Nieuwsoverzicht


Er zijn 23034 items gevonden.

Sorteren op  

'Banken en verzekeraars dol op schaliegas en plastic'

Fotolia_84926734_M.jpg

De meeste grote banken en verzekeraars in Nederland investeren volop in bedrijven die schaliegas winnen en plastics produceren. ING is de grootste financier van schaliegas en plastics, Aegon en Allianz de grootste beleggers.

Samenwerking rond chemische recycling van polystyreen

Fotolia_201077252_S.jpg

Indaver gaat samenwerken met styreenleverancier Ineos Styrolution om de chemische recycling van polystyreen in Europa een boost te geven.

Sibelco neemt Italiaanse glasrecycler over

Fotolia_28048449_S.jpg

Het Vlaamse mineralenbedrijf Sibelco heeft Macoglass S.r.l. overgenomen, een glasrecycler gevestigd in de buurt van Milaan.

Attero verwerkt gft Avri

Vlag Attero.jpg

De aanbesteding van Avri voor het transport en de verwerking van gft uit de regio Rivierenland is gewonnen door Attero.

Flinke daling restafval in Losser door diftar

garbage-can-231875_1920.jpg

Ruim een jaar na de invoering van diftar in Losser, constateert de gemeente een significantie daling van de hoeveelheid restafval.

Haarlem stelt invoering Ja-Ja sticker uit

brievenbusstickers.jpg

De invoeringsdatum van de Ja-Ja brievenbussticker in de gemeente Haarlem is verplaatst naar 1 januari 2020. Reden hiervoor is het uitstel van de gerechtelijke uitspraak over de invoering van de Ja-Ja sticker in Amsterdam.

Voorst moet aandringen op strengere regelgeving na brand Attero

Fotolia_71037009_S.jpg

Na een flinke brand eerder dit jaar op de stortplaats van Attero in Wilp-Achterhoek is onder inwoners van Voorst een gevoel van onveiligheid ontstaan. De gemeenteraad wil dat het college actie onderneemt.

Afvalwetgeving niet aangepast voor implementatie EU-richtlijnen

Dreamstime europese vlaggen.jpg

Voor de implementatie van de gewijzigde EU-richtlijnen over autowrakken, batterijen en accu's en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in de Nederlandse wet is geen nieuwe regelgeving nodig.

Vrijspraak voor afvalvervoer zonder vermelding op VIHB-lijst

Fotolia_86673402_S.jpg

Een man die oude apparaten had ingezameld, stond niet vermeld op de VIHB-lijst. De economische politierechter had hem hiervoor veroordeeld maar het Hof zag de zaak iets anders.

Circulaire ambities in Regio Deals

carola schouten foto rijksoverheid.jpg

Het kabinet stelt samen met de regio 340 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van acht Regio Deals die moeten bijdragen aan de brede welvaart in de regio. In de deals is ook aandacht voor de ontwikkeling van een circulaire economie.

Vier nieuwe AEC's voor regio Moskou

AEC's in Moskou.jpg

In de regio Moskou worden vier nieuwe energie-uit-afvalcentrales gebouwd. Een consortium van een Zwitsers en Russisch bedrijf sleepte de opdracht in de wacht.

Ook Wiebes moet vragen over importheffing beantwoorden

Eric Wiebes.jpg

De Tweede Kamer heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat opheldering gevraagd over het hoe en waarom van maatregelen dier ervoor moeten zorgen dat wordt voldaan aan de Urgenda-uitspraak.

Europees Hof vindt BPA ook een gevaarlijke stof

Zaal van Europese Hof van Justitie.jpg

Het Europees Hof van Justitie heeft de bezwaren van PlasticEurope om Bisphenol A (BPA) als zeer zorgwekkende stof te classificeren terzijde geschoven.

Boetes voor Evoa-overtredingen

Fotolia_164581217_S.jpg

De rechtbank Rotterdam heeft een geldboete van 12.000 euro en van 10.000 euro opgelegd voor het illegaal overbrengen van afvalstoffen naar het buitenland.

Nieuwe EC moet circulaire economie naar hoger niveau brengen

P036300005301-248265.jpg

Het verhandelen van afval zou in de EU net zo eenvoudig moeten worden als het handelen in primaire grondstoffen, is het ballonnetje dat de scheidende Europese Commissie op laat.

"Het denken over textielinzameling moet rigoureus anders"

folded-443509_1920.jpg

De Vereniging Herwinning Textiel (VHT) stuurt een brandbrief naar staatssecretaris Stientje van Veldhoven en de VNG over de afnemende kwaliteit van textiel. Hierdoor is het verdienmodel van hergebruik van draagbare kleding steeds vaker onmogelijk.

Nieuwe Rotterdamse afvalcontainers hebben materialenpaspoort

RJF_GEM_Opening Circulaire Loods 018.jpg

De nieuwe ondergrondse afvalcontainers die vanaf begin 2020 onder meer in de Rotterdamse straten zichtbaar zullen zijn, beschikken over een materialenpaspoort.

Toekomst AEB onzeker door financiële problemen

AEB by night.jpg

De gemeente Amsterdam houdt ernstig rekening met een faillissement van AEB. Het bedrijf zou in grote financiële problemen verkeren. Ook zijn in de loop der jaren veiligheidsrisico's ontstaan door achterstallig onderhoud.

Grensoverschrijdende haven is niet zo eenvoudig

Vlissingen_Marina_R01.jpg

De knelpunten in de regelgeving voor een soepel grensoverschrijdend transport in het gemeenschappelijke havengebied tussen Gent en Terneuzen worden stap voor stap opgelost.

Frankrijk presenteert een 'anti-afvalwet'

Fotolia_36887708_S.jpg

Veel Fransen vinden dat het afvalbeheer in Frankrijk niet efficiënt genoeg is. Dat vindt ook de regering. Die wil nu de overproductie radicaal uitbannen, statiegeld invoeren, producentenverantwoordelijkheid ver doorvoeren - ook op sigaretten - en ecodesign promoten met een bonus/malussysteem.