Nieuwsoverzicht


Er zijn 24194 items gevonden.

Sorteren op  

Amsterdam verkoopt alle aandelen in AEB

AEB NACHT 9788.jpg

De gemeente Amsterdam heeft een principebesluit genomen om alle aandelen in AEB te verkopen. Een aantal taken blijft wel bij de gemeente.

'Chinese grenzen dicht voor afval'

136769687_s.jpg

China wil alles in het werk stellen om tegen het eind van dit jaar geen vast afval meer te importeren. Chinese recyclingbedrijven worden zo aangemoedigd zich op binnenlands afval te storten.

Plasticverwerkers ageren tegen EU-beleid

Zwerfafval kleine petfles.jpg

Het EU-verbod op plastics voor eenmalig gebruik is "snel en oppervlakkig" ingevoerd en zorgt nu al voor problemen. De nieuwe Europese Green Deal zou er bovendien lijnrecht tegenover staan.

Afvalinzameling Zandvoort van GP Groot naar Spaarnelanden

Ondergrondse container1 _ foto_Paul Vreeker.jpg

Per 1 februari 2020 neemt Spaarnelanden de afvalinzameling van huishoudens in de gemeente Zandvoort over van inzamelaar GP Groot.

Prijs tachograafkaart toch weer omhoog

Fotolia_89735533_S.jpg

De prijs van een tachograafkaart is per 18 januari vastgesteld op 101 euro. Dit tot ongenoegen van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Liever bronscheiding dan nascheiding voor compost

soil-918006_1280.jpg

Materialen die niet thuishoren in het gft hebben ook effect op de kwaliteit van het resulterende compost. Bronscheiding geeft de beste resultaten.

Coelo in de fout met berekening afvalstoffenheffing Deventer

image_filter.png

Het Coelo-rapport over de gemeentelijke woonlasten in veertig grote Nederlandse gemeenten geeft een verkeerd beeld over wat Deventenaren betalen voor het ophalen van hun huishoudelijk afval. Deventer trok hierover terecht aan de bel.

Twence tekent voor zonnepark op stortplaats

solar-panel-1393880_1280.png

De realisatie van zonnepark 't Rikkerink op de voormalige stortplaats in Hof van Twente is een stap dichterbij gekomen met de ondertekening van het contract voor de aanleg en onderhoud.

Deventer werkt aan nieuw grondstoffenplan

Fotolia_56389887_S.jpg

Met een nieuw grondstoffenplan wil de gemeente Deventer de zuiverheid van gescheiden stromen verbeteren en de inzameling veiliger maken.

Raadsvragen over inzameling Amsterdams bedrijfsafval

20190118_185509.jpg

Op verschillende plekken in Amsterdam laat de inzameling van bedrijfsafval te wensen over. Ook blijken enkele ondernemers onterechte incasso's te krijgen voor het ophalen van dit afval. D66 vraagt het college om opheldering.

Nederlanders te positief over klimaatbeleid

104076282_s.jpg

Nederlanders maken zich grote zorgen over het klimaat, maar hun perceptie over hoe goed Nederland het doet met het terugdringen van broeikasgassen strookt niet helemaal met de werkelijkheid.

Utrechtse Heuvelrug wil containers leasen

20161107_145128.jpg

Een nieuwe stap in het betalen voor gebruik in plaats van eigendom: de gemeente Utrechtse Heuvelrug wil afvalcontainers leasen.

K+S doet Zwitsers afvalbedrijf van de hand

flag-999687_1280.jpg

De kunstmest- en zoutproducent K+S wil met de verkoop van K+S Entsorgung (Schweiz) haar zware schuldenlast terugdringen.

Mook en Middelaar van gewicht naar frequentie-diftar

Fotolia_9967769_M.jpg

De gemeente Mook en Middelaar gaat het restafval weer met aparte zakken inzamelen in plaats van een container. De betaling verschuift dan van gewicht naar frequentie.

Geen 50 miljoen euro extra nodig voor AEB

geld belastingen.jpg

Het AEB ontkent na berichtgeving in de Telegraaf met klem dat het bedrijf in 2020 nog eens 50 miljoen extra nodig heeft.

Stientje van Veldhoven en Ellen MacArthur in bestuur Pace

PACElogo2-1-1030x1030.png

Het bestuur van het internationale platvorm voor versnelling van de circulaire economie heeft er vier nieuwe bestuursleden bij.

Overleg over btw-heffing bijdrage Afvalfonds

Fotolia_99268994_S.jpg

De VNG en andere partijen gaan overleggen met het ministerie van Financiën over de btw-heffing over de bijdragen die gemeenten ontvangen van het Afvalfonds Verpakkingen.

Renewi gaat naar Nederlandse beurs

blur-1853262_1280.jpg

Renewi krijgt naast de beursnotering in Londen een secundaire notering op de Amsterdamse Euronext-beurs.

China verbiedt eenmalig plastic en zet in op afbreekbaar plastic

136769687_s.jpg

China gaat de productie en verkoop van eenmalig plastic in fasen verbieden. Tegen 2025 zullen wegwerpverpakkingen, plastic tasjes en ook landbouwfolie verboden zijn. De maatregel geeft een enorme impuls aan de markt van afbreekbare kunststof.

Britse verpakkingsdoelen waarschijnlijk gehaald

Fotolia_82417692_S.jpg

Het lijkt erop dat de recyclingdoelstellingen voor verpakkingen in het Verenigd Koninkrijk in 2019 behaald zijn.