Nieuwsoverzicht


Er zijn 25798 items gevonden.

Sorteren op  

Twee nieuwe zonneparken voor HVC

solar-panel-1393880_1280.png

Met twee nieuwe zonneparken waar HVC in participeert, wordt gezamenlijk genoeg stroom opgewekt voor 3.500 huishoudens.

Total en Corbion bouwen PLA-fabriek in Europa

Total en Corbion zijn van plan om een tweede PLA-fabriek te gaan bouwen, die voor een capaciteit van 100 kton per jaar kan zorgen. Het is de bedoeling dat deze fabriek in 2024 operationeel zal zijn.

Gemeenteraad Oss akkoord met diftar

26772743_s.jpg

De gemeenteraad van Oss heeft veel kritiek op de nieuwe plannen voor afvalinzameling, maar heeft er toch mee ingestemd. Een pilot moet de pijn verzachten.

Minder afzet verpakkingsmateriaal zorgt voor verlies RMN

logo rmn.jpg

De verlaging van de oudpapierprijzen en minder afzetmogelijkheden voor ingezameld verpakkingsmateriaal hebben ervoor gezorgd dat RMN in 2019 een verlies leed van zo'n 280.300 euro.

Purified Metal Company geopend door koning

9.jpg

Koning Willem-Alexander heeft de recyclingfabriek van Purified Metal Company (PMC) in Delfzijl officieel geopend.

Zesde industriecluster presenteert klimaatplannen

104549768_m.jpg

Negen sectoren waaronder de afvalsector hebben hun plannen voor de klimaattransitie aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

Methanolfabriek moet productieproces beschrijven

Fotolia_162238460_S.jpg

Om de milieu-impact van Advanced Methanol Amsterdam in beeld te krijgen, heeft de Commissie mer de methanolfabriek gevraagd zijn productieproces te beschrijven.

Nationaal Milieubeleid krijgt focus op preventie

Stientje van Veldhoven bij het wagenpark van Rijkswaterstaat.jpg

Met het Nationaal Milieubeleidskader (NMK) wil staatssecretaris Van Veldhoven het gehele Nederlandse milieubeleid actualiseren. De focus komt daarbij meer op preventie te liggen.

Franse AMF: 'Veolia's bod geen signaal van overname Suez'

image_filter.png

In het bod dat Veolia heeft ingediend op een belang van 29,9 procent van Engie in Suez, ziet het Franse Autoriteit Financiële Markten (AMF) geen signaal dat Veolia Suez volledig wil overnemen.

Elektrolyse voor waterstof op terrein AVR

WBR_018.jpg

Het project e-Thor gaat een nieuwe fase in. De geplande elektrolyser is technisch haalbaar en er is een geschikte locatie op het terrein van AVR.

Granulietbedrijf wil oud-officier Justitie aansprakelijk stellen

Fotolia_201848116_S.jpg

Het bedrijf Granuliet Import Benelux (GIB) wil voormalig milieuofficier van Justitie Gustaaf Biezeveld persoonlijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade van het bedrijf en de schade die het dreigt te gaan lijden.

Verhuizing en uitbreiding voor ERPlastics

b3b243b37e025e0b_org.jpg

Op de nieuwe locatie van ERPlastics in Weert komen een twee nieuwe productielijnen voor de productie van rijplaten en transportpallets uit plasticafval. De financiering komt van het Limburgs Energie Fonds.

18,3 miljoen voor onderzoek naar energietransitie

cashbox-1642989_1280.jpg

Het kabinet reserveert 18,3 miljoen euro voor onderzoeksfaciliteiten gericht op de energietransitie. Dat geld gaat ook naar onderzoek naar de afvang van CO2.

TNO ziet belangrijke rol elektriciteit voor zwaar vervoer

P8102259.JPG

Synthetische brandstoffen die zijn geproduceerd met elektriciteit, zogeheten e-brandstoffen, kunnen een belangrijke rol spelen in het terugdringen van de CO2-uitstoot van wegtransport over lange afstand, scheepvaart en luchtvaart. Voorlopig is het echter beperkt toepasbaar.

VK mikt op holistisch afvalbeleid

westminster-1176318_1280.jpg

Bij het opstellen van de wettelijk bindende doelstellingen in de Britse Milieuwet, zal de overheid streven naar een holistische aanpak met samenhang tussen beleidsgebieden.

Suez wil tijd voor alternatieven op Veolia's bod

fusie.jpg

Suez heeft aangegeven meer tijd te willen om alternatieven op het bod van Veolia voor te bereiden. De kans bestaat ook dat Veolia haar bod verhoogt.

Middellandse Zee hotspot voor microplastics

131223460_s.jpg

In de Middellandse Zee en Gele Zee hopen microplastics zich op. Meer dan de helft van het wateroppervlak in deze zeeën kan daardoor in 2100 ongunstig zijn voor zeeleven.

Online handelsreis naar Zuidoost-Azië

Fotolia_162497307_S.jpg

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert een digitale handelsreis naar Zuidoost-Azië met minister Sigrid Kaag. Daarin is ook aandacht voor afvalbeheer en circulair ontwerp.

BVSE zoekt branchebrede oplossing brandverzekering

3576553_s.jpg

Ook in Duitsland hebben afvalbedrijven te kampen met branden en bijkomende hindernissen om zich te verzekeren. Branchevereniging BVSE zet zich in voor een oplossing.

Bouw Vlaamse MDF-fabriek gestart

Fotolia_103234240_S.jpg

De bouw van de eerste commerciële fabriek van Act&Sorb in Genk om MDF te recyclen is officieel van start gegaan. Naar verwachting is de fabriek in 2021 operationeel.

  │1  2  3  9  39  218  1290  │    Volgende