Artikelen


Er zijn 1856 items gevonden.

Sorteren op  

Kwaliteit als sleutel voor hogere opk-prijzen

oud papier en karton inzameling.jpg

De daling van de prijzen voor oud papier en karton (opk) zorgt voor problemen: zo zijn inmiddels diverse papierinzamelaars en -verwerkers failliet gegaan. Hoe kan dit worden opgelost? “Denk bij het ontwerp van papieren en kartonnen producten al na over de recycling.”

Impact importheffing moet nog komen

AEB by night.jpg

De importheffing is een feit. De Eerste Kamer heeft er ondanks kritische vragen uiteindelijk mee ingestemd en een kort geding haalde niets uit. Nu worden langzaam de eerste effecten zichtbaar.

De toekomst van intelligent laden en lossen

LA__5010_Original_92767_signatur_sRGB.jpg

Snelle laadcycli, totale veiligheid en lage levensduurkosten. Dat garandeert de Hiab S-HiPro 230W afvalinzamelingskraan. Investeren in Hiab-appartuur betekent investeren in hoogwaardige inzamelprestaties die klanten tevreden houden.

Zoeller Kipper, grondlegger van moderne beladingen

SLF-2.jpg

Innovatie is altijd de kracht geweest van Zoeller Kipper. Het bedrijf ontwikkelde niet alleen al heel vroeg de belading, ook kwam het als één van de eerste met de mogelijkheid voor het automatisch laden van containers.

Is basisolie een afvalstof?

97518905_xl.jpg

Op instructie van een curator van een olieverwerkingsbedrijf in de buurt van Groningen werd in 2015 basisolie overgebracht naar Duitsland, als grondstof voor de productie van scheepsbrandstof. Het OM vervolgde de curator, omdat hij de Evoa-wetgeving had overtreden door de export zonder kennisgeving uit te laten voeren. De Rechtbank Rotterdam sprak hem echter vrij.

Vragen bij ban op plastic voor eenmalig gebruik

cutlery-8188_1920.jpg

Over een jaar gaat een tiental plastic producten voor eenmalig gebruik in de ban. Omdat ze massaal in zee verdwijnen. Prima, vinden producenten, consumenten en recyclers. Zolang alternatieven maar even geschikt en veilig zijn. En duurzamer. Daar valt nog wel wat op af te dingen.

Door de ogen van ... Jelmer Vierstra

DSC_2562.JPG

Jelmer Vierstra, Programmaleider Circulaire Economie Natuur en Milieu, Utrecht

Veel gemeenten gedwongen tot verhogen afvalstoffenheffing

Fotolia_29827059_S.jpg

In veel gemeenten heeft het college een moeilijke boodschap voor de burgers. Na jaren van stabilisatie of zelfs verlaging, moet de afvalstoffenheffing nu fors omhoog. En dat terwijl in veel van die gemeenten de burgers juist meer moeite moeten doen om de Vang-doelstellingen te halen.

Cirwinn sluit lokaal grondstoffenketens

455050A2.JPG

Almere wil in 2022 een stad zonder afval zijn. Cirwinn, voorheen Recyclingmaatschappij Vijfhoek, gaat daarbij helpen. Op een terrein van 7 hectare in het noorden van de gemeente werkt het bedrijf met zijn aandeelhouders aan circulaire oplossingen voor afval uit de regio. Vestigingsmanager Dick Schreuder: “Het slepen met afval willen we zoveel mogelijk beperken.”

Afvalpreventie vooral op papier een topprioriteit

16302958_s.jpg

Op de 40e verjaardag van de Ladder van Lansink moest de naamgever van de ladder constateren dat er in Nederland veel te weinig terecht is gekomen van preventief afvalbeleid. Recycling Netwerk wil daar verandering in brengen.

Kort geding EEW tegen 'disproportionele' Avu-aanbesteding

Rechtbank Utrecht.jpg

Is de aanbesteding van de verwerking van gft en restafval van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (Avu) rechtmatig? Tijdens het kort geding voor de voorzieningenrechter in Utrecht bleek dat EEW Energy from Waste deze aanbesteding buiten proporties vindt. Avu is juist van mening dat EEW heeft zitten slapen.

Grondstof of afval blijft een kwestie

Winnie Sorgdrager 2 - Copyright Marjolijn Evertse.jpg

Voor de circulaire economie is veel draagvlak, maar het schiet niet op. Dat concludeert de Taskforce Herijking Afvalstoffen in het rapport 'Grondstof of afval'. De reactie van staatssecretaris Van Veldhoven was tamelijk lauw. Volgens voorzitter Winnie Sorgdrager heeft het tijd nodig. Haar boodschap: “Werk samen en maak onderscheid in afvalstromen. Dan kom je een heel eind.”

Multifunctioneel inzamelvoertuig heeft de toekomst

PICT6797.JPG

Anno 2019 bepaalt de zijlader in veel gemeenten het straatbeeld bij de inzameling van huishoudelijk afval. Dat was aan het eind van de vorige eeuw wel anders, toen er nog hoofdzakelijk achterladers rondreden. Ook voertuigen met een autolaadkraan voor het lossen van (ondergrondse) containers, worden in toenemende mate gespot. Welke trends hebben invloed op het laden van afval in een voertuig? En welke innovaties komen tegemoet aan de wensen van de markt?

“Vorm van gemeentelijke bedrijven heeft zich bewezen”

22.jpg

Terwijl gemeenten hard werken om de Vang-doelstellingen te halen, wil Henk Knip meer aandacht voor de kwaliteit van het afval. “Door verantwoorde ontwerpen en duidelijke communicatie wat in welke afvalbak moet, kunnen producenten veel meer bijdragen aan het verminderen van problemen in de afvalketen.” Aan het eind van dit jaar stopt hij als algemeen directeur, na ruim achttien jaar Circulus, Berkel-Milieu en Circulus-Berkel te hebben geleid.

Tweede Kamer laat plannen voor importheffing ongemoeid

container-ship-596083_1280.jpg

Tenzij de Eerste Kamer er een stokje voor steekt, zal Nederland in 2020 een importheffing voor buitenlands afval invoeren. De Tweede Kamer heeft ondanks enkele kritische geluiden uiteindelijk ingestemd met het Belastingplan.

De aanvoerders van 2019

Podium.jpg

In de laatste maand van het jaar zijn het doorgaans de eindejaarslijsten van radiostations die de mensen bezighouden. Of het 'woord van 2019'. Of het beste boek. De lijst met beroemdheden die zijn overleden in dat jaar doet het wonderbaarlijk genoeg ook altijd goed. Net als de slechtste slogans. De redactie van Vakblad Afval!/AfvalOnline besloot dat ze dit jaar niet kon achterblijven en legde haar lezers drie vragen voor om haar eigen lijsten mee op te stellen.

De energiebesparende krachtbundel

V_Press_860_Gesamt_51.jpg

De verticale balenpers HSM V-Press 860 plus is met een perskracht van 548 kN en geruisarme energiebesparende technologie de economische en milieuvriendelijke oplossing voor het verwerken van restmaterialen.

Fossielvrij rijden op afval

Tankstation_Neste.jpg

Hergebruik is de meest milieu- en klimaatvriendelijke manier om met afval om te gaan. Het geeft minder verspilling en CO2-uitstoot dan verbranding. Maar het kan nóg beter. Namelijk de circulaire weg zèlf fossielvrij afleggen met Neste MY Renewable Diesel: een direct te gebruiken brandstof die hoofdzakelijk is gewonnen uit... afval! Het resultaat: een CO2-reductie tot 90 procent.

Bollegraaf gelooft niet in verspilling

Jayplas.jpg

Bollegraaf Recycling Solutions richt zich op het sorteren van afval, wat uw afvalstroom ook is. Dankzij ruim 58 jaar ervaring ontwikkelt het bedrijf voor de industrie geavanceerde en winstgevende sorteer- en recyclingsystemen en -oplossingen voor single stream, e-waste, huishoudelijk afvalverwerking, bouw- en sloopafval, plasticrecycling en energy-from-wasteoplossingen.

EU-stoffendatabase leidt tot grote administratieve lasten

folder-4119674_1920 credit vargazs Pixabay.jpg

De Nederlandse overheid gaat een aantal verplichtingen uit de gewijzigde Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen in de Nederlandse wet doorvoeren. Zo komt er een meldplicht voor bedrijven voor een nieuwe EU-database met zeer risicovolle stoffen (SVHC) in producten en productonderdelen. “Deze plicht is doorgeslagen”, vinden brancheorganisaties FME en RAI Vereniging.