Uit de inhoud van Vakblad Afval! maart 2024

Kamer hekelt gebrek aan transparantie UPV Verpakkingen

Een missionaire Tweede Kamer in debat met een demissionaire staatssecretaris over de voortgang rond de circulaire economie. Dat verliep minder soepel dan sommigen wellicht hadden gehoopt. Perikelen rond het Afvalfonds Verpakkingen (nu: Verpact) en niet geïnd statiegeld hielden de gemoederen vooral bezig.

Neergang GeesinkNorba: wanbeleid of vooropgezet plan?

In de anderhalf jaar voor het faillissement van GeesinkNorba hebben zich tal van vreemde zaken voorgedaan bij de opbouwer van inzamelvoertuigen. Een diepgravend onderzoek is nodig, maar wie gaat dat doen?

Private inzamelmarkt op zijn kop door terugtrekken bedrijven

Het private bedrijfsleven verliest de belangstelling voor het inzamelen van restafval en gft bij huishoudens. Voor gemeenten die de opdracht in de toekomst nog blijven aanbesteden, heeft dit grote gevolgen. Anders gaan aanbesteden of toch aansluiten bij een publieke partij.

Bijdragen Afvalfonds toch niet belast met btw

De rechtbank Gelderland vindt dat de vergoeding van het Afvalfonds Verpakkingen voor de inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval niet belast is met btw en dat gemeenten gebruik mogen maken van het zogeheten Btw-compensatiefonds. Een opvallend oordeel, gezien de eerdere uitspraken van de rechtbank en het Gerechtshof Den Haag.

HVC loopt harder voor verandering

HVC deelde begin dit jaar haar droom over een afvalvrije wereld. De grootste publieke afvalverwerker van Nederland zet daarbij een volgende stap van afval scheiden naar afval voorkomen. Blijft het bij een droom, of gaat het om een realistische ambitie? Een gesprek over draagvlak en gedragsverandering.

Getuigen spreken over 'mistig beeld' vanuit Twence

Om opheldering te krijgen over de feiten in de zaak tussen AVR, Twence en de Twentse gemeenten, vonden begin dit jaar getuigenverhoren plaats. AVR heeft het idee dat Twence informatie achterhoudt en probeerde dit via getuigenverklaringen boven water te krijgen.

Door de ogen van ... Maarten Goorhuis

Maarten Goorhuis, directeur bij De Vuilnisman, Arnhem

Recycling en de strijd tegen waterschaarste

Klimaatverandering en de steeds extremere weersomstandigheden zorgen ook in Nederland voor een dreigend watertekort. Voor de recyclingindustrie een belangrijk gegeven om rekening mee te houden, want water is een belangrijk onderdeel van het afvalrecyclingproces. Daarbij gelden er steeds strengere eisen voor het lozen van vervuild water en nemen de kosten hiervan toe.

Taskforce Batterijbranden is alive and kicking

Hoewel de Taskforce Batterijbranden al een aantal jaren bestaat en er nog steeds te veel batterijen in het restafval worden aangetroffen, die (kunnen) leiden tot branden in auto's en in de afvalverwerking, zit deze groep enthousiastelingen niet stil.

Schoenenrecycler gaat voor circulaire schoenenindustrie

Per seconde worden wereldwijd vijf paar schoenen weggegooid, die bijna allemaal in de verbrandingsoven of op de stortplaats belanden. Als het aan FastFeetGrinded ligt, komt hier snel een einde aan. De schoenenrecycler gaat dit jaar zijn recyclingcapaciteit uitbreiden en voert ook al gesprekken met andere landen.

Kies maar: een beperkte vergunning of handhaving

Soms komt het bevoegd gezag voor een moeilijke keuze te staan en daardoor ook een vergund bedrijf. Een recente uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant laat een mooi voorbeeld zien.

Strategische keuzes rond organisatie huishoudelijk afvalbeheer

De dynamiek rondom de organisatie van huishoudelijk afvalbeheer ondergaat een aanzienlijke transformatie. Het is essentieel voor gemeenten om zich hierop voor te bereiden.

One-stop oplossing: veiliger en milieuvriendelijker

Arco Reinigingstechnieken B.V. is specialist op het gebied van reiniging van bovengrondse en onderlossende afvalcontainers. Hiervoor beschikt het bedrijf over een vloot van elf reinigingsvoertuigen, waarmee het ook one-stop oplossingen kan aanbieden. En dat biedt voordelen.