolatiemateriaal

Van Nieuwpoort inkomende lading recycling.jpg

Na een historie van bijna veertig jaar heet Oosterbeek EPS sinds vorig jaar Van Nieuwpoort EPS Products. De werkzaamheden zijn hetzelfde gebleven: verpakkingspiepschuim recyclen tot producten voor de bouw- en de GWW-sector. “Dankzij de enorme bouwopgave in Nederland lijkt de toekomst er voor ons zonnig uit te zien.”

Afspraken nodig voor onderzoek plasticprobleem

Paul Folten Nen.jpg

Om het probleem van plastic zwerfafval inzichtelijk te maken, zijn volgens het Nederlands normalisatie-instituut Nen normen en standaarden nodig. De nieuwe normcommissie 'Micro- en nanoplastics in het milieu' moet hieraan gaan bijdragen, op nationaal, Europees (CEN) en mondiaal (ISO) niveau.

Door de ogen van ... Toine Timmermans

20210607_202009.jpg

Toine Timmermans, programmamanager duurzame voedselketens (WUR)/directeur Stichting Samen Tegen Voedselverspilling, Wageningen/Veghel.

  │1  2  3  5  9  28  102  │    Volgende